LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Igienă. Sanatatea mediului

Descriere

Scurt istoric al disciplinei

Disciplina şi-a inaugurat cursurile destinate primei serii de studenţi ai Facultǎţii de Medicinǎ din Craiova în septembrie 1973, sub denumirea „Igienǎ şi Medicina muncii”. Ulterior, în anul 1990, a devenit disciplina de „Igienǎ, Ecologie şi Medicina muncii”, titulaturǎ menţinutǎ pânǎ în anul 1997 când s-a divizat în disciplinele „Igienǎ” şi, respectiv, „Medicina muncii”. Titulatura actuală a disciplinei este „Igienă. Sănătatea mediului”.

În primul an, activitatea didacticǎ a fost susţinutǎ de cǎtre cadre didactice titulare de profil de la UMF Bucureşti, iar în anul universitar urmǎtor – de cǎtre cadre didactice asociate, şi anume personalitǎţi medicale ce îşi desfǎşurau activitea în instituţii de profil din Craiova.

În anul 1975 a fost titularizat prin concurs dr. Ioan Berilǎ (1927-2005) ca şef de lucrǎri şi şef de disciplinǎ. În anul 1982 a promovat concursul de conferenţiar universitar, iar în 1990 – pe cel de profesor universitar. Din anul 1997 a fost profesor universitar consultant.

În anul 1976 a fost admis ca asistent universitar dr. Dorin Petrişor (1946-2012), promovat ulterior ca şef de lucrǎri (1992) şi conferenţiar universitar (1998), şef de disciplină în perioada 1997-2011.

În anul 1991, postul de preparator universitar este ocupat de dr. Ileana Dina (cǎsǎtoritǎ Prejbeanu), devenitǎ ulterior (prin concurs) asistent universitar (1994), şef de lucrǎri (2002), conferenţiar universitar (2005) şi profesor universitar (2009), în prezent responsabil de disciplină.

Din anul 2009, la disciplină activează dr. Marcelina Mihai ca asistent universitar.

În perioada 2011-2016, colectivului disciplinei i s-a alăturat şef de lucrări dr. Adriana Hurezeanu, care ocupa această funcţie în cadrul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală din anul 2002.

De-a lungul timpului, în cadrul disciplinei au mai ocupat posturi didactice şi medicii Radu Lucreţiu (în perioada 1999-2017), Lascu Casian (în perioada 2005-2007) şi Dinescu Venera (în perioada 2008-2014).