LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Fiziologie

Programa

 

PROGRAMA ANALITICĂ

2008-2009

 

 

DISCIPLINE CU A CĂROR PROGRAMĂ ANALITICĂ SE CORELEAZĂ: biologie celulară, biochimie, biofizică, fiziopatologie.

CONŢINUT DE BAZĂ. Cursul oferă noţiuni asupra proprietăţilor fundamentale ale materiei vii, în corelaţie cu organizarea ei structurală; rolurile macro şi microelementelor în organismul uman. Cursul dezvoltă cunoştinţele despre funcţiile aparatelor cardiovascular, respirator, digestiv, renal precum şi mecanismele de reglare implicate în adaptarea funcţionării acestor sisteme la diferitele solicitări interne şi externe. De asemenea, studiul funcţiilor sistemelor nervos şi endocrin permite înţelegerea modului în care se realizează integrarea tuturor sistemelor fiziologice în funcţionarea organismului ca un tot unitar.

Noţiunile însuşite vor constitui o bază pentru orice act medical preventiv, de diagnostic, curativ sau recuperator.

FORMA DE EVALUARE: examen clasic, scris.

OBIECTIVE SPECIFICE:

- însuşirea cunoştinţelor necesare pentru integrarea funcţiilor de la nivel molecular-celular, la nivel de ţesut-organ, pentru înţelegerea funcţionării diferitelor organe, sisteme şi a interacţiunilor dintre ele.

- acumularea de noţiuni referitoare la diferitele categorii de receptori, neuromediatori, citokine, pentru fundamentarea modernă a multiplelor mecanisme fiziologice.

STRUCTURA PE ANI DE STUDIU: programa se adresează studenţilor anilor I şi II, Medicină Generală.

 

 

ANUL I

 

CURS: 45 ore

 

I. INTRODUCERE ÎN FIZIOLOGIE: 9 ORE

1. Organizarea structurală şi funcţională a materiei vii. Compoziţia materiei vii

şi rolurile elementelor componente. 3 ore

2. Membrana celulară. Transportul transmembranar. Receptori membranari. Mesageri de ordinul II. Transducerea semnal - răspuns celular. 3 ore

3. Proprietăţile fundamentale ale materiei vii.. Potenţial de repaus, potenţial de acţiune. Excitabilitatea Factori care influenţează excitabilitatea. 3 ore

II. FIZIOLOGIA APARATULUI RESPIRATOR: 12 ORE

1. Particularităţile morfo-funcţionale ale aparatului respirator: sistemul de conducte aeriene, structura funcţională pulmonară. Vascularizaţia nutritivă şi funcţională pulmonară, parametri hemodinamici. 3 ore

2. Mecanica ventilaţiei, mişcările toraco-pulmonare, rezistenţe manifestate în timpul ventilaţiei; travaliul ventilator; surfactantul pulmonar; distribuţia intrapulmonară a aerului. Metode de explorare a ventilaţiei. Difuziunea gazelor respiratorii prin membrana alveolo- hematică. 3 ore.

3. Transportul sanghin al gazelor respiratorii. Reglarea nervoasă şi umorală a respiraţiei. Controlul bronhomoticităţii. 3 ore

4. Receptorii centrali şi periferici implicaţi în reglarea respiratorie. 3 ore

III. FIZIOLOGIA APARATULUI DIGESTIV: 24 ORE

1. Particularităţile morfo-funcţionale ale aparatului digestiv. Activitatea endocrină digestivă. Digestia bucală: secreţia salivară, masticaţia, deglutiţia. Secreţia şi mobilitatea esofagiană. Reglarea secreţiei salivare şi a fenomenelor motorii din aceste segmente digestive. 3 ore

2. Digestia gastrică: secreţia şi motilitatea gastrică. Reglarea neuro-umorală a fenomenelor secretorii motorii gastrice. Explorare funcţională. 6 ore

3. Digestia intestinală: secreţia intestinală şi motilitatea intestinului subţire; secreţia pancreatică – mecanisme, reglarea neuro-umorală, explorare. 3 ore

4. Funcţiile hepatice. Secreţia biliară şi motilitatea căilor biliare extrahepatice. Reglarea neuro-umorală. Explorarea funcţională a proceselor secretorii şi motorii biliare. 3 ore

5. Digestia la nivelul intestinului gros: secreţie, floră bacteriană – acţiunile microorganismelor prezente la acest nivel, motilitate. Reglarea neuro-umorală.

Defecaţia. 3 ore

6. Absorbţia în lungul tractului digestiv: mecanisme, particularităţi, segmentare. 3 ore

7. Alimentaţia: necesităţi calorice, raţia alimentară. Metabolism energetic 3 ore

 

 

LUCRĂRI PRACTICE: 30 ore

 

1. Introducere în fiziologie. Descrierea laboratorului.

Noţiuni de protecţia muncii în laborator. 2 ore

2. Mecanica ventilaţiei pulmonare. Înregistrarea mişcărilor respiratorii – pneumograma. Explorarea funcţională a ventilaţiei: spirometrie, spirografie. 2 ore

3. Interpretarea testărilor spirografice: calcularea volumelor, capacităţilor şi debitelor respiratorii – valori normale. Variaţii fiziologice. 2 ore

4. Dozarea gazelor respiratorii din amestecuri gazoase şi din sânge. 2 ore

5. Evidenţierea componentelor salivare şi a funcţiilor digestive ale salivei 4 ore

6. Secreţia gastrică. Evidenţierea componentelor sucului gastric 4 ore

7. Enzimele sucului pancreatic – evidenţierea şi dozarea activităţii lor 4 ore

8. Sucul biliar – Proprietăţile sărurilor biliare. Pigmenţii biliari 4 ore

9. Motilitatea tractului digestiv. Înregistrarea răspunsului muşchiului circular gastric la broască. Evidenţierea activităţii musculare intestinale spontane pe un preparat în baie de organ. Influenţa unor mediatori chimici asupra motilităţii intestinale 4 ore

10. Explorarea funcţională noninvazivă a tubului digestiv 2 ore

 

 

ANUL II

 

CURS: 75 ORE

 

I. FIZIOLOGIA APARATULUI CARDIO-VASCULAR: 24 ORE

1. Particularităţile morfo-funcţionale ale inimii. Proprietăţile miocardului. 6 ore

2. Fenomenele electrice ale activităţii cardiace. Electrocardiograma,

vectocardiograma. 3 ore

3. Manifestările activităţii cardiace – fenomenele mecanice, acustice,

volumetrice. 2 ore

4. Consecinţele funcţionale ale activităţii cardiace: presiuni intracavitare,

debitul cardiac, lucrul mecanic 1 oră

5. Proprietăţile fiziologice ale sistemului vascular; principiile hemodinamicii.

Principalele sectoare hemodinamice – caracteristici.

Presiunea arterială: factori determinanţi ai presiunii arteriale, metode de determinare a presiunii arteriale, tipuri de presiune arterială – valori normale, variaţii. Reglarea neuro-umorală a presiunii arteriale. Pulsul arterial. 3 ore

6. Circulaţia capilară – particularităţi morfo-funcţionale. Schimburile capilare,

factorii care intervin. Mecanismele reglatorii locale. 2 ore

7. Caracteristicile morfo-funcţionale ale sectorului venos. Factorii care determină şi influenţează întoarcerea venoasă. Presiunea venoasă, reglare.

Timpii de circulaţie. Circulaţia limfatică. 1 oră

8. Circulaţiile regionale, coronariană, hepatică, cerebrală 3 ore

9. Reglarea neuro-umorală a activităţii cordului şi vaselor 3 ore

II. FIZIOLOGIA APARATULUI RENAL: 3 ORE

Funcţiile rinichiului în menţinerea homeostaziei. Anatomia rinichiului. Filtrarea glomerulară. Reabsorbţia şi secreţia tubulară. Reglarea funcţiei renale. 3 ore

III. ECHILIBRUL ACIDO-BAZIC: 3 ORE

Concentraţia ionilor de hidrogen. Valori normale şi variaţii fiziologice. Sistemele tampon.

Sistemul bicarbonat. Intervenţia plămânilor, rinichilor, ficatului în menţinerea echilibrului acido-bazic. Determinarea parametrilor echilibrului acido-bazic. 3 ore

IV. FIZIOLOGIA SISTEMULUI ENDOCRIN: 9 ORE

1. Introducere în fiziologia glandelor endocrine: clasificarea glandelor endocrine; biochimia hormonilor; stocarea şi secreţia hormonilor; receptori hormonali; mecanisme de acţiune ale hormonilor; concentraţia hormonilor în sânge.

Reglarea secreţiei hormonale. 1 oră

2. Fiziologia glandei hipofize: glanda hipofiză şi relaţia sa cu hipotalamusul. Hipofiza anterioară: sistemul port hipotalamo-hipofizar; hormonul de creştere; hormonul adreno-corticotrop; hormonul tireotrop; prolactina; hormonul melanotrop. Hipofiza posterioară şi relaţia sa cu hipotalamusul: hormonul antidiuretic; oxitocina. 2 ore

3. Fiziologia glandei tiroide: biosinteza şi secreţia hormonilor tiroidieni. Funcţiile hormonilor tiroidieni. Reglarea secreţiei hormonilor tiroidieni. 1 oră

4. Fiziologia glandelor suprarenale: biosinteza şi secreţia hormonilor glandelor corticosuprarenale. Funcţiile hormonilor mineralocorticoizi; funcţiile hormonilor glucocorticoizi; funcţiile hormonilor sexuali corticoizi. Reglarea secreţiei hormonilor glandei corticosuprarenale. Fiziologia glandelor medulosuprarenale. 1 oră

5. Fiziologia pancreasului endocrin: insulina şi efectele sale metabolice; glucagonul-funcţii; somatostatina-funcţii; reglarea glicemiei.

Fiziologia glandei epifize. 1 oră

6. Fiziologia glandelor paratiroide: sinteza, secreţia şi funcţiile parathormonului.

Metabolismul fosfo-calcic. Efectele parathormonului, calcitoninei şi vitaminei

D în reglarea metabolismului oaselor şi dinţilor. 1 oră

7. Fiziologia gonadelor Fiziologia hormonilor sexuali masculini: secreţia, metabolismul şi mecanismul de acţiune al hormonilor sexuali masculini; funcţiile hormonilor sexuali masculini; reglarea secreţiei hormonilor sexuali masculini;

Fiziologia hormonilor sexuali feminini: secreţia, metabolismul şi mecanismul de acţiune; funcţiile hormonilor ovarieni (estradiol şi progesteron); ciclul ovarian; ciclul endometrial şi menstruaţia; reglarea secreţiei hormonilor sexuali feminini; pubertate, menarhă, menopauză. Fiziologia sarcinii şi lactaţiei.

Fiziologia creşterii şi dezvoltării copilului. 2 ore

V. FIZIOLOGIA SISTEMULUI MUSCULAR: 3 ORE

Fiziologia muşchiului neted: contracţie; reglarea nervoasă şi hormonală a contracţiei muşchiului neted.

Fiziologia muşchiului scheletic: structura fibrei musculare; potenţial de repaus, potenţial de acţiune; joncţiunea neuromusculară; cuplarea excitaţiei cu contracţia; mecanismul molecular al contracţiei musculare; metabolismul muşchiului; energetica contracţiei musculare. Mecanica contracţiei musculare. Oboseala musculară. Situaţii particulare: atrofie, hipertrofie, denervare, rigor mortis. Fiziologia muşchiului în efortul fizic; efectul antrenamentului asupra muşchiului striat. 3 ore

VI. FIZIOLOGIA ADAPTĂRII: 3 ORE

Adaptarea organismului la efort. Adaptarea organismului în condiţii speciale: temperaturi extreme, spaţiu, adâncime. 3 ore

VII. FIZIOLOGIA SISTEMULUI SANGUIN: 18 ORE

1. Introducere în fiziologia sângelui. Mediul intern. Volumul sanguin. Plasma. Eritrocitul: eritopoieza; variaţii fiziologice ale numărului şi formei; structura şi metabolismul eritrocitului; proprietăţile fizico-chimice ale eritrocitului. Hemoliza fiziologică. 3 ore

2. Hemoglobina. Metabolismul fierului. Sinteza hemoglobinei. Funcţiile hemoglobinei.

Derivaţii de hemoglobină. 2 ore

3. Grupele sanguine. Transfuzia. Sistemul OAB. Sistemul Rh.

Accidentele posttransfuzionale. 3 ore

4. Leucocitele: leucopoieza; caracteristici generale ale leucocitelor. Funcţiile neutrofilelor şi macrofagelor – fagocitoza, inflamaţia.

Sistemul monocito-macrofagic (reticuloendotelial). Eozinofilele. Bazofilele.

Sistemul limfoplasmocitar. Imunitatea: generalităţi. 6 ore

6. Plachetele sanguine: structura plachetelor; compoziţia şi metabolismul plachetelor.

Rolul plachetelor în hemostază. 1 oră

7. Hemostaza şi coagularea sângelui. Etapa vasculo-plachetară. Mecanismele coagulării

Mecanisme anticoagulante. Anticoagulante folosite în clinică. Explorarea hemostazei

Fibrinoliza. 3 ore

VIII. FIZIOLOGIA SISTEMULUI NERVOS: 12 ORE

1.Organizarea sistemului nervos. Neuronul: potenţial de repaus; potenţial de acţiune;

propagarea fenomenelor electrice. Sinapsa: transmisia sinaptică, neurotransmiţători sinaptici, potenţiale postsinaptice şi sumarea acestora pe neuron. 1 oră

2. Fiziologia organelor de simţ. Receptori, transformarea stimulului senzorial în impulsuri nervoase, transmiterea şi procesarea semnalelor la nivelul sistemului nervos central.

Fiziologia ochiului. Neurofiziologia vederii la nivelul sistemului nervos central. 1oră

3.Fiziologia urechii. Neurofiziologia funcţiei auditive la nivelul SNC. 1oră

4. Fiziologia simţurilor gustativ şi olfactiv. 1oră

5. Fiziologia senzaţiilor somatice: senzaţiile tactile; durerea şi senzaţiile termice. 1oră

6. Funcţia motorie a sistemului nervos (postură, locomoţie). 2 ore

7. Funcţiile intelectuale ale cortexului cerebral: învăţare, gândire, limbaj,

conştienţă, memorie. 2 ore

8. Fiziologia comportamentului şi mecanismele motivaţionale.

Sistemul limbicşi hipotlamusul. 1 oră

9. Stări particulare ale activităţii cerebrale: starea de veghe, somnul

Activitatea bioelectrică a cortexului. 1 oră

10. Sistemul nervos vegetativ: organizare, funcţiile sistemului vegetativ

simpatic şi parasimpatic. Reflexe vegetative. Răspunsul de tip „alarmă”

sau „stres” al sistemului vegetativ simpatic. 1 oră

 

 

LUCRĂRI PRACTICE: 75 ORE

 

1. Proprietăţile miocardului. Evidenţierea automatismului, ritmicităţii şi conductibilităţii prin ligaturile Stannius. Funcţia batmotropă – cardiografia directă Marey. 3 ore

2. Funcţia inotropă – factorii care o influenţează. Cordul izolat pe canula Straub – efectele administrării unor ioni, mediatorilor chimici, pH-ului. 3 ore

3. Adaptarea intrinsecă, heterometrică a cordului. Legea Frank-Starling. 3 ore

4. Adaptarea extrinsecă cardiacă. Efectele excitării vagale. Reflexe viscero-viscerale

cu impact cardiac – Goltz, Dagnini-Aschner. 3 ore

5. Fenomenele electrice ale activităţii cardiace. Tehnica electrocardiografică. 3 ore

6. Interpretarea graficelor EKG. Caracteristici normale ale undelor EKG. 3 ore

7. Variante fiziologice ale traseelor EKG. 3 ore

8. Fenomenele mecanice ale activităţii cardiace. Ciclul cardiac. Zgomote cardiace. Caracteristici normale – focare de ascultaţie, înregistrare. Modificări fiziologice ale zgomotelor cardiace. 3 ore

9. Hemodinamica – sectorul de înaltă presiune. Tensiunea arterială. Metode de determinare. Valori normale. Variaţii fiziologice. 3ore

10. Puls arterial. Viteza undei pulsatile. Oscilometrie. 3 ore

11. Sectorul de joasă presiune. Parametrii hemodinamici. Metode de determinare.

Valori normale. Teste pentru explorarea circulaţiei sanghine – eco-Doppler,

pletismografie, reografie. 3 ore

12. Testarea capacităţii de adaptare la efort fizic. Testul Astrand. 3 ore

13. Contracţia muşchiului scheletic: secusă, tetanos şi oboseala musculară. 3 ore

14. Electromiograma: înregistrare şi interpretare.

Înregistrarea forţei musculare şi oboselii musculare. 3 ore

15. Parametrii excitabilităţii. Timp de reacţie. Biofeedback. 3 ore

16. Introducere în fiziologia sângelui. Prelevarea şi manipularea corectă

a probelor de sânge. 2 ore

17. Reacţii de recunoaştere a sângelui. 1 oră

18. Determinarea densităţii sângelui şi plasmei. Determinarea vitezei de

sedimentare a hematiilor. 2 ore

19. Determinarea hematocritului. 2 ore

20. Metode pentru numărătoarea hematiilor. Reticulocitul. 2 ore

21. Determinarea diametrului eritrocitar. Curba Price-Jones. Indici şi constante eritrocitare. 2 ore

22.Dozarea hemoglobinei. Spectroscopia compuşilor hemoglobinei. 2 ore

23. Determinarea rezistenţei osmotice a hematiilor. 2 ore

24. Metode pentru numărarea leucocitelor. Recunoaşterea leucocitelor. 2 ore 25. Formula leucocitară. 1 oră

26. Explorarea hemostazei. 2 ore

27. Determinarea grupelor sangvine în sistemul 0AB şi sistemul Rh. Legile

transfuziei de sânge. 3 ore

28. Electroencefalograma: înregistrare şi interpretare. Potenţiale evocate

vizuale. 3 ore

29. Reflexul psihogalvanic. 1 oră

30. Legile arcului reflex. Reflexe osteotendinoase. Legile Pfluger ale iradierii reflexelor medulare. 3 ore