Acasa Universitate Admitere Cetateni Straini Important - Continuare studii an pregatitor

Important - Continuare studii an pregatitor

 

!!  IMPORTANT  !!


Rezultate Selectie Dosare CPV Limba Romana


Datorita numarului mare de dosare primite, afisarea rezultatelor selectiei se amana pentru ziua de luni, 18.09.2017.


 

!!  IMPORTANT  !!

 

CONTINUAREA STUDIILOR LA UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE DIN CRAIOVA DUPĂ FINALIZAREA ANULUI PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ

AN UNIVERSITAR 2017-2018

 

 

 

În atenția cetățenilor străini care au finalizat anul pregătitor pentru dobândirea cunoștințelor necesare de limbă română, precum și cunoștințele specific, correlate cu profilul viitoarei pregătiri (biologie, fizică, chimie) în cadrul instituțiilor de învățământ superior din România agreate de Miniterul Educației Naționale și doresc continuarea studiilor în cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.

 

Data finală pentru depunerea dosarelor este 10.09.2017.

 

Dosarele se trimit doar prin Poșta Română sau curier la adresa Universității de Medicină și Farmacie din Craiova: Registratura U.M.F. Craiova, str. Petru Rareș nr.2, Craiova, cod poștal 200349.


Dosarele nu se depun personal!

 

Dosarele trebuie să conțină următoarele documente:

 

1.    Fișa de înscriere;

2.    Copie Scrisoare de acceptare pentru anul pregătitor 2016/2017;

3.    Europass CV;

4.    Scrisoare de intenție;

5.    Certificat/Adeverință de competență lingvistică;

6.   Actul de studii original + 2 copii și 2 traduceri legalizate – (legalizate cu apostila de la Haga sau de către misiunile diplomatice ale României din țara de proveniență a candidatului) care permite accesul persoanei în cauză pentru forma respectivă de învățământ (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteie);

7.  Foile matricole pentru fiecare an de liceu în original + 2 copii și 2 traduceri legalizate – (legalizate cu apostila de la Haga sau de către misiunile diplomatice ale României din țara de proveniență a candidatului) aferente studiilor efectuate și programa analitică, în cazul candidațilorcare solicită echivalarea unor perioade de studii;

8.    Certificatul de naștere – 2 copii și 2 traduceri legalizate;

9.    Copie pașaport – valabil cel puțin 6 luni după data la care este eliberată scrisoarea de acceptare la studii + cartea de identitate în care să fie specificat domiciliul din străinătate;

10. Certificatul medical (într-o limbă de circulație internațională) care să ateste faptul că persoana ce urmează a se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori alte afecțiuni incompatibile cu viitoarea profesie;

11.  4 fotografii tip pașaport;

12. Declarație (numai de la cetățenii români cu domiciliul în țări non europene) prin care doresc să studieze la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova pe cont propriu calutar (autentificată la notar);

13.  Declarație pe proprie raspundere de la cetățenii români care au și alta cetățenie, că au luat la cunoștință asupra drepturilor și obligațiilor ce la revin și este alegerea lor personală să studieze ca cetățeni străini pe cont propriu valutar în cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.

 

IMPORTANT !!!

În cazul în care numărul de candidați eligibili depășește cifra de școlarizare Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova își rezervă dreptul de a organiza un concurs de admitere, care va consta în întrebări din anatomia și fiziologia omului.

 

Contact:  admission2017@umfcv.ro