Conducerea Facultăţii de Medicină

Consiliul este forul superior de conducere al Facultăţii de Medicină şi are în componenţa sa 27 de cadre didactice şi 9 studenţi.

 

Conducerea executivă a Facultăţii de Medicină este asigurată de Decan, asistat de trei prodecani şi secretariat.

 

Decan,

Prof.univ.Dr. Cristian Gheonea

 

Prodecan cu activitatea de cercetare, promovarea ofertei educaţionale şi relaţii interne, Conf.univ.Dr. Mihai Ioana

 

Prodecan cu asigurarea calităţii procesului de învăţământ, activitatea cu studenţii,

Conf.univ.Dr. Tudor-Adrian Bălşeanu

  

Prodecan cu activitatea curriculară, baza materială

Conf.univ.Dr. Florin Anghelina