LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Morfopatologie

Cercetare

 

A. PROIECTE DE CERCETARE

 ● Prof. univ. dr. Simionescu Cristiana Eugenia:

1.„Studiul markerilor biologici cu rol în carcinogeneza şi progresia neoplaziilor mucoasei orale”, Director proiect Simionescu Cristiana, grant CNCSIS A, finanţat MedC-ANCS, cod 954, contract nr. 210GR/15.09.2006, perioada 2006-2008

2.„Studiul modificărilor histologice şi imunohistochimice induse de osteoporoza senilă”, Conducător proiect Mogoantă Laurentiu, program: Academia Româna, , cod: 44, contract nr. 114/2005, 2005-2007

3.„Biotehnologii inovative pentru obţinerea de alimente funcţionale din ciupercile genul Pleurotus şi pregătirea exploatării industriale BIAF”, conducător proiect prof. dr. L Mogoantă, program CEEX, finanţat MEdC-ANCS, contract nr. 2/2005, 2005-2007,

4.„Promovarea vizibilitatii internationale a cercetarii romanesti si a unui parteneriat transnational in domeniul utilizarii ultrasonografiei ductale pentru prevenirea, depistarea si monitorizarea patologiei tumorale a sânului”, conducător proiect Enachescu Viorela, program CEEX, finanţat MEdC-ANCS, contract nr. 228/2006, 2006-2008.

5.„Markeri de dianostic si criterii de management in infectia de col uterin cu virusurile papilloma umane”, conducător proiect. Corniţescu Florinel, program CEEX, finanţat MEdC-ANCS, contract nr. 119/2006, perioada 2006-2008

6.„Valoarea markerilor imunohistochimici, moleculari si imunologici in predictia evolutiei artritei reumatoide precoce”, conducător proiect Ciurea Paulina, program CNCSIS, Contract nr.26GR/11.05.2007, 2007-2008

7.„Studiul angiogenezei si limfangiogenezei in carcinoamele scuamoase orale”, conducător proiect Mărgăritescu Claudiu, program PN-II-ID-PCE-2007-1, finanţat UEFISCSU, cod CNCSIS 155, contract nr. 257/01.10.2007, 2007-2010

8.Angiogeneza şi partenerii celulari implicaţi în carcinogeneza orală. conducător proiect Mărgăritescu Claudiu, Grant Academia Română, Proiect nr. 56, Contract nr. 156/ 15.08.2007, 2007-2008.

9.„Studiul unor markeri biologici în vederea optimizarii algoritmului de diagnostic precoce al sarcinii ectopice”. Conducător proiect: Baniţă Ileana Monica, Grant Academia Română, Proiect nr. 48, Contract nr. 154/ 21.08.2007, 2007-2008.

10. „Studiul markerilor biologici implicati în carcinogeneza endometrială şi factorii de prognostic ai hiperplaziilor şi carcinoamelor endometriale”. Conducător proiect: Cernea Nicolae, Grant Academia Română, Proiect nr. 60, Contract nr. 154/ 21.08.2007, 2007-2008

11.„Markeri de screening si criterii de management precoce in cromozomopatiile fetale”. Director grant Cernea Nicolae. Program PNCDII - Parteneriate, 2007-2010, Finanţat CNCSIS, Contract nr. 41041, 2007-2010

12.„Sistem informatic pentru interogarea bazată pe conţinut a bazelor de date multimedia cu imagini medicale”, Director grant Georgescu Eugen, Program CEEX, Contract nr. 38c, 2006-2008

 

● Prof. univ. dr. Pleşea Iancu Emil:

1.„Studiu comparativ al remodelării componentelor stromale corelat cu vârsta în tumorile maligne epiteliale dezvoltate din structuri epiteliale glandulare aflate sub control hormonal”, ". în colaborare cu Departamentul de Patologie al Facultăţii de Medicină a Universităţii din Ioannina. Director proiect Pleşea Emil, Contract de cercetare 255/2003, Programul VIASAN¸ 2003-2005

2.„Studiu comparativ al influenţei arhitecturii vasculare şi a modificărilor genetice asupra gradului de agresivitate a carcinoamelor dezvoltate din structuri epiteliale glandulare aflate sub control hormonal în funcţie de statusul receptorilor tisulari hormonali”, în colaborare cu Forschungszentrum Borstel  şi  UICC-TPCC Charité Berlin  din Germania. Director proiect Pleşea Emil, Contractul de cercetare  cod 445/2004, Programul VIASAN, 2004-2006

3. “Bazele celulare şi moleculare ale influenţei modificărilor peretelui tubului seminifer asupra fenomenului de îmbătrânire la nivelul testiculului – studiu la om şi experimental.” Director proiect Pleşea Emil, Contract de cercetare nr. 41-015/2007, Parteneriate, PNCDI II, 2007-2010.

4. "Caracterizarea morfologica celulara si moleculara a structurilor vasculare cerebrale in accidentul vascular hemoragic", Director proiect  Pleşea Emil, Contract de cercetare CNCSIS Cod 958/2007  (GR26(4)/2007, continuat cu GR64(4)/2008), 2007-2008

5.“Markeri de screening şi criterii de management precoce în cromozomopatiile fetale” Contract de cercetare PNCDI II Parteneriate Nr. 41-041/2007, 2007-2010

6.Semnificaţia modificărilor morfologice la nivelul situsului de implantare în infertilitatea prin avort”, Contract de cercetare PNCDI II – Parteneriate Nr. 41-088/2007, 2007-2010

7. „Studiu comparativ in vivo şi in vitro al statusului receptorului androgenic în uroteliul normal şi carcinomul vezicii urinare prin metode imunohistochimice şi morfometrice”. Contract de cercetare GAR Nr. 140/2007 continuat cu GAR 136/2008 finanţat de Academia Romana, 2007-2008

8. „Studiu comparativ in vivo şi in vitro al statusului receptorului androgenic în uroteliul normal şi carcinomul vezicii urinare prin metode imunohistochimice şi morfometrice”. Contract de cercetare GAR Nr. 140/2007 continuat cu GAR 136/2008 finanţat de Academia Romana, 2007-2008

9. "Caracterizarea morfologica si moleculara a proceselor de uzura a osului acetabular in interactiune cu proteza bipolara de sold".Contractul de cercetare CNCSIS Cod 948/2006(GR50(1)/2006, continuat cu GR15(2)/2007, continuat cu GR64(12)/2008), 2006-2008

10.„Rolul elastografiei endoscopice comparativ cu tehnicile moleculare pentru evaluarea pacienţilor cu cancer pancreatic (ELASTO-PAC)”, Contract cercetare 159/2006 – CEEX Modulul 1, 2006-2008

11.„Utilitatea elastografiei ultrasonografice şi a rezonantei magnetice ca metode neinvazive complementare de evaluare a fibrozei în afecţiunile hepatice cronice (ELASTO - HEP)”, Contract cercetare 153/2006 – CEEX Modulul 1, 2006-2008.

12.  “Bazele moleculare ale cancerului rectocolonic - de la prevenţie la tratament (BM-COL)”, Contract cercetare 1/2005 – CEEX Modulul 1, 2005-2008

13. "Studiul rolului examenului imunohistochimic combinat cu analiza computerizată a imaginilor microscopice şi determinările genetice în elaborarea unor algoritmi de diagnostic pozitiv şi diferenţial în tumorile de ţesuturi moi".Contract de cercetare 446/2004, Programul VIASAN în colaborare cu Forschungszentrum Borstel   şi   UICC-TPCC Charité Berlin  din Germania. 2004 – 2006

14."Studiul interacţiunilor dintre celulele maligne şi stroma tumorală şi cea peritumorală în cadrul proceselor de formare, dezvoltare şi evoluţie a tumorilor maligne de origine epitelială".Contract de cercetare Nr. 7035 GR/15.11.2001, cod MEC 2835 transformat în Contract cercetare CNCSIS 170, 2001 – 2002.

15. "Studiul participării stromei tumorale şi a stromei peritomorale la formarea, dezvoltarea şi evoluţia tumorilor maligne de origine epitelială" Contract Nr. 6210 GR din 07.11.2000 cu tema B1 2000 – 2001.

16."Studiul morfologic al ţesuturilor cu origine mezenchimală normale şi patologice”. Contract de cercetare CNCSIS D 107. 2000 – 2002

 

Prof. Univ. dr. Ciurea Raluca Niculina

1.  „Markeri proangiogeni şi antiangiogeni implicaţi în angiogeneza din carcinoamele scuamoase orale. Studiu histopatologic şi imunohistochimic”, program”, Director proiect Ciurea Raluca,grant CNCSIS Td, cod 145, 2008-2010

2.„Studiul angiogenezei si limfangiogenezei in carcinoamele scuamoase orale”, conducător proiect Mărgăritescu Claudiu, program PN-II-ID-PCE-2007-1, finanţat UEFISCSU, cod CNCSIS 155, contract nr. 257/01.10.2007, 2007-2010

3. „Valoarea markerilor imunohistochimici, moleculari si imunologici in predictia evolutiei artritei reumatoide precoce”, conducător proiect Ciurea Paulina, program CNCSIS, Contract nr.26GR/11.05.2007, 2007-2008

4. „Angiogeneza şi partenerii celulari implicaţi în carcinogeneza orală”. conducător proiect Mărgăritescu Claudiu, Grant Academia Română, Proiect nr. 56, Contract nr. 156/ 15.08.2007, 2007-2008

5.  „Studiul markerilor biologici implicati în carcinogeneza endometrială şi factorii de prognostic ai hiperplaziilor şi carcinoamelor endometriale”. Conducător proiect: Cernea Nicolae, Grant Academia Română, Proiect nr. 60, Contract nr. 154/ 21.08.2007, 2007-2008

6. „Markeri de screening si criterii de management precoce in cromozomopatiile fetale”. Director grant Conf dr Cernea Nicolae. Program PNCDII - Parteneriate, 2007-2010, Finanţat CNCSIS, Contract nr. 41041, 2007-2010

 

● Conf. Univ. dr. Stepan Alex Emilian

1.„Analiza imunofenotipurilor angiogenice în raport cu expresia PD-L1 în carcinoamele uroteliale vezicale”, Director Stepan Alex, Contract de Cercetare Nr.502/25.05.2017, Agenți Economici, Suma contractată 10000RON, http://www.umfcv.ro/502

2. „Contribuţii ale unor noi biomarkeri adipokinici şi citokinici în definirea pattern-ului activităţii artritei reumatoide precoce. Model matematic predictiv”. Director Roşu Anca, CNCSIS Program Idei Nr.566/2008, 2008-2011. Suma contractată: 992200 RON, http://www.umfcv.ro/2.

 

3.„Bazele celulare şi moleculare ale influenţei modificărilor peretelui tubului seminifer asupra fenomenului de îmbătrânire la nivelul testiculului-studiu la om şi experimental”. Director proiect Pleşea Emil, Contract de cercetare nr.41-015/2007, Parteneriate, PNCDIII, 2007-2010, Suma contractată: 2000000 RON, http://www.grants.umfcv.ro/ fibrotestis/Prezentare.html.

 

B. Brevete de invenţie

1. Procedeu de includere în rășină acrilică a specimenelor anatomice și anatomopatologice. Pirici Nicolae, Mărgăritescu Claudiu, Simionescu Cristiana, Mogoantă Laurențiu, Ion Daniela, Ciurea Raluca, Stepan Alex. Hot.nr. 3/120 din 30.10.2014, OSIM.