LEGATURI
NOUTATI

Modul bioetica rezidenti 2016

4.12.2013
Modul I: 18-29 ianuarie Modul II: 16-29 iunie Cursurile pentru modulul I (18-29 ianuarie) se vor desfasura in fiecare zi incepand cu orele 14.00 ..

Bioetica

Programa

Universitatea

UMF Craiova

Facultatea

Medicina

Specializarea

Medicina Generala

I. Denumire disciplină

Sanatate Publica si Management; Bioetica

II. Structură disciplină (ore/săptămână)

Semestrul

Curs

Lucrări practice

Stagii clinice

Seminar

I

11

II


Obligatorie

Opţională

III. Statutul disciplinei

(se marchează cu X)


X


IV.

Şef disciplină:

Nume şi prenume:

Ghelase Stefan Mugurel

Instituţia

Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova

Catedră/Departament

Catedra 14 / Bioetica

Titlul ştiinţific

Doctor in Medicina

Gradul didactic

Conferentiar universitar

Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de baza

V.

Obiective generale:

Familiarizarea studentului cu elemente de bioetică şi deontologie, în scopul dezvoltării

abilităţilor comportamentale care să permită abordarea optimă, preventiva, diagnostică şi terapeutică, a pacientului


Obiective specifice:

 • să definească noţiunile de bioetică, genetică, genetica reproducerii, testare genetică, consiliere genetică;

 • să identifice obiectul de studiu şi obiectivele bioeticii;

 • să determine domeniile de utilizare a bioeticii;

 • sa aplice corect principiile bioeticii in practica medicala.Discipline cu care se corelează: deontologie, sanatatea publica, drept medical, medicina legala


VI.

Conţinutul disciplinei / Nr. ore pe săpt.

VI.1. Curs (capitole / subcapitole)

SEMESTRUL I

 1. Introducere în bioetică. Noţiunea de bioetică. Obiectul de studiu al bioeticii. / 1h

 2. Etica si moralitate. Etica medicala si bioetica. / 1h

 3. Principii etice. / 2h

 4. Relatia medic-pacient: modele ale relaţiei medic – pacient, dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătate, consimţământul informat, confidenţialitatea. / 2h

 5. Aspecte etice ale inceputului vietii. Reproducerea umana asistata medical. Contraceptia si avortul. / 2h

 6. Eugenia. Conceptul de eugenie. Etica ingineriei genetice pe embrionii umani. / 1h

 7. Manipularea genetica. Clonarea umana reproductivă si terapeutica. / 1h

 8. Aspecte etice ale sfarsitului vietii. Eutanasia şi suicidul asistat. Îngrijirile paliative. / 1h

 9. Etica transplanturilor de ţesuturi şi organe. Etica transplantării ţesuturilor şi organelor homoplastice. Etica transplantării ţesuturilor şi organelor heterologe. / 2h

 10. Etica cercetării pe subiecţi umani, principii etice, coduri de etică şi convenţii internaţionale în cercetare, cadrul legislativ al cercetarea pe subiecţi umani; comitetele de etică a cercetării; conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică. / 1h

SEMESTRUL II

VI. 2. Lucrări practice (dacă este cazul )

VI.3. Stagii clinice (dacă este cazul)

SEMESTRUL I

SEMESTRUL II

VI.4. Seminar

 1. Teoriile şi principiile bioeticii / 2h

 2. Coduri de etică; Jurământul lui Hipocrate, alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezent. / 1h

 3. Valorile etice ale relaţiei medic pacient - cazuri practice / 1h

 4. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă / 1h

 5. Accesul la îngrijirile de sănătate - discutare de cazuri. / 1h

 6. Drepturile pacienţilor - reglementare legislativă. / 2h

 7. Clonarea umană. / 2h

 8. Eutanasierea si suicidul asistat. / 2h

 9. Etica transplanturilor de ţesuturi şi organe. / 2h

 10. Etica cercetărilor pe om. / 2h

VI.5. Proiect (dacă este cazul)

VII. Bibliografie

 1. Ghelase M – Bioetica Medicala, Editura Medicala Universitara Craiova, 2005
 2. Zanc I, Lupu I – Bioetica Medicala, Editura Medicala Universitara Iuliu Hatieganu, Cluj-Napoca, 2004
 3. Astarastoae V, Ioan B, Gavrilovici C – Bioetica-cazuri celebre, Editura Junimea, Iasi, 2005.
 4. Astarastoae V, Stoica O – Genetica versus Bioetica, Editura Polirom, Bucuresti, 2002.
 5. Scripcaru G, Astarastoae V – Bioetica, stiintele vietii si drepturile omului, Editura Polirom, Bucuresti, 1998.

VIII.

Competenţe

Competenţe cognitive

Cunoastere, înţelegere, explicare si interpretare

- Cunoasterea si înţelegerea sănătăţii si bolii ca fenomene complexe, bio-psiho-socio-spirituale,

- Obtinerea unor informatii corecte si obiective, având în vedere atât realitatea din România cât si situaţia acestei profesiuni în ţările Uniunii Europene.

- Realizarea importantei promovarii valorilor umane si a principiilor etice in practica medicala;

Competenţe tehnice sau profesionaleInstrumental – aplicative

 • Aplicarea în practica medicală a unei conduite etice si deontologice profesionale

 • Crearea unui climat etic adecvat activităţii profesionale, în acord cu ţelurile profesiei;

 • Prevenirea si rezolvarea conflictelor etice;

 • Descurajarea practicilor imorale, sancţionarea abaterilor de la valorile profesiei.

 • Participarea alaturi de alte categorii de personal la protejarea mediului ambiant.

 • Participarea sub indrumarea medicilor, la cercetarea in domeniul medical si al ingrijirilor pentru sanatate

Competenţe afectiv-valorice

Atitudinale

-Formarea unei conduite socio-profesionale care să respecte cerinţele codului etic si deontologic.

-Participarea la programe de educatie pentru sanatate a populatiei;

IX.

Forme de activitate

Metode didactice folosite în procesul de predare - învăţare

Curs

- mijloace audio-vizuale (retroproiector, calculator, videoproiector etc.)

- planse, diagrame, imagini foto

- brainstorming

Seminar

- mijloace audio-vizuale (retroproiector, calculator, videoproiector etc.)

- planse, diagrame, imagini foto

- brainstorming

Stagii clinice


ProiectX.

Programe de recuperare

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

2

Fac. Medicina, cladirea noua, etaj 5

5-9 Ianuarie

Dr.Andrea Golli

Program de consultaţii/


cerc ştiinţific studenţesc

Joi 12.00 –13.00

Fac. Medicina, cladirea noua,

etaj 5


Dr. Mugurel Ghelase

Program pentru studenţii slab pregătiţi

Joi 13.00 – 14.00

Fac Medicina,

cladirea noua, etaj 5


Dr. Andrea Golli


XI.

Forma de activitate

Evaluare

(scris, scris şi oral, oral, test, aplicaţie practică, altele)

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

   

scris

60%

Lucrări practice

       

Stagii clinice

       

Seminar

   

scris

40%

Proiect

       

Examen

   

Scris

 

Colocviu

       

Verificare

       


XII.

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Joi 12.00 – 14.00

Fac. Med, cladirea noua, etaj 5