Conducerea Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală

 

Conducerea FMAM este asigurată de către:

 

 

Decan Profesor Universitar Dr. Anca Pătraşcu

 

 

Prodecan Sef lucr. univ. Dr. Elena Madalina Dumitrescu

 

 

Consiliul profesoral al FMAM este alcătuit din 12 membrii, dintre care:

9 cadre didactice şi 3 studenţi; 

 

Senatul UMF are în componenţă 3 reprezentanţi ai FMAM:

          2 profesori universitari şi 1 un sef lucrari universitar.