LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Medicina de familie

Descriere

Scurt istoric

 

Disciplina actuală de Medicină a Familiei a fost creată pe bazele vechii discipline de Policlinică medicală, transformată de-a lungul timpului în disciplina Medicina internă în ambulatoriu, Medicină în ambulatoriu şi în prezent Medicină a Familiei.

 

 

Disciplina de Policlinică medicală a fost fondată în anul 1975, la debutul anului VI de studii al primei promoţii a Facultăţii, avându-l ca întemeietor şi şef de disciplină pe domnul Prof. dr. Ion Ilinescu.

 

 

Policlinicii Medicale i-a fost ataşată de la început disciplina de Balneofizioterapie, condusă de D-na Dr. Roxana Popescu, medic specialist Balneofizioterapie, actualmente profesor şi şef al clinicii de Fizioterapie şi Recuperare Medicală a Spitalului de Urgenţă Craiova.

 

Disciplina de Policlinică Medicală a fost în perioada 1975-1990 completată în ordine cu următoarele cadre didactice, care au desfăşurat activitate didactică în profilul disciplinei în perioadele (vezi Foto 4,5,6,7_Colectiv Pol.med.):

 

Dr. Viorel Nicu Pârvulescu - 1977 - în prezent conferentiar al disciplinei,

Dr. Maria Homeag - 1978 - 1990 - în prezent conferenţiar la disciplina de Medicină de urgenţă

Dr. Magdalena Iscru - 1978 - 1981

Dr. Dragoş Camen - 1983 - 1995

Dr. Viorela Enăchescu - 1985 - în prezent profesor al disciplinei

Dr. Sorin Paul Beznă - 1990 - în prezent.

Dr. Vasile Ştefan - 1996 - 2003 - fost profesor şi şef al disciplinei în perioada 1996 - 2003.

 

 

În perioada 1977 - 1990, disciplina îşi desfăşoară activitatea semestrial în stagii zilnice cu durată a trei ore şi patru ore de curs săptămânal acoperind toată problematica patologiei de Urgenţă Medicală şi Policlinică în Medicina Internă, realizând o tematică de sinteze clinice în patologia de ambulatoriu şi spitalizare de scurtă durată în Medicina Internă.

 

Baza clinică a disciplinei a fost în tot acest timp Policlinica nr. 3 Electroputere - situată pe platforma industrială de Est a Craiovei, care a oferit de-a lungul timpului asistenţă medicală primară şi de specialitate de ambulatoriu şi spital personalului tuturor intreprinderilor platformei precum şi familiilor lor.

 

Direcţiile de cercetare ale disciplinei au fost legate de condiţiile de muncă şi patologia unor categorii profesionale: patologie respiratorie favorizată de expunerea la noxe, patologie digestivă funcţională, patologia hepatitelor cronice şi cirozelor hepatice şi factorii de risc şi tratamentul bolnavului cardiovascular.

 

Au fost elaborate în această perioadă mai multe studii clinice şi au fost publicate numeroase lucrări ale membrilor disciplinei în revista Viaţa Medicală şi Analele Universităţii din Craiova, precum şi în Archives de l`Union Medicale Balcanique. În afara editării a 3 volume de curs litografiate principala realizare publicistică a colectivului disciplinei a fost editarea "Tratatului de clinică şi patologie medicală", sub conducerea Prof. Ion Ilinescu, membrii disciplinei participând în colectivul de autori.

 

Începând cu 1987 prin dotarea Policlinicii Nr. 3 Craiova de către întreprinderea Electroputere cu primul echipament ecografic din Zona Oltenia - membrii disciplinei au obţinut competenţa în practica ecografică şi au început activitatea medicală de profil - pe care o desfăşoară şi în prezent.

 

Disciplina Medicină Internă în Ambulatoriu a luat fiinţă prin desprinderea activităţii disciplinei de Urgenţe medico-chirurgicale, cu baza clinică la Urgenţa Spitalului nr. 1 Craiova şi Balneofizioterapia care îşi desfăşoară activitatea în clinica de Fizioterapie şi Recuperare Medicală a Spitalului nr. 1 Craiova.

 

Medicina Internă în Ambulatoriu şi-a continuat activitatea din 1990 în aceeaşi bază clinică - Policlinica nr. 3 Craiova până în iunie 2003, cu jumătate din numărul de ore de curs şi stagiu iniţial, modificându-se şi adaptându-se succesiv tematica la noul statut: Medicină Internă de ambulatoriu 1990 - 2000, Medicină în Ambulatoriu 2000 - 2003, Medicină de Familie din toamna 2003 şi având componenţa:

 

Prof. dr. Vasile Ştefan 1996 - 2003

Conf. dr. Viorel Nicu Pârvulescu

Conf. Dr. Viorela Enăchescu

Şef lucrări dr. Sorin Paul Beznă

Din 2003 disciplina are profilul de Medicină a Familiei colectivul actual având următoarea componenţă (vezi Foto 8,9_Colectiv actual):

Prof. Dr. Viorela Enăchescu

Conf. dr. Viorel Nicu Pârvulescu

Şef lucrări dr. Sorin Paul Beznă

Şef lucrări dr. Ligia Florea - din 2003

Asist. univ. dr. Cristiana Paula Bărbulescu - din februarie 2005

 

 

Sediul actual al disciplinei este la Spitalul Nr. 2 Filantropia, Calea Severinului Nr. 6, beneficiind de sală de curs şi 2 săli de stagii practice pentru studenţi dotate cu retroproiector, calculator, video-recorder şi diaproiector, precum şi cabinetul de Medicină a Familiei al dr. Florea Ligia.

 

În perioada 1998 - 2001 membrii disciplinei au publicat 3 cursuri de "Medicină internă în ambulatoriu" şi au fost autori principali sau coautori la peste 20 de lucrări - monografii şi cărţi publicate.

 

Principalele preocupări de cercetare sunt: studiul factorilor de risc în patologia bolnavului cardiovascular, patologia tumorală hepatică, patologia funcţională digestivă, aportul tehnicilor ultrasonografiei în diagnosticul patologiei tumorale, studii în patologia rinichiului. Preocuparea membrilor disciplinei pentru activitatea de cercetare s-a concretizat în peste 200 de lucrări comunicate la manifestări ştiinţifice interne şi internaţionale, în peste 300 lucrări publicate în volume de rezumate şi aproximativ 150 lucrări publicate in extenso în reviste din ţară şi străinătate.

 

La nivelul disciplinei de-a lungul anilor au fost organizate numeroase cursuri postuniversitare: peste 35 de cursuri cu profil de ultrasonografie, 10 cursuri pentru medicii de familie, 4 cursuri cu profil de gastroenterologie, precum şi numeroase comunicări şi referate în cadrul şedinţelor filialelor societăţilor de ultrasonografie şi cardiologie.

 

Începând cu 1998 membrii disciplinei au organizat importante manifestări ştiinţifice: 2 simpozioane interjudeţene cuprinzând "Actualităţi în ultrasonografie" în 1998 şi 2002, a II-a Conferinţă Naţională de Ultrasonografie cu participare internaţională, 27-29 mai 1999, care a reunit peste 700 de participanţi, Simpozionul interjudeţean - iunie 2003 în cadrul Zilelor UMF Craiova, "Steatoza hepatică - etiopatogeneză şi tratament", Cursul European Euroson School - Breast Ultrasound, septembrie 2004.

 

În prezent disciplina de Medicină a Familiei este organizată din 2003 într-o structură nouă - catedra de Medicină a Familiei, catedra nr. 13 a UMF Craiova, care cuprinde şi discipline cu profil apropiat: Urgenţe medico-chirurgicale, Primul ajutor medical, Medicina Muncii, Sănătate Publică şi Management sanitar, Bioetică şi Geriatrie.

 

Există colaborări cu catedrele de Medicină de Familie din centrele universitare Bucureşti, Iaşi, Cluj, Arad şi schimburi de experienţă cu Iaşi şi Cluj, dar şi cu Centrul Naţional de Studii pentru Medicina Familiei, cadrele disciplinei fiind invitate a se pronunţa asupra ghidurilor de practică elaborate.

 

Prin participarea unor membrii ai disciplinei la Cursul şi Simpozionul Internaţional de Medicină de Familie, Dubrovnik 2004, s-au stabilit contacte cu catedre, discipline şi practicieni de Medicină a Familiei din 12 ţări.

 

Şef catedră,

Prof. dr. Viorela Enăchescu.