LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

O.R.L.

Descriere

 Istoricul disciplinei ORL

Disciplina O.R.L. a fost înfiinţată în anul 1974 cu scop didactic si de cercetare odată cu introducerea în anul V de studiu a cursului respectiv.  Colectivul iniţial al Clinicii ORL era format din Conf. univ. dr. Savel Obreja, (1975)-şef Clinică ORL, Asist. univ. dr. Boiko(Teslencov) Valentina (1976) şi Asist. univ. dr. Elena (Mustaţă) Ioniţă (1980). 

Colectivul actual al Disciplinei ORL este format din Conferentiar universitar dr. Anghelina Florin, Conferentiar universitar dr. Mitroi Mihaela Roxana, Asist univ dr. Ciolofan Sorin, Asist.univ.dr. Mălin Ramona şi Asist.univ.dr. Carmen Mogoantă,Asist.univ.dr. Capitanescu Alina. 

Activitatea didacticã 

Disciplina O.R.L. este studiată de către studenţii anului V ai Facultăţii de Medicină Generală (curs si lucrãri practice 2 ore/ săpt / semestru). Au fost publicate numeroase articole în reviste de prestigiu naţionale şi volume de rezumate ale unor congrese atât naţionale cât şi internaţionale. Au fost editate 11 cărţi si monografii. 

Manifestări ştiinţifice majore organizate de către membrii disciplinei ORL: 

  • Congres Naţional ORL Craiova- 18-21 septembrie 2002
  • Conferinta Naţionala ORL Craiova- 23-26 septembrie 2015
  • Simpozion interjudeţean ORL organizat bianual alternând: Craiova, Tg.Jiu, Slatina, Rm.Vâlcea, Drãgãsani, Pitesti 
    •