LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Boli infectioase

Programa

 

Oferta de cursuri:

pentru studenti: cursuri de boli infectioase (medicina anul VI, colegii)

pregătire în cadrul stagiaturii, rezidentiat, pregătire continuă prin cursuri de perfectionare.
 

La disciplină se pot sustine cursuri si stagii cu grupe mici în limbile engleză si franceză.

 

 

MEDICINA GENERALĂ

Boli infectioase (semestrul 11)

curs: 45 ore/semestru

stagiu practic: 75 ore/semestru.

 

Obiective: însusirea de către studenti a cunostintelor si deprinderilor necesare recunoasterii, diagnosticării, tratamentului, preventiei si combaterii principalelor boli infectioase din România si din spatiul european

 

Continut:

Partea generală cuprinde notiuni de bază privind etiopatogenia, epidemiologia, manifestarile clinice, diagnosticul clinic si de laborator, trata - mentul, prevenirea si combaterea bolilor infectioase.

Partea speciala - se studiază principalele boli infectioase din România si din spatiul european (boli respiratorii bacteriene si virale, boli eruptive, infectii enterale, hepatite acute virale, infectiile sistemului nervos si periferic, sindroame mononucleozice, infectia cu HIV, infectii la gazde cu apărare compromisă, infectii nosocomiale, infectii la călători în străinătate, zoonoze, reemergente prin bioterorism)

 

PROGRAMA CURSULUI DE BOLI INFECTIOASE

ANUL UNIVERSITAR 2006-2007 - SEMESTRUL I

Nr

Tematica/seria/data/cadru predare

Observatii

1

2

Introducere în problematica actuală a bolilor infectioase transmisibileImportanta bolilor infectioase transmisibile în sec XXI. Etiopatogenia bolilor infectioase; relatia microorganism-gazdă, sindromul inflamator localizat si sistemic, febra izolată, acută, prelungită, de etiologie obscură. Laboratorul în diagnosticul BI. Principii de diagnostic în BI.

3

4.

Principii de tratament în BI (igieno-dietetic, patogenic, simptomatic, antiinfectios)

 

5.

Boli eruptive

Scarlatina, rujeola, rubeola, varicela, eritemul infectios, exantemul subit, herpes zoster, erizipel

6

Infectii respiratorii

Difteria, gripa, coriza, alte viroze respiratorii, SARS, MNI, tusa convulsivă

7.

8.

9.

Infectii digestive

Boala diareică acută infectioasă, dizenteria, febra tifoidă, holera, toxiinfectii alimentare, infectia urliană, hepatite acute virale

10.

Infectii neuro-meningiene

Encefalite, meningite, poliomielita, botulism

11.

12.

Bacteriemia septicemia sepsis
Infectia la gazde cu apărare compromisă
Infectia cu HIV

 

13.

Antropozoonoze

Trichineloza, leptospiroza, toxoplasmoza,

14.

 

Infectii prin corpi străini, muscături, zgârieturi

Infectii nosocomiale
Atitudinea fată de călătorii în străinătate


Infectii pe proteze, infectii de cateter, tetanos, rabie, boala ghearelor de pisică

15

Emergente si reemergente infectioase prin bioterorism - rolul medicului generalist în prevenire si combatereConceptul de bioterorism; rolul medicului de familie în prevenirea si combaterea bioterorismului; Variola, bruceloza, antrax, botulism - ca arme biologice

BIBLIOGRAFIE RECOMANDATĂ

Cupsa, A. (coord) - Boli infectioase / curs universitar/, Ed. AIUS, Craiova 1997

Rebedea, I (coord)- Boli Infectioase, Ed. Medicală, Bucuresti 2000

Chiotan, M.- Boli Infectioase, Ed. National, Bucresti, ed.1999, ed.2003

Angelescu, M.- Practica antibioticoterapiei, Ed. Medicală, 1998

Mandell, Bennett, Dollin (edit) - Principles and Practice of Infection Diseases,

Churchill-Livingstone, NY, Phil, ed. VI, 2005

Root R. K. (edit) - Clinical Infectious diseases - A practical aproach, Oxford University Press, NY, 1999

Web

http://www.emedicine.com/emerg/INFECTIOUS_DISEASES.htm

http://sarsreference.com/sarsref/lang.htm#romanian

http://hivmedicine.com/

http://www.cdc.gov/

 

 

Locuri de desfăsurare:a activitătilor:

o    cursuri - amfiteatrul Spitalului Clinic de Boli Infectioase

                     Programul amfiteatrului (general): cursurile se sustin în zilele de marti si joi între orele 12:00 -                     14:00. Amănunte pot fi obtinute prin consultarea avizierului (Spitalul nr. 3 "V. Babes" - Craiova).

o    practice: sectiile de adulti si copii ale spitalului, sectia de zi imunodeficiente, serviciul antirabic, dipensarizare hepatite virale, laboratorul clinic, sălile de demonstratie

Obiective: însusirea tehnicilor de anamneză epidemiologică si clinică, a examenului obiectiv al bolnavilor cu suferinte infectioase, utilizarea ratională a laboratorului în bolile infectioase, practica recoltării materialelor biologice si patologice pentru diagnosticul bolilor infectioase, antibioticoterapie practică; recunoastere, diagnosticare si tratament în principalele infectii întâlnite în practica de ambulator; actul decizional în cazurile de boală infectioasă transmisibilă

Modalităti si mijloace de învătare: activităti în grupuri mici, sub supraveghere, la patul bolnavului si în serviciile ambulatorii, prezentări de cazuri; exercitii de terapie; referate,.discutii pe bază de scenarii, slide-uri, filme video.

 

Reglementari interne ale catedrei: 
 -
echipament (halat, stetoscop, etc) 

 - conditii de frecventă:  100%; recuperarea absentelor la stagiu se va face în gărzile cadrelor didactice, sâmbăta si duminica, orele 9-12; Toate absentele vor fi recuperate până la data sustinerii examenului de boli infectioase; sub 5 absente nu sunt necesare aprobări din partea decanatului; între 5-12 absente sunt necesare aprobări din partea decanatului si plata recuperărilor, după caz; peste 12 absente - examenul se va sustine în următoarea sesiune.

- desfăsurarea examenelor: scris si practic

 

Evaluări:

- în stagii - periodice, sondaje

- finală: examen practic (eliminator) + examen oral (3 subiecte teoretice + 1 scenariu)

 

La stabilirea notei finale se tine cont de: nota obtinută la stagiul clinic, nota de la examenul practic si cea obtinută la examenul oral.

 

MEDICINA DENTARĂ

Boli infectioase (semestrul 7) - curs: 30 ore; lucrări practice 30 ore

Cursul oferă notiuni fundamentale privind etiopatogenia, epidemiologia, manifestările clinice, diagnosticul clinic si de laborator, tratamentul, prevenirea si combaterea bolilor infectioase.

În partea speciala sunt studiate - prin prisma interesului medicului dentist- principalele boli infectioase întâlnite în practica de ambulator curentă.

Titular de curs: conf.dr. I. Diaconescu

V. site Facultatea de Medicină Dentară