LEGATURI
NOUTATI

MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND COURSE FOR RHEUMATOLOGISTS - BASIC LEVEL

8.03.2017
BUCHAREST, ROMANIA 27-29.APRIL.201..

Curs Ecografie musculoscheletala

11.05.2014
Curs Ecografie musculoscheletala- adresat medicilor specialisti si rezidenti in Reumatologie, cu cel putin 2 ani experienta Perioada 13-15 mai 2014 ..

Medicina interna: Reumatologie

Descriere

 
Obiective generale;
 
La finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă):
-să comunice cu pacientul într-un mod adecvat
-să se integreze într-un colectiv pentru a participa la decizia diagnostica si terapeutica
-să îşi însuşească un comportament etic şi deontologic adecvat profesiei
- să îşi dezvolte capacitatea de a aplica, rezolva, construi, elabora noţiuni şi concepte
 
Obiective specifice; la finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă):
 
-să integreze cunoştinţele deprinse de la celelalte discipline
-să analizeze şi sintetizeze informaţiile aferente cursului pe care le-a primit referitoare la patologia reumatologica
-să aprecieze necesitatea explorarilor paraclinice necesare in evaluarea pacientului
-să îşi însuşească o serie de deprinderi necesare efectuarii unui examen obiectiv al pacientului cu afectiuni reumatologice
-sa îşi însuşească şi consolideze metodele de imagistica in reumatologie
-să elaboreze diagnostice si scheme terapeutice adecvate patologiei reumatologice

La finalizarea cursului studentul va fi capabil:  
-sa evalueze corect contextul etiopatogenic al afectiunilor de tip reumatologic
-sa cunoasca si sa aplice eficient metodele de evaluare clinico-biologice descrise in curs
-să stabilească masurile terapeutice, de naturã preventivă, curativă şi de recuperare;
-să monitorizeze starea generală a pacienţilor din punct de vedere clinico-funcţional
-să elaboreze diagnosticul adecvat şi aplice planul terapeutic,
-să aplice şi sa evalueze modul în care sunt aplicate îngrijirile;
-să faciliteze acţiuni pentru protejarea sănătăţii în grupuri considerate cu risc;
-să desfăşoare activităţi de cercetare în domeniul reumatologiei;
-să întocmească rapoarte scrise referitoare la activitatea specificã desfăşurată;
-să colaboreze eficient în echipa de îngrijire medicală
-să cunoască şi respecte regulile de etică şi deontologie medicală