LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Hematologie clinica

Descriere

 

FIȘA DISCIPLINEI
 
I. INFORMAŢII GENERALE
Universitatea
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA
Facultatea
MEDICINA
Domeniul de licenţă
SANATATE
Programul de studii
Medicină
Denumirea disciplinei
Hematologie clinica-Imunopatologie
 
II. STRUCTURA DISCIPLINEI
Tip3) (obligativitate)
Activităţi normate [ore/săpt.]
[ore/sem]
Credite4)
S
L
P
TOTAL
 L
I
DS
DI
2 ore
2 ore/sem
2 re/grupa
 
4
18
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. TITULAR DISCIPLINĂ
Numele şi prenumele
Gaman Gabriel Dragos
Instituţia
UMF Craiova
Catedra/Departamentul
4
Titlul ştiinţific
Doctor in medicina
Gradul didactic
Profesor universitar
Încadrarea (norma de bază/asociat)
Norma de baza
IV. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
 
Obiective generale;
 1. Insusirea notiunilor teoretice legate de subiectele dezbatute la curs (anemia feripriva, anemia megaloblastica, anemia aplastica, anemii hemolitice, leucemii acute, mieloblastice si limfoblastice, leucemia granulocitara cronica, leucemia limfatica cronica, mielomul multiplu, boala Hodgkin, limfoame maligne nonHodgkin, sindroame hemoragipare).
 2. Recunoasterea pe frotiul de sange periferic a cdelulelor sangvine normale, recunoasterea celulelor leucemice, recunoasterea principalelor modificari ale sangelui periferic in anemia feripriva, anemia megaloblastica, anemia aplastica si anemiile hemolitice.
 3. Capacitatea studentilor de a stabili un diagnostic pozitiv pe un buletin hematologic.
 4. Cunoasterea constantelor sangvine normale (hemoglobina, leucograma, numar trombocite, numar reticulocite, indici eritrocitari, medulograma normala, VSH, creatinina serica, bilirubinemie totala si fractiuni, transaminaze, timp Quick, Howell, INR, coagulograma).
 5. Interpretarea constantelor hematologice modificate in afectiuni nonhematologice.
 
 
Obiective specifice; la finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă):
 1. sa execute un frotiu de sange periferic.
 2. sa efectueze o punctie medulara aspirat.
 3. sa recunoasca pe un frotiu se sange periferic hematiile normale si hematiile patologice.
 4. sa recunoasca blastii leucemici pe un frotiu se sange periferic si pe un frotiu MO.
 5. sa recunoasca pe un frotiu medular celula Reed-Sternberg si celula mielomatoasa.
 6. sa fie capabil sa interpreteze in context semnele clinice din bolile hematologice, cu explorarile paraclinice ce permit diagnosticul pozitiv si diferential al acestor afectiuni.
 7. sa fie capabil sa efectueze un diagnostic diferential corect in toate bolile hematologice predate la curs.
 8. sa interpreteze o electroforeza si o imunoelectroforeza.
 9. sa diferentieze o leucemie acuta de o reactie leucemoida.
 10.  sa fie capabil sa poarte o discutie interactiva cu colegii si cadrul didactic de predare pe temele studiate.
 
 
 
V. COMPETENŢELE SPECIFICE(vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face parte disciplina)
La finalizarea cursului studentul va fi capabil:
1. Să defineasca sindromul anemic, sa clasifice anemiile (morfologic, etiopatogenic, functional, clinic), sa stabileasca si sa argumenteze mecanismele de producere ale diverselor tipuri de anemii (aplastica, feripriva, megaloblastica, posthemoragica acuta, hemolitice);
    Sa stabileasca planul de investigatie pentru un sindrom anemic;
    Sa efectueze un frotiu de sange periferic; sa recunoasca pe frotiul de sange periferic (FSP) si pe cel de maduva osoasa hematogena (MOH) elementele caracteristice diverselor tipuri de anemii;
    Sa analizeze, interpreteze un buletin hematologic la un pacient cu sindrom anemic si sa argumenteze diagnosticul pozitiv si diferential ;   
2. Să defineasca si sa clasifice leucemiile acute, leucemiile cronice (LGC,LLC), mielomul multiplu, limfoamele maligne;
    Sa identifice factorii de risc si sa stabileasca posibila interventie a acestora in mecanismul fiziopatologic de producere al leucemiei acute mieloblastice, leucemiei acute limfoblastice, leucemiei granulocitare cronice, leucemiei limfocitare cronice, mielomului multiplu si limfoamelor maligne Hodgkiniene si non- Hodgkiniene;
    Sa recunoasca pe FSP si pe cel de MOH elementele morfologice caracteristice pentru LAM, LAL, LGC, LLC.
    Sa stabileasca planul de investigatie pentru leucemia acuta, LGC, LLC, MM, limfoamele maligne;
    Sa analizeze, interpreteze un buletin hematologic la un pacient cu leucemia acuta/LGC/LLC/MM/limfom malign si sa argumenteze diagnosticul pozitiv si diferential;
    Sa decida si sa argumenteze stabilirea unor principii fiziopatologice de tratament in diversele tipuri de leucemii acute/cronice,MM, limfoame maligne.
3. Sa defineasca si sa clasifice trombocitopeniile si sindromul de microcoagulare intravasculara diseminata;
    Sa stabileasca mecanismul de producere al trombocitopeniilor si al sindromului de microcoagulare intravasculara diseminata (MCIVD);
    Sa stabileasca si sa interpreteze planul de investigatie al unui pacient cu sindrom hemoragic/CID/fibrinoliza patologica;
    Sa analizeze, interpreteze un buletin hematologic la un pacient cu sindrom hemoragic/CID/fibrinoliza patologica
 si argumenteze stabilirea diagnosticului.
   Sa decida si sa argumenteze stabilirea unor principii fiziopatologic de tratament in sindromul hemoragic/CID/fibrinoliza patologica.
 
VI. CONŢINUTUL DISCIPLINEI
VI.1 Curs(unităţi de conţinut)
Nr. ore
1. Sindromul anemic
4
   Definirea sindromului anemic.Mecanisme de producere. Clasificarea anemiilor (morfologica, functionala, patogenica, clinica). Anemii produse prin mecanism central ( aplazia medulara, anemia feripriva, anemii megaloblastice, anemia cronica simpla).Anemii produse prin mecanism periferic ( anemia posthemoragica acuta, anemiile hemolitice).Anemii produse prin mecanism mixt. Poliglobuliile- definitie, clasificare, mecanisme de producere. Sindroamele mielodisplazice- definitie, clasificare, mecanisme de producere.
 
II. Aplazia medulara
2
Definire, clasificare, factori de risc, diagnostic pozitiv si diferential, tratamentul simptomatic, tratamentul specific clasic si modern.
 
III. Leucemii acute
2
Definire, clasificare, factori de risc, diagnostic pozitiv si diferential, tratamentul simptomatic, tratamentul specific, notiuni de transplant medular.
 
IV. Sindromul mieloproliferativ cronic
 
2
Boala de celula stem, etiologie, clasificare, entitati clinice, diagnostic pozitiv si diferential, evolutie, complicatii, prognostic, tratament.
 
 
V. Leucemia limfatica cronica
 
2
Etiologie, clasificare, entitati clinice, diagnostic pozitiv si diferential, stadializare,evolutie, complicatii, prognostic, tratament.
 
 
VI.Boala Hodgkin
 
2
Etiologie, clasificare, tipuri histologice, stadializare, diagnostic pozitiv si diferential, evolutie, complicatii, prognostic, tratament.
 
 
VI. Limfoame maligne nonHodgkin
2
Etiologie, clasificari, tipuri histologice, stadializare, diagnostic pozitiv si diferential, evolutie, complicatii, prognostic, tratament.
 
 
VII. Mielomul multiplu
2
Etiologie, stadializare, diagnostic pozitiv si diferential, evolutie, complicatii, prognostic, tratament.
 
 
VIII.Sindroame hemoragipare. Hemofilia. PTI.
2
Etiologie, diagnostic pozitiv si diferential, evolutie, complicatii, prognostic, tratament.
 
 
VI.2 LUCRARI PRACTICE (subiecte/teme)
1. Anemii
4
Frotiul de sange periferic. Medulograma normala si patologica. Planul de investigatie al anemiilor.
2
Examinare la microscop FSP si MOH anemii : feripriva, megaloblastice, hemolitice.
Interpretare buletine hematologice.
2
II. Seria leucocitara
4
Planul de investigatie al leucemiilor acute. Examinare la microscop FSP si MOH leucemii acute mieloblastice si limfoblastice. Interpretare buletine hematologice
2
Planul de investigatie al leucemiilor cronice (LGC,LLC) si limfoamelor maligne. Examinare la microscop FSP si MOH leucemii cronice. Interpretare buletine hematologice
2
III. Sindroame hemoragipare
2
Planul de investigatie in sindromul hemoragic. Planul de investigatie in CID. Explorarea fibrinolizei patologice. Interpretare buletine hematologice
2
VII. BIBLIOGRAFIE
 1. Badea M, Bondari M, Badea D – Mielomul multiplu – Ed Sitech, Craiova 1998.
 2. Badulescu F, Carlig V, Voicu V – Bazele chimioterapiei antineoplazice, Ed. Didactica si Pedagogica, 1998.
 3. Gaman G, Ciurea T, Badea M – Manual de hematologie – Ed. Sitech, 1998.
 4. Gaman G, Gaman A – Bolile celulei stem, Ed. Sitech 2001.
 5. Gaman G, Gaman A – Leucemiile, Ed. Didactica si Pedagogica Bucuresti, 1997.
 6. Gaman G, Gaman A – Boli limfoproliferative cronice, Ed. Sitech, 2004.
 7. Harrison, ed. 2008.
 8. Basic Hematology – 2008
 9. Mut Popescu Delia – Hematologie clinica, Ed. Medicala, Bucuresti, 2000.
 10. Paun R – Tratat de medicina interna – Hematologie clinica – vol I si II, ED. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1998.
 11. Petrov L si colab. – Manual de hematologie, Ed. Casa Cartii de Stiinta, Cluj, 1998.
 
 
 
 
 
 
 
VIII. REPERE METODOLOGICE
Forme de activitate
Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme.
Curs
prelegere
Lucrari practice
aplicaţii practice si conversaţie euristică
Studiu individual
Curs predat si bibliografia recomandata
 
IX. PROGRAM DE RECUPERARE
Recuperări absenţe
Nr. absenţe care se pot recupera
Locul desfăşurării
Perioada
Responsabil
Programarea temelor
2
 
Clinica Hematologie
Spitalul Municipal Craiova
4-15 ian 2013
Rotaru Ionela
Test numai pentru studentii absenteisti din toate subiectele (cursuri) predate in perioada in care acestia au absentat
Program de consultaţii/
cerc ştiinţific studenţesc
Joia, orele 16.00- 18.00 la sediul disciplinei
 
 
 
 
Program pentru studenţii slab pregătiţi
Joia, orele 16.00- 18.00 la sediul disciplinei
 
 
 
 
 
X. EVALUARE
Forma de activitate
Evaluare
(scris, scris şi oral, oral, test, aplicaţie practică, altele)
Procent din nota finală
 
Formativă
Periodică
Sumativă
 
Curs
oral
scris
Scris si oral
10%
Lucrări practice
oral
oral
oral
10%
Examen
oral
oral
oral
70%
Verificare
scris
scris
scris
10%
 
XI. PROGRAME DE ORIENTARE :I CONSILIERE PROFESIONALĂ
Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)
Programare ore
Locul desfăşurării
Responsabil
Joia 16.00-18.00
Clinica de Hematologie
Gaman Gabriel
Data avizării în departament:
                                                                                             
Şef de departament,
NUME PRENUME
Coordonator program de studii,
NUME PRENUME
Titular disciplină,
 NUME PRENUME
 
Notă:
1)         Nivelul de studii - se alege una din variantele: L (licenţă)/ M (master)/ D (doctorat).
2)         Tip (conţinut) - se alege una din variantele:
-         pentru nivelul de licenţă: DF (disciplină fundamentală)/ DD (disciplină din domeniu)/ DS (disciplină de specialitate)/ DC (disciplină complementară);
-         pentru nivelul de master: DA (disciplină de aprofundare)/ DS (disciplină de sinteză)/ DCA (disciplină de cunoaştere avansată).
3)         Tip (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină opţională)/ DFac (disciplină facultativă).
4)         Un credit este echivalent cu 25 – 30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual).
5)       Se poate acorda o bonificaţie pentru prezenţă.