Teze licenţă promoţia 2014

Absolvent

Coordonator ştiinţific

Titlu teză

ADAMOU VASILEIOS

Profesor universitar CHIRIGIU LIVIU

UTILIZAREA METODELOR GAZ-CROMATOGRAFICE ÎN ANALIZA MEDIULUI

ALI-WALI JOAN

Profesor universitar GOFIŢA ELIZA

TOXICITATEA DERIVAȚILOR DE P-AMINOFENOL

ANANE M. CRISTINA

Sef lucrari universitar BERBECARU-IOVAN ANCA

ANTIHIPERTENSIVE-LE ÎN MEDICINA DE URGENŢĂ

ANTONIE V. DANIELA

Sef lucrari universitar CĂLINA CORNELIA-DANIELA

ROLUL FARMACISTULUI CLINICIAN ÎN MANAGEMENTUL FARMACOTERAPEUTIC AL BPOC

ARDELEANU D. ANA-MARIA

Sef lucrari universitar AMZOIU EMILIA

METODE FIZICO-CHIMICE MODERNE UTILIZATE ÎN CONTROLUL PRODUSELOR FARMACEUTICE

BARACU M. CHIVUŢA

Sef lucrari universitar BUTEICĂ SANDRA-ALICE

EVALUAREA ACTIVITĂȚII ANTIMICROBIENE A UNOR NANOSTRUCTURI (NON)MAGNETICE

BARBU C. IOANA

Profesor universitar GOFIŢA ELIZA

MPLICAŢII TOXICOLOGICE ALE ANTIDIABETICELOR ORAL

BARBU F. LIANA-CORINA

Profesor universitar CHIRIGIU LIVIU

METODE ANALITICE UTILIZATE ÎN ANALIZA PRODUSELOR DULCI

BĂCIOIU N. DANIELA

Sef lucrari universitar CĂLINA CORNELIA-DANIELA

MANAGEMENTUL FARMACOTERAPEU-TIC AL COLITEI ULCERATIVE

BĂLĂŞOIU I. ŞIŢA

Asistent universitar BUBULICĂ MARIA-VIORICA

COMBINAȚII COMPLEXE ALE BERILIULUI ÎN CHIMIA ANALITICĂ

BELDEA S. ANA-MARIA

Sef lucrari universitar IONICA FLORIANA-ELVIRA

FARMACOTERAPIA BOLILOR REUMATISMALE- ACTUALITĂȚI

BERCEA N. CRISTINA

Conferentiar universitar CROITORU OCTAVIAN

STUDIUL HPLC PRIVIND STABILITATEA UNOR CEFALOSPORINE DEPUSE PE SISTEME NANOSTRUCTURATE

BOUCHRIT LAMIAE

Conferentiar universitar RĂU GABRIELA

INFLUENŢA UNOR ANTIINFLAMATOARE NESTEROIDIENE ASUPRA STRESULUI OXIDATIV DIN AFECŢIUNILE INFLAMATORII

BOUTLA VASILIKI

Sef lucrari universitar AMZOIU EMILIA

METODE FIZICO-CHIMICE DE DOZARE A AMINOACIZILOR DIN SÂNGE

BURADA F. MARIA-ADELINA

Sef lucrari universitar AMZOIU EMILIA

METODE FIZICO-CHIMICE UTILIZATE ÎN CONTROLUL PRODUSELOR FARMACEUTICE. DETERMINAREA RUDOTELULUI

BUŞE D. IONELA-VIORICA

Sef lucrari universitar BOGDAN MARIA

EFECTE ADVERSE ȘI INTERACȚIUNI MEDICAMENTOASE ALE ANTIDEPRESIVELOR TRICICLICE

CĂLIN G. IONUŢA-MARINELA

Sef lucrari universitar POPESCU MARIANA

IMPACTUL ZINCULUI ASUPRA SĂNĂTĂŢII UMANE

CHIOSA V. SVETLANA-GEORGIANA

Sef lucrari universitar STĂNCIULESCU ELENA-CAMELIA

ALTERAREA EXPRESIEI NITRIC OXID SINTAZEI (NOS) ÎN PATOLOGIA HEPATICĂ ŞI RENALĂ

CIOCIOI S. ALIN-SORIN

Sef lucrari universitar BEJENARU CORNELIA

PLANTE MEDICINALE CU ACŢIUNE ANTIMIGRENOASĂ

CIONTU F. ANCA-MARIA

Sef lucrari universitar BEJENARU LUDOVIC-EVERARD

STUDIUL FARMACOGNOSTIC AL SPECIEI PORTULACA OLERACEA L. (PORTULACACEAE

CIOROIANU I. OLIVIA-IOANA

Conferentiar universitar CROITORU OCTAVIAN

NANOPARTICULE CU APLICAȚII BIOMEDICALE

CODOBA V. ROXANA-ELENA

Sef lucrari universitar SEVASTRE ANI-SIMONA

CONTRIBUȚII LA FORMELE FARMACEUTICE PEDIATRICE CU IBUPROFEN

COLCEA C. CORINA

Sef lucrari universitar BEJENARU CORNELIA

PLANTE MEDICINALE DIN FAMILIA VERBENACEAE

CONSTANTINESCU A. MIRUNA

Profesor universitar CHIRIGIU LIVIU

METODE ANALITICE UTILIZATE ÎN ANALIZA PRODUSELOR LACTATE

CORCOVEANU D. VLAD

Profesor universitar CHIRIGIU LIVIU

METODE DE DETERMINARE A ACTIVITĂȚILOR ENZIMATICE – UTILIZAREA ACESTORA ÎN DIAGNOZĂ

DEMETRIAN D.C. SIMINA-ELENA

Sef lucrari universitar BELU IONELA

FORME FARMACEUTICE MODERNE CU APLICARE CUTANATĂ

DIACONU I. MARIANA-ADRIANA

Sef lucrari universitar BELU IONELA

FORME FARMACEUTICE SEMISOLIDE UTILIZATE IN TRATAMENTUL AFECȚIUNILOR ALERGICE

DINCĂ G. MIHAELA

Sef lucrari universitar BELU IONELA

ASPECTE BIOFARMACEUTICE ALE ABSORBŢIEI PARACETAMOLU-LUI DIN COMPRIMATELE EFERVESCENTE

DOBRE D. BOGDAN

Profesor universitar GOFIŢA ELIZA

IMPLICAȚII TOXICOLOGICE ALE PSIHOTROPELOR

DOBRESCU M. ANAMARIA-CRISTINA

Sef lucrari universitar POPESCU MARIANA

IMPLICAŢIILE MAGNEZIULUI ASUPRA SISTEMELOR BIOLOGICE

DOROI L. ELENA

Sef lucrari universitar IONICA FLORIANA-ELVIRA

ASISTENȚA FARMACEUTICĂ PENTRU PACIENȚII CU HIPERTENSIUNE ARTERIALĂ

ENACHE V.V. ALEXANDRA-MIHAELA

Conferentiar universitar CROITORU OCTAVIAN

ANALIZA MEMANTINEI PRIN CROMATOGRAFIE DE LICHIDE

FEROIU M. MARIANA-LAURA

Sef lucrari universitar SEVASTRE ANI-SIMONA

STUDIUL FORMELOR FARMACEUTICE APLICATE OFTALMIC CU ACŢIUNE ANTIGLAUCOMATOASĂ

FIRU M. IRINA-MARIA

Sef lucrari universitar BELU IONELA

MPORTANȚA FORMELOR FARMACEUTICE CE CONȚIN PROBIOTICE ÎN TERAPIE

GATIDIS CHRISTOS

Profesor universitar GOFIŢA ELIZA

EFECTE TOXICE ALE METALELOR GRELE

GHIŢĂ M.D. ELENA-LOREDANA

Sef lucrari universitar POPESCU MARIANA

COMPUŞI PORFIRINICI - APLICAŢII ÎN MEDICINĂ ŞI FARMACIE

GLĂVAN Ş. MIHAELA-CRISTINA

Sef lucrari universitar AMZOIU EMILIA

MĂRIMI TERMODINAMICE DE EXCES

GOLUMBEANU D.E.A. ALEXANDRA-INDARA

Conferentiar universitar CROITORU OCTAVIAN

ANALIZA CROMATOGRAFICĂ A ENTACAPONEI

GUTUE C. FLAVIA

Sef lucrari universitar IONICA FLORIANA-ELVIRA

INTERACŢIUNI MEDICAMENTOASE ALE ANTICOAGULANTE-LOR

ILIE S. ANCA-MARIA

Sef lucrari universitar BELU IONELA

FORMULAREA, PREPARAREA ŞI CARACTERIZAREA UNOR MICROCAPSULE CE CONŢIN BIFOSFONAŢI

ILIE Ş. DIANA-NARCISA

Sef lucrari universitar BELU IONELA

FORME FARMACEUTICE SEMISOLIDE UTILIZATE ÎN TRATAMENTUL DERMATITEI ATOPICE.

IONESCU I. CLAUDIA-IONELA

Sef lucrari universitar SEVASTRE ANI-SIMONA

STUDIUL SISTEMELOR DE ELIBERARE CONTROLATĂ ŞI LA ŢINTĂ PE BAZĂ DE COPOLIMERI DE TIP PLGA

JIANU A. MĂDĂLINA-GABRIELA

Profesor universitar PISOSCHI CĂTĂLINA-GABRIELA

MECANISME BIOCHIMICE ALE POTENŢIALEI ACTIVITĂŢI ANTITUMORALE A DERIVAŢILOR DE 1,4-NAFTOCHINONĂ

LUNGU I. FLORIANA-MARIA

Profesor universitar GOFIŢA ELIZA

METODE DE ANALIZĂ A CONŢINUTULUI ÎN SUBSTANȚE HALUCINOGENE AL UNOR ETNOBOTANICE

MARCU I. MIHAI

Asistent universitar BUBULICĂ MARIA-VIORICA

UTILIZAREA CAPSAICINEI ÎN TERAPIA TOPICĂ UTILIZAREA INDIULUI ÎN RADIODIAGNOZĂ. METODE ANALITICE DE DOZARE A ACESTUIA

MARINA G. CRISTELIA

Sef lucrari universitar TURCU-ŞTIOLICĂ ADINA

MARKETINGUL SERVICIILOR FARMACEUTICE

MARINCA I. ILEANA

Sef lucrari universitar BERBECARU-IOVAN ANCA

TERAPIA FARMACOLOGICĂ A DISLIPIDEMIILOR

MATEI L.M. MARIA-MONICA

Profesor universitar PISOSCHI CĂTĂLINA-GABRIELA

CERCETĂRI PRIVIND ACTIVITATEA ANTIMICROBIANĂ A UNOR DERIVAŢI SINTETICI DE 1,4-NAFTOCHINONĂ

MĂGDOIU C. ANA-MARIA

Sef lucrari universitar BELU IONELA

UTILIZAREA CAPSAICINEI ÎN TERAPIA TOPICĂ

MINOIU G. ALEXANDRA

Asistent universitar BUBULICĂ MARIA-VIORICA

DETERMINAREA TETRACICLINEI CU AJUTORUL HEXATIOCIANATO- CROMIATULUI DE POTASIU

MORMOE Ş. BIANCA-RENATA

Profesor universitar NEAMŢU JOHNY

APLICAŢII ALE SPECTROSCOPIEI IR ÎN BIOLOGIE SI MEDICINA

MURĂREŢU Ş. ELENA-MIHAELA

Sef lucrari universitar CĂLINA CORNELIA-DANIELA

ROLUL FARMACISTULUI CLINICIAN ÎN MANAGEMENTUL FARMACOTERAPEU-TIC AL CEFALEEI

NICHITA C. RALUCA-ANDREEA

Sef lucrari universitar IONICA FLORIANA-ELVIRA

CARDIOTOXICITA-TEA MEDICAMENTELOR NON-CARDIOVASCULARE

NICU F. ILEANA-LUMINIŢA

Conferentiar universitar CROITORU OCTAVIAN

METODE CROMATOGRAFICE DE ANALIZĂ A MEDICAMENTELOR ANTIHIPERTENSIVE

NISTORESCU C. DIANA-MARIA

Sef lucrari universitar BEJENARU LUDOVIC-EVERARD

STUDIUL FARMACOGNOSTIC AL SPECIEI LYSIMACHIA PUNCTATA L. (PRIMULACEAE

OLTEANU M. VERONICA-GRAŢIELA

Sef lucrari universitar AMZOIU EMILIA

DESCRIEREA STRUCTURILOR CHIMICE PRIN MODELE MOLECULARE

PALEA C. ECATERINA-CARMEN

Sef lucrari universitar CĂLINA CORNELIA-DANIELA

ROLUL FARMACISTULUI CLINICIAN ÎN AUTOMEDICAŢIE

PAVEL I. VASILICA

Sef lucrari universitar BELU IONELA

FORME FARMACEUTICE UTILIZATE ÎN TRATAMENTUL HERPESULUI CIRCINAT

PĂTRU N. CORINA

Sef lucrari universitar STĂNCIULESCU ELENA-CAMELIA

PROTEAZOMUL–ŢINTĂ BIOLOGICĂ ÎN TERAPIA ANTITUMORALĂ

PĂUN F. MIHAELA

Sef lucrari universitar TURCU-ŞTIOLICĂ ADINA

EFECTUAREA UNEI METAANALIZE ÎN STUDIILE POSTMARKETING

PLOUMPIS KONSTANTINOS

Profesor universitar CHIRIGIU LIVIU

CONCENTRAREA PRIN EXTRACŢIE UTILIZATĂ ÎN ANALIZA CHIMICĂ

POPESCU S. ALEXANDRA-DIANA

Conferentiar universitar RĂU GABRIELA

CRISTALE LICHIDE TERMOTROPE

PREDA C. ILEANA

Profesor universitar GOFIŢA ELIZA

FLUOROCHINOLO-NE – TOXICITATE – STUDII PRECLINICE ȘI CLINICE

PUŢUREANU D. ANDREEA-HERMINA

Sef lucrari universitar SEVASTRE ANI-SIMONA

CONTRIBUŢII LA FORMULAREA PREPARATELOR FARMACEUTICE SEMISOLIDE CU ACŢIUNE CICATRIZANTĂ ŞI REEPITELIZANTĂ

RAICU I. RAMONA-GABRIELA

Profesor universitar AVRAMESCU CARMEN-SILVIA

ASPECTE ACTUALE PRIVIND ETIOLOGIA BACTERIANA A INFECŢIILOR URINARE. SENSIBILITATEA LA ANTIBIOTICE

RUDĂREANU T.R. MARA

Sef lucrari universitar BEJENARU LUDOVIC-EVERARD

STUDIUL FARMACOGNOSTIC AL SPECIEI VITEX AGNUS-CASTUS L. (VERBENACEAE

RUSESCU P. DANIELA-GEORGIANA

Conferentiar universitar MOGOŞANU GEORGE-DAN

FORSYTHIA SP. (OLEACEAE): STUDIU FARMACOGNOSTIC ŞI MICROBIOLOGIC

SALA A. ADINA-ECATERINA

Profesor universitar CHIRIGIU LIVIU

SEPARAREA ANALITICĂ ŞI DETERMINAREA GALIULUI DIN AMESTECURI CU ALUMINIU, INDIU ŞI TALIU

SIMIC IVANA

Sef lucrari universitar BERBECARU-IOVAN ANCA

TRATAMENTUL INFECŢIILOR URINARE LA COPIL

STAICU C.F. ALEXANDRU-EUGEN

Sef lucrari universitar BEJENARU CORNELIA

PLANTE MEDICINALE DIN ZONA ORAȘULUI FILIAȘI

STANCA F. CRISTIANA-LIVIA

Conferentiar universitar MOGOŞANU GEORGE-DAN

STUDIUL FARMACOGNOSTIC AL SPECIEI CHAMAEMELUM NOBILE (L.) ALL. SIN. ANTHEMIS NOBILIS L. (ASTERACEAE

ŞELARU I. MARIA-MAGDALENA

Sef lucrari universitar POPESCU MARIANA

SODIUL ŞI POTASIUL – DOUĂ MINERALE ESENŢIALE PENTRU SĂNĂTATE

ŞERBAN A. SIMONA-ANDREEA

Conferentiar universitar MOGOŞANU GEORGE-DAN

STUDIUL FARMACOGNOSTIC AL SPECIEI PULMONARIA OFFICINALIS L. (BORAGINACEAE

ŞTEFANOVICI M. RAMONA-RALUCA

Sef lucrari universitar TURCU-ŞTIOLICĂ ADINA

ANALIZĂ FARMACOECONO-MICĂ PRIVIND TRATAMENTUL CU ANTIDEPRESIVE ŞI ANTIHIPERTENSIVE

TUDOR V. OANA-EVELINA

Profesor universitar NEAMŢU JOHNY

APLICAŢII ALE SPECTROSCOPIEI FLUORESCENTE ÎN BIOLOGIE ŞI MEDICINĂ

ŢICLEANU A. GIORGIANA-LOREDANA

Sef lucrari universitar TURCU-ŞTIOLICĂ ADINA

STRATEGII ACTUALE I N MARKETINGUL DIGITAL

UDREA D. IOANA-DIANA

Conferentiar universitar CROITORU OCTAVIAN

METODE ANALITICE DE DOZARE A CLOPIDOGRELULUI

VOINEA R. ANDREI

Profesor universitar GOFIŢA ELIZA

TOXICITATEA CARDIOTONICELOR

ZUREIGAT M. AHMED-ALEXANDRU

Profesor universitar CHIRIGIU LIVIU

METODE VOLUMETRICE REDOX ÎN ANALIZA MEDICAMENTULUI. DETERMINAREA CLORURII DE ZINC STOMATOLOGICE