LEGATURI
NOUTATI

Modul bioetica rezidenti 2016

4.12.2013
Cursurile pentru modulul II (15-30 iunie 2016) se vor desfasura in fiecare zi incepand cu orele 14.00 in amfiteatrul de la etajul I, UMF Cladirea Vec..

Bioetica

Programa

Universitatea

UMF Craiova

Facultatea

Medicina

Specializarea

Medicina Generala

I. Denumire disciplină

Sanatate Publica si Management; Bioetica

II. Structură disciplină (ore/săptămână)

Semestrul

Curs

Lucrări practice

Stagii clinice

Seminar

I

11

II


Obligatorie

Opţională

III. Statutul disciplinei

(se marchează cu X)


X


IV.

Şef disciplină:

Nume şi prenume:

Ghelase Stefan Mugurel

Instituţia

Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova

Catedră/Departament

Catedra 14 / Bioetica

Titlul ştiinţific

Doctor in Medicina

Gradul didactic

Conferentiar universitar

Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de baza

V.

Obiective generale:

Familiarizarea studentului cu elemente de bioetică şi deontologie, în scopul dezvoltării

abilităţilor comportamentale care să permită abordarea optimă, preventiva, diagnostică şi terapeutică, a pacientului


Obiective specifice:

 • să definească noţiunile de bioetică, genetică, genetica reproducerii, testare genetică, consiliere genetică;

 • să identifice obiectul de studiu şi obiectivele bioeticii;

 • să determine domeniile de utilizare a bioeticii;

 • sa aplice corect principiile bioeticii in practica medicala.Discipline cu care se corelează: deontologie, sanatatea publica, drept medical, medicina legala


VI.

Conţinutul disciplinei / Nr. ore pe săpt.

VI.1. Curs (capitole / subcapitole)

SEMESTRUL I

 1. Introducere în bioetică. Noţiunea de bioetică. Obiectul de studiu al bioeticii. / 1h

 2. Etica si moralitate. Etica medicala si bioetica. / 1h

 3. Principii etice. / 2h

 4. Relatia medic-pacient: modele ale relaţiei medic – pacient, dreptatea, echitatea şi accesul pacienţilor la îngrijirile de sănătate, consimţământul informat, confidenţialitatea. / 2h

 5. Aspecte etice ale inceputului vietii. Reproducerea umana asistata medical. Contraceptia si avortul. / 2h

 6. Eugenia. Conceptul de eugenie. Etica ingineriei genetice pe embrionii umani. / 1h

 7. Manipularea genetica. Clonarea umana reproductivă si terapeutica. / 1h

 8. Aspecte etice ale sfarsitului vietii. Eutanasia şi suicidul asistat. Îngrijirile paliative. / 1h

 9. Etica transplanturilor de ţesuturi şi organe. Etica transplantării ţesuturilor şi organelor homoplastice. Etica transplantării ţesuturilor şi organelor heterologe. / 2h

 10. Etica cercetării pe subiecţi umani, principii etice, coduri de etică şi convenţii internaţionale în cercetare, cadrul legislativ al cercetarea pe subiecţi umani; comitetele de etică a cercetării; conflictul de interese în cercetarea ştiinţifică. / 1h

SEMESTRUL II

VI. 2. Lucrări practice (dacă este cazul )

VI.3. Stagii clinice (dacă este cazul)

SEMESTRUL I

SEMESTRUL II

VI.4. Seminar

 1. Teoriile şi principiile bioeticii / 2h

 2. Coduri de etică; Jurământul lui Hipocrate, alte coduri de etică şi deontologie medicală folosite în prezent. / 1h

 3. Valorile etice ale relaţiei medic pacient - cazuri practice / 1h

 4. Valoarea şi limitele consimţământului informat în practica medicală curentă / 1h

 5. Accesul la îngrijirile de sănătate - discutare de cazuri. / 1h

 6. Drepturile pacienţilor - reglementare legislativă. / 2h

 7. Clonarea umană. / 2h

 8. Eutanasierea si suicidul asistat. / 2h

 9. Etica transplanturilor de ţesuturi şi organe. / 2h

 10. Etica cercetărilor pe om. / 2h

VI.5. Proiect (dacă este cazul)

VII. Bibliografie

 1. Ghelase M – Bioetica Medicala, Editura Medicala Universitara Craiova, 2005
 2. Zanc I, Lupu I – Bioetica Medicala, Editura Medicala Universitara Iuliu Hatieganu, Cluj-Napoca, 2004
 3. Astarastoae V, Ioan B, Gavrilovici C – Bioetica-cazuri celebre, Editura Junimea, Iasi, 2005.
 4. Astarastoae V, Stoica O – Genetica versus Bioetica, Editura Polirom, Bucuresti, 2002.
 5. Scripcaru G, Astarastoae V – Bioetica, stiintele vietii si drepturile omului, Editura Polirom, Bucuresti, 1998.

VIII.

Competenţe

Competenţe cognitive

Cunoastere, înţelegere, explicare si interpretare

- Cunoasterea si înţelegerea sănătăţii si bolii ca fenomene complexe, bio-psiho-socio-spirituale,

- Obtinerea unor informatii corecte si obiective, având în vedere atât realitatea din România cât si situaţia acestei profesiuni în ţările Uniunii Europene.

- Realizarea importantei promovarii valorilor umane si a principiilor etice in practica medicala;

Competenţe tehnice sau profesionaleInstrumental – aplicative

 • Aplicarea în practica medicală a unei conduite etice si deontologice profesionale

 • Crearea unui climat etic adecvat activităţii profesionale, în acord cu ţelurile profesiei;

 • Prevenirea si rezolvarea conflictelor etice;

 • Descurajarea practicilor imorale, sancţionarea abaterilor de la valorile profesiei.

 • Participarea alaturi de alte categorii de personal la protejarea mediului ambiant.

 • Participarea sub indrumarea medicilor, la cercetarea in domeniul medical si al ingrijirilor pentru sanatate

Competenţe afectiv-valorice

Atitudinale

-Formarea unei conduite socio-profesionale care să respecte cerinţele codului etic si deontologic.

-Participarea la programe de educatie pentru sanatate a populatiei;

IX.

Forme de activitate

Metode didactice folosite în procesul de predare - învăţare

Curs

- mijloace audio-vizuale (retroproiector, calculator, videoproiector etc.)

- planse, diagrame, imagini foto

- brainstorming

Seminar

- mijloace audio-vizuale (retroproiector, calculator, videoproiector etc.)

- planse, diagrame, imagini foto

- brainstorming

Stagii clinice


ProiectX.

Programe de recuperare

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

2

Fac. Medicina, cladirea noua, etaj 5

5-9 Ianuarie

Dr.Andrea Golli

Program de consultaţii/


cerc ştiinţific studenţesc

Joi 12.00 –13.00

Fac. Medicina, cladirea noua,

etaj 5


Dr. Mugurel Ghelase

Program pentru studenţii slab pregătiţi

Joi 13.00 – 14.00

Fac Medicina,

cladirea noua, etaj 5


Dr. Andrea Golli


XI.

Forma de activitate

Evaluare

(scris, scris şi oral, oral, test, aplicaţie practică, altele)

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

   

scris

60%

Lucrări practice

       

Stagii clinice

       

Seminar

   

scris

40%

Proiect

       

Examen

   

Scris

 

Colocviu

       

Verificare

       


XII.

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Joi 12.00 – 14.00

Fac. Med, cladirea noua, etaj 5