Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală

 

Facultatea de Moaşe si Asistenţă Medicală (FMAM), înfiinţată prin HG nr. 635/11.06.2008, este cea mai tânară formă de învăţământ a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, iar la nivelul anului 2012 este una din cele patru facultăţi cu acest profil din România (alături de FMAM din cadrul UMF "Gr T Popa" din Iaşi, UMF "Carol Davila" din Bucureşti si UMF "Iuliu Haţieganu" din Cluj).

Învăţământul universitar pentru formarea asistenţilor medicali generalişti începe la UMF Craiova în anul 1999 odată cu înfiinţarea Colegiului Universitar de Medicină (CUM), sub conducerea d-lui Director Dr. Fl. Corniţescu, în conformitate cu Legea 88 din 1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi ca urmare a Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale nr 4051 din 29 iunie 1998 privind înfiinţarea colegiilor universitare de medicină.

 

Înfiinţarea Facultăţii de Moaşe si Asistenta Medicala la UMF Craiova este este în concordanţă cu recomandările Uniunii Europene de a aborda specializarile reglementate sectorial, de moaşe si asistenţi medicali, de pe o pozitie ştiinţifică, fapt ce conferă autonomie în activitatea de îngrijire a sanatăţii.  

 

În anul 2009 FMAM din UMF Craiova gazduieşte patru domenii de licenţă: asistenţi medicali generalişti şi moaşe (studii de lungă durata, 4 ani), balneo-fizio-kinetoterapie şi tehnică dentară (studii de scurtă durată, 3 ani).

 

Pentru realizarea îndatoririlor specifice fiecarui domeniu de licenţă în parte, cadrele didactice ale Facultăţilor de Medicină si Medicină dentară conlucrează îndeaproape cu cadrele didactice proprii FMAM.

La FMAM învaţă un număr de 727 studenţi: 461 la specialitatea Asistenţă Medicală (339 în Craiova şi 122 la filiala Drobeta Tr Severin), 102 la specializarea Moaşe şi 123 la specializarea Balneofiziokinetoterapie.

 

Misiunea didactică si de cercetare ştiinţifică a Facultăţii de Moaşe si Asistenţă Medicală este aceea de a pregati specialişti în domeniile specifice nursingului si moaselor in conformitate cu Legea 307 din 28 mai 2004 completată ulterior cu Ordonanţa de Urgenţă nr 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist si moaşe; de a pregati specialişti capabili sa satisfacă cerinţele de menţinere a stării de sănătate a beneficiarilor din ţară şi din întreg spaţiul comunitar european dar şi din afara acestuia, cunoscând si aplicând procesul specific de nursing; de a forma specialişti cu aptitudini în domeniile de cercetare din nursing, ceea ce va permite ridicarea la rang de ştiinta a acestei profesii; de a identifica, sprijini si facilita participarea nemijlocita a absolvenţilor la procesul educational pentru viitorii studenţi, introducând treptat în procesul didactic pe lângă medici, nurse si moaşe; nu in ultimul rand, de a se alinia la cele mai moderne tehnici si modalitati de predare a cunostinţelor profesionale, aptitudinilor tehnico-medicale si de comunicare cu scopul de a învaţa tinerii să protejeze viaţa, sănătatea şi să  îngrijească omul prin abordare holistica bio-psiho-socială.

Disciplinele de învăţământ sunt prevazute într-o succesiune logică şi definesc competenţele generale şi de specialitate pe domeniul asistenţi medicali generalişti, în corelaţie cu competenţele studiilor universitare de masterat; sunt compatibile cu cadrul calificărilor naţionale şi cu Programele similare UE, ponderea disciplinelor fiind exprimată în credite de studii ECTS.

 

În anul universitar 2007 – 2008 FMAM a inaugurat prima serie de absolvenţi. Pentru absolvenţii FMAM se oferă posibilitatea continuării studiilor în ciclul II de învăţământ universitar sub formă de studii masterale, începand cu anul universitar 2009-2010, programul de masterat acreditat fiind "Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar".

Masteratul deschide posibilitatea desfăşurarii în mod sistematic a activităţii de cercetare de către nurse şi oferă acestora posibilitatea de a urma studii doctorale şi de a participa nemijlocit la activitatea didactică din cadrul FMAM.

Educaţia acestora este asigurată în anul universitar 2008-2009 in FMAM de 103 cadre didactice dintre care 101 sunt titularizate ai UMF Craiova (30 cadre didactice ale Facultatii de Moaşe si Asistenţă Medicală, 71 cadre didactice ale celorlalte facultăţi ale UMF Facultatea de Medicină generală, Dentară, Farmacie), 2 cadre didactice fiind asociate prin cumul.