LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Microbiologie, Virusologie, Parazitologie

Programa

 

Discipline cu a căror programă analitică se corelează: biologie, genetică, boli infecţioase, dermato-venerologie.

Conţinut de bază:

 • Noţiuni generale privind morfologia şi biologia agenţilor infecţioşi (bacterieni, virali, parazitari şi fungici);
 • Elemente de genetică bacteriană şi virală; modificări genomice induse de agenţi fizici, chimici şi biologici;
 • Aspecte referitoare la relaţia microorganism-macroorganism: factori de patogenitate, patogenie, aspecte clinice, răspunsul antiinfecţios nespecific şi specific;
 • Hospitalismul infecţios;
 • Noţiuni de profilaxie nespecifică şi specifică, activă şi pasivă.

Forma de evaluare: examen scris clasic şi examen practic oral.

Obiective specifice:

Dobândirea cunoştiinţelor necesare privind:

 • morfologia şi metabolismul microorganismelor;
 • acţiunea patogenă şi condiţionat patogenă;
 • mijloacele de apărare specifică şi nespecifică;
 • acţiunea chimioterapicelor asupra agenţilor infecţioşi;
 • imunoprofilaxia activă şi pasivă a bolilor infecţioase.

Structurare pe ani de studiu:

- programa analitică se adresează studenţilor anului II Medicină, specializarea Medicină Generală.

 

CURSURI MICROBIOLOGIE MEDICALĂ (BACTERIOLOGIE-VIRUSOLOGIE-PARAZITOLOGIE)

Bacteriologie – 45 ore

Bacteriologia generală

1. Definiţia microbiologiei medicale. Istoric. Taxonomie bacteriana. Morfologie bacteriana. Compoziţia chimica a bacteriilor. Diviziunea bacteriana. Sporul si sporularea (3 ore).

2. Metabolismul bacterian. Creşterea si multiplicarea bacteriana. Acţiunea agenţilor fizici, chimici si biologici asupra bacteriilor. Antiseptice, dezinfectante, conservanţi (3 ore).

3. Genetica bacteriană: cromozomul bacterian, formaţiuni genetice extracromozomiale, variabilitatea la bacterii, mutaţia genetica. Transformarea, conjugarea, transducţia, transfecţia; importanţa practica a studierii geneticii bacteriene (3 ore).

4. Chimioterapie antibacteriană: definiţie, clasificare, spectru de acţiune, mecanismele de acţiune ale principalelor grupe de chimioterapice, rezistenţa bacteriilor la chimioterapice, mecanisme de instalare si modalităţi de evitare a rezistenţei la chimioterapice, aplicaţii in practica medicala, principii generale ale tratamentului cu antibiotice (3 ore).

5. Procesul infecţios: definiţie, tipuri de infecţii, etapele infecţiei, modalităţi de evoluţie a infecţiei, factori de patogenitate ai bacteriilor, virulenţă, exo şi endotoxine (3 ore).

6. Bacterii nepatogene, condiţionat patogene. Microbiologic ecologica: relaţii ecologice microorganism-microorganism si microorganism-macroorganism; flora normală a organismului (3 ore).

7. Apărarea nespecifica şi specifică în infecţiile bacteriene. Profilaxia specifică activa si pasivă. Imunomodularea, imunomodulatori (3 ore).

Bacteriologie specială:

8. Genul Staphylococcus. Genul Streptococcus. Genul Diplococcus. (3 ore).

9. Genul Neisseria. Bacilul difteric. Bacilul tuberculos si alte micobacterii. Bacilul antraxului (3 ore).

10. Enterobacterii. (Generalităţi). Enterobacterii patogene (I): Genul Escherichia, Genul Shigella (3 ore).

11. Enterobacterii patogene (II): Genul Salmonella, Genul Vibrio, Helicobacter pylori (3 ore).

12. Enterobacterii condiţionat patogene: Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Providencia, Morgagnella, Citrobacter, Pseudomonas (3 ore).

13. Parvobacterii: Haemophilus, Bordetella, Brucella. Genul Bacillus. Yersinia, Pasteurella, Gardnerella (3 ore).

14. Bacterii anaerobe nesporulate şi sporulate. Spirili - Spirochete (3 ore).

15. Rickettsii, Chlamydii, Mycoplasme, Ureaplasme. Infecţii interioare (nosocomiale) (3 ore).

Virusologie: 15 ore

1. Virusologie generală: definiţie, istoric, taxonomie virala, clasificare, morfologie virala, relaţii virus celula-gazdă (litică, simbiotică), acţiunea agenţilor fizici şi chimici asupra virusurilor (2 ore).

2. Genetică virală. Patogenia infecţiei virale; tipuri de infecţii virale; raspunsul gazdei la infectia virala (mecanisme de apărare nespecifică şi specifică). Interferoni (2 ore).

3. Imunoprofilaxie activă şi pasivă, chimioterapie antivirală (2 ore).

4. Virusologie specială: virusuri cu tropism respirator (virusuri gripale şi paragripale, virusul respirator sinciţial, adenovirusuri, virusul urlian, coronavirusuri, rinovirusuri) (2 ore)

5. Virusuri cu tropism intestinal (virusuri poliomielitice, virusurile Coxackie, ECHO, rotavirusuri, calicivirusuri, virusul Norwalk) (2 ore).

6. Virusuri cu tropism pentru tegumente şi mucoase (virusul rujeolos, rubeolic, virusuri din grupul Herpes, virusuri din grupul Pox) (2 ore).

7. Virusuri neurotrope (arbovirusuri, virusul rabic, prionii şi infecţiile prionice). Virusuri hepatitice (2 ore).

8. Retrovirusuri (HIV, HTLV) (1 oră).

Parazitologie medicală. Micologie: 15 ore

Parazitologie generală:

1. Definirea noţiunilor de parazitologie, parazit şi gazdă. Relaţii reciproce între parazit (influenţa vieţii parazitare asupra parazitului; acţiunea parazitului asupra gazdei; factorii care determina pătrunderea parazitului in gazda; relatii spatiale si temporare) si gazda (reactii celulare; reactii tisulare; hipereozinofilie; imunitate-reacţii nespecifice si specifice). Diviziunea parazitologiei: protozoare, helminţi, ectoparaziţi (2 ore).

Parazitologie specială: Morfologie, ciclul evolutiv, patogenie, răspunsul gazdei, manifestări clinice, diagnostic de laborator, tratament, epidemiologie, profilaxie la:

2. Amoebe: Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, Naegleria fowleri, Acanthamoeba sp., Blastocystis hominis; Flagelate cavitare: Giardia intestinalis, Trichomonas vaginalis, Trichomonas hominis (2 ore).

3. Flagelate sanguine şi tisulare: Leishmania donovani; Sporozoare: Plasmodium sp. (2 ore)

4. Toxoplasma gondii, Isospora sp., Cryptosporidium sp. Ciliate: Balantidium coli. (2 ore).

5. Trematode: Fasciola hepatica, Dicrocelium dendriticum, Opistorchis felineus. Cestode: Taenia solium, Taenia saginata (2 ore).

6. Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Diphyllbotrium latum, Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta, Dipylidium caninum (2 ore).

7. Nematode: Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Trichiuris trichiura, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Strongyloides stercoralis, Larva migrans visceralis, Larva migrans cutanata, Trichinella spiralis. Ectoparaziţi, gazde intermediare şi vectori (2 ore).

8. Micologie. Agenţi micotici cu localizare superficială şi profundă (Candida albicans, Pneumocystis carinii , Cryptococcus neoformans, Aspergillus, Tricophyton, Epidermophyton

(1 ora).

BIBLIOGRAFIE

1. Cajal N. – „Tratat de Virusologie Medicală”, Editura Medicală, Bucureşti, 1990.

2. Caplan-Tacu Dana Magdalena, Valentina Florea, Ciufecu C. – „Imunoterapia – Imunoprofilaxia”, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2001.

3. Cernescu C. – “Virusologie medicală – Note de curs”, Editura Medicală, Bucureşti 2003.

4. Cernescu C., Ruţă Simona – “Practica diagnosticului virusologic”, Editura Concept Publishing, Bucureşti, 1997.

5. Ciufecu Elvira Sînziana – „Virusologie medicală”, Editura Medicală Naţională, Bucureşti, 2003.

6. Cupşa A. – „Infecţia cu Virusul Imunodeficienţei Umane” în „Boli Infecţioase”, Editura Medicală, Bucureşti, 2000.

7. Deluol Anne - Marie - Atlas de Parasitologie. Guide pratique du diagnostic au microscope, Edit. Varia - Paris, 1989.

8. Elias M.I., Fazakas B., Simionescu Olga, Bornuz M., Dăncescu P., Petcu I. – Parazitologie medicală. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.

9. Fields B.N., Knipe D.M. – „Virology” 3rd edition, Editura Lipincott Raven Publishing, Philadelphia, 1996.

10. Gherman I. – Parazitologie clinică modernă. Editura Olimp, Bucureşti, 1997.

11. Greenwood D., Slack R.C.B., Peutherer J.F. – „Medical Microbiology”, 14th edition, ELBS Churchill-Livingstone, London, 1992.

12. Junie Monica, Saşcă CI – Infecţii parazitare umane. Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1997.

13. Manolescu Mirela, Lucica Roşu – Agenţi parazitari şi micotici implicaţi în patologia oro-faringiană. Editura Sitech, Craiova, 2005.

14. Manolescu Mirela, Lucica Roşu,Anca Ungureanu-Ghid practic de microbiologie.Editura Scorillo,Craiova,1996

15. Marx Madeleine – Parazitologie Medicală, vol. I. Editura Sitech, Craiova, 2000.

16. Marx Madeleine – Parazitologie Medicală, vol. II. Editura Sitech, Craiova, 2002.

17. Niculescu Al. – Patologia şi clinica bolilor parazitare. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1975.

18. Nitzulescu V., Gherman I. – Parazitologie clinică. Editura Medicală, Bucureşti, 1986.

19. Rădulescu Simona – Parazitologie medicală. Editura All, Bucureşti, 2000.

20. Roşu Lucica – „Microbiologie Medicală – Bacteriologie. Note de curs”, Editura Medicala Universitara, Craiova, 2002.

21. Roşu Lucica – „Microbiologie Medicală – Virusologie. Note de curs”, Editura Universitaria, Craiova, 2006.

22. Roşu Lucica,Carmen Luminita Slavu,Ovidiu Zlatian-„Parazitologie si micologie medicala-note de curs”,Editura Medicala Universitara,Craiova,2008.

23. Steriu D. – Infecţii parazitare umane. Editura Briliant, Bucureşti, 1999.

24. Turculeanu Adriana, Bălăşoiu Maria, Avramescu Carmen – „Bacteriologie specială – Virusologie – curs pentru studenţii medicinişti”, Editura Universitaria, Craiova, 2005.

25. Ungureanu Anca – Parazitologie Medicală. Editura Sitech, Craiova, 2004.

26. Ungureanu Anca, Manolescu Mirela – Orientări generale privind agenţi parazitari şi vectori tropicali. Editura Sitech, Craiova, 2005.

27. Voiculescu C., Mihancea N. – „Virusuri şi reactivitate”, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1982.

28. Voiculescu C. – „Virusuri şi viroze umane”, Editura Scorilo, Craiova, 1998.

29. Voiculescu C. – „Actualităţi în infecţia HIV/SIDA”, Editura Medicală Bucureşti, 2000.

 

 

LUCRĂRI PRACTICE MICROBIOLOGIE MEDICALĂ (BACTERIOLOGIE-VIRUSOLOGIE-PARAZITOLOGIE)

 

BACTERIOLOGIE

1. Organizarea si funcţionarea laboratorului de microbiologie medicala. Norme de protecţia muncii specifice în laboratorul de microbiologie. Microscopie. (3 ore).

2. Sterilizarea şi dezinfecţia materialelor de laborator: metode, control, eficienţa. Recoltarea, transportul si prelucrarea produselor patologice (3 ore).

3. Izolarea bacteriilor "in vitro" şi "in vivo". Identificarea bacteriilor pe baza caracterelor de cultură şi a caracterelor morfologice; frotiul bacterian (3 ore).

4. Identificarea bacteriilor pe baza caracterelor metabolice, antigenice (identificare serologică), de patogenitate (in vitro, in vivo) şi de sensibilitate la bacteriofagi, bacteriocinotipie. (3 ore)

5. Antibiograma. Metoda difuzimetrică şi metoda diluţiilor. Diagnostic imunobiologic: diagnostic serologic (prin reacţii de aglutinare, precipitare, fixare de complement, imunofluorescenţă, RIA, ELISA) şi teste de imunitate celulară (transformarea blastică limfocitară, inhibiţia migrării macrofagelor, citotoxicitate imună, flowcitometrie) (3 ore).

6. Diagnosticul de laborator al infecţiilor cu stafilococi şi streptococi. (3 ore).

7. Diagnosticul de laborator al infecţiilor cu: pneumococ, meningococ, gonococ. Diagnosticul de laborator al infecţiilor cu Mycobacterium tuberculosis şi Corynebacterium diphteriae (3 ore).

8. Diagnosticul de laborator al infecţiilor cu enterobacterii - generalităţi. Diagnosticul de laborator al infecţiilor cu E.coli, Salmonella, Shigella (3 ore).

9. Diagnosticul de laborator al infecţiilor cu: Vibrio cholerae, Helicobacter pylori, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas (3 ore).

10. Diagnosticul de laborator in infectiile cu Parvobacterii si germeni anaerobi (3 ore).

11. Diagnosticul de laborator în infecţiile cu treponeme si leptospire (3 ore).

12. Diagnosticul de laborator în infecţiile Rickettsii, Chlamydii, Mycoplasme, Ureaplasme (3 ore).

13. Diagnosticul de laborator microbiologic al produselor normal sterile (3 ore).

14. Diagnosticul de laborator microbiologic al produselor normal contaminate (3 ore).

15. RECAPITULĂRI. REFACERI. (3 ore).

 

VIRUSOLOGIE

 1. Diagnosticul de laborator in infecţiile virale (generalităţi) (2 ore).

 1. Diagnosticul de laborator in virozele respiratorii (2 ore).

 1. Diagnosticul de laborator în enteroviroze (2 ore).

 1. Diagnosticul de laborator în infecţiile virale cutaneo - mucoase şi în neuroviroze (2 ore).

 1. Diagnosticul de laborator al infecţiilor cu virusuri hepatitice (2 ore).

 1. Diagnosticul de laborator in infectia cu HIV (2 ore).

 1. RECAPITULĂRI. REFACERI. (2 ore).

PARAZITOLOGIE

 1. Diagnosticul de laborator al parazitozelor determinate de protozoare cavitare: Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, Giardia intestinalis, Trichomonas urogenitalis (2 ore).

 1. Diagnosticul de laborator al parazitozelor determinate de flagelate sanguine şi tisulare (Leishmania donovani, Toxoplasma gondii, Pneumocystis carinii, Cryptosporidium sp.) (2 ore).

 1. Diagnosticul de laborator în parazitozele determinate de Sporozoare (Plasmodium sp.) si metazoare (Fasciola hepatica si Dicrocelium dendriticum) (2 ore).

 1. Diagnosticul de laborator al parazitozelor determinate de Cestode (Taenia solium, Taenia saginata, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Diphyllobotrium latum, Hymenolepis nana, Hyminolepis diminuta, Dipylidium caninum) (2 ore).

 1. Diagnosticul de laborator al parazitozelor cu nemathelminti.(Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale, Strongyloides stercoralis, Trichinella spiralis) (2 ore).

 1. Diagnosticul de laborator al micozelor superficiale şi profunde. Examenul coproparazitologic şi examenul secreţiilor uro-genitale. Importanţa în practica medicală (2 ore).

 1. RECAPITULĂRI REFACERI. ( 2 ore).