LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Patologie clinică şi terapie medicamentoasă

Programa

 

PATOLOGIE CLINICĂ ŞI TERAPIE MEDICAMENTOASĂ

 

I. INFORMAŢII GENERALE

Universitatea

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

Facultatea

FARMACIE

Domeniul de licenţă

SANATATE

Programul de studii

FARMACIE

Denumirea disciplinei

PATOLOGIE CLINICĂ ŞI TERAPIE MEDICAMENTOASĂ

Codul disciplinei

FAR4106

 

II. STRUCTURA DISCIPLINEI

Nivelul de studii1)

Semestrul

Tip2) (conţinut)

Tip3) (obligativitate)

Activităţi normate [ore/săpt.]

Total ore

[ore/sem]

Credite4)

C

S

L

P

TOTAL

L

VII

DC

DC

3

2

-

-

5

75

6

 

III. TITULAR DISCIPLINĂ

Numele şi prenumele

BEZNĂ MARINELA

Instituţia

UMF CRAIOVA

Catedra/Departamentul

DEPARTAMENTUL III-CLINICI MEDICALE I

Titlul ştiinţific

Doctor în ştiinţe medicale

Gradul didactic

Conferenţiar universitar

Încadrarea (norma de bază/asociat)

norma de bază/asociat

 

IV. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

Obiective generale

Cunoaşterea unor :

-  noţiuni generale de patologie medicală: cadru nosologic, repere etiopatogenice, semne şi simptome, sindroame;

-  noţiuni generale despre metodologia diagnosticului în practica medicală;

-  repere generale de evaluare biologică şi paraclinică în practica medicală;

-  principii terapeutice în afecţiunile generale;

-  clase de medicamente, indicaţii, contraindicaţii, posologie, reacţii adverse, interacţiuni medicamentoase.

Obiective specifice

- însuşirea unor noţiuni de bază din domeniul patologiei medicale: familiarizare cu metodologia diagnosticului, opţiuni  

  terapeutice, scheme terapeutice;

- abordare integrată a noţiunilor de farmacologie în practica medicală.

 

V. COMPETENŢELE SPECIFICE (vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face parte disciplina)

Competenţe cognitive

La finalizarea studiilor de patologie medicală şi terapie medicamentoasă, studentul va fi capabil să:

- descrie starea clinică a pacienţilor şi să precizeze semnificaţia unor manifestări în condiţii normale şi patologice;

- cunoască principiile acţiunii medicamentelor;

- gândească pe baze clinice şi terapeutice abordarea medico-farmaceutică a pacienţilor;

- reţină principalele metode folosite în diagnostic şi tratament;

- îşi însuşească schemele terapeutice, modurile de prezentare şi recomandare a medicamentelor, precum şi semnificaţia          

  diagnostică a parametrilor  de monitorizare a rezultatelor;

- aibă atitudine ştiinţifică şi eficientă în achiziţionarea şi folosirea informaţiei medico- farmaceutice şi socio-umane.

Competenţe tehnice sau profesionale

La finalul studiilor de patologie medicală şi terapie medicamentoasă, studentul va avea următoarele competenţe tehnice sau profesionale:

- activitatea practică medico-farmaceutică umană pe baza cunoaşterii datelor de patologie clinică şi  a mecanismelor de  

  acţiune a medicamentelor, cu indicaţii, precauţii, reacţii secundare sau adverse şi monitorizare;

- selectarea mijloacelor de tratament specifice unei anumite patologii;

- realizarea de profile patologice şi terapeutice particularizate în situaţii practice, prin aplicarea tehnicilor învăţate;

- interpretarea corectă a recomandărilor medicale cu eliberarea medicaţiei însoţită de recomandări adecvate privind răspunsul terapeutic şi precauţii;

Competenţe afectiv-valorice

La finalul studiilor de patologie medicală şi terapie medicamentoasă, studentul va avea următoarele competenţe afectiv-valorice:

- să prezinte o atitudine profesională de calitate ştiinţifică şi socio-umană, faţă de pacienţi şi membrii echipei de lucru;

- să acorde importanţă educaţiei medico-farmaceutice continue pentru a-şi dezvolta capacităţile profesionale pe date ştiinţifice recente;

- să aplice principiile etice legate de practica medico-farmaceutică;

- să respecte drepturile pacienţilor şi ale colegilor, fără discriminare;

- să-şi însuşească şi să utilizeze corect vocabularul specific disciplinei;

- să interrelaţioneze corect cu alţi specialişti în domeniul sănătăţii, cu pacienţii şi cu aparţinătorii acestora;

- să menţină o atmosferă de lucru constructivă, lipsită de stres.

 
VI. CONŢINUTUL DISCIPLINEI

VI. 1 CURS (unităţi de conţinut)

Nr. ore

Obiectul biochimiei, relaţia cu alte ştiinţe biologice şi farmaceutice, direcţii actuale de dezvoltare

1 oră

1.       Patologia clinică şi terapeutica afecţiunilor aparatului respirator

a.       traheobronşita acută, pneumonii – repere semiologice, de evaluare clinică şi paraclinică, abordare terapeutică; astmul bronşic – noţiuni de etiopatogenie, de evaluare clinică şi funcţională, algoritm de tratament       - 2 ore

b.       bronhopneumopatia cronică obstuctivă, , pleurezii – repere etiopatogenice, diagnostice şi terapeutice – 3 ore

c.        cancerul bronhopulmonar, supuraţii pulmonare, tromboembolismul pulmonar – context etiopatogenic, particularităţi de diagnostic clinic şi paraclinic, atitudine terapeutice  -  2 ore

7 ore

2.       Patologia clinică şi terapeutica afecţiunilor aparatului cardiovascular   

a.        reumatismul articular acut, cardiopatii valvulare (insuficienţa şi stenoza mitrală, stenoza şi insuficienţa aortică) – etiologie, mecanisme patogenice, criterii de diagnostic, complicaţii, evoluţie, tratamentul profilactic şi curativ – 2 ore

b.       endocardita infecţioasă; cardiomiopatii (dilatative, hipertrofice, restrictive); pericardite – repere etiopatogenice, mecanisme fiziopatologice generale, algoritm de diagnostic, evoluţie şi prognostic, abordare terapeutică – 1 oră

c.        tulburări de ritm cardiac – noţiuni generale de electrofiziologie, context clinic, evaluare clinică, paraclinică, terapie antiaritmică; cardiopatia ischemică (factori de risc, entităţi, repere diagnostice şi terapeutice)  – 3 ore

d.       hipertensiunea arterială (cadru nosologic, factori de risc, criterii de evaluare stadială, strategie terapeutică ); ateroscleroza (factori de risc, categorii lezionale, tablou clinic, evaluare paraclinică, atitudine terapeutică profilactică şi curativă)– 3 ore

e.        insuficienţa cardiacă (clasificare etiopatogenică, fiziopatologică, forme clinice, principii terapeutice); boli vasculare periferice (clasificare, diagnostic pozitiv, complicaţii, tratament) – 3 ore

12 ore

3.     Patologia clinică şi terapeutica afecţiunilor aparatului digestiv

a.       gastrite acute; gastrite cronice; ulcerul gastric şi duodenal (etiologie, factori de risc, criterii de diagnostic clinic şi imagistic, principii terapeutice) – 2 ore

b.       patologia stomacului operat; tumori gastrice (diagnostic pozitiv, opţiuni terapeutice) – 2 ore

c.        enterocolite acute; sindromul de malabsorbţie; colita ulcerativă (repere etiopatogenice, diagnostice şi terapeutice) – 4 ore

d.       hepatite cronice; ciroza hepatică (cadru etiologic, mecanisme patogenice, criterii clinico-paraclinice de diagnostic, principii terapeutice – antivirale,patogenice,simptomatice,ale complicaţiilor); angiocolecistopatii acute şi cronice; litiaza biliară - 4 ore

12 ore

4.       Patologia clinică şi terapeutica afecţiunilor nefrologice

a.       glomerulonefrita acută post-streptococică; glomerulonefrite cronice; sindrom nefrotic; litiază renală (definirea clinico-paraclinică a  sindromului nefritic acut, a sindromului nefritic cronic, sindromului nefrotic, tipuri fizico-chimice de calculi, forme clinice de litiază renală,proceduri diagnostice, atitudine terapeutică)  – 3 ore

b.       pielonefrita acută; pielonefrita cronică; insuficienţa renală acută; insuficienţa renală cronică (repere etiopatogenice, tablou clinic, evaluare paraclinică, principii de tratament) – 3 ore

6 ore

5.       Patologia clinică şi terapeutica afecţiunilor metabolice

a.       diabetul zaharat ( noţiuni generale privind glicoreglarea, tipuri de diabet zaharat, manifestări clinice, evaluare paraclinică, complicaţii, principii terapeutice)  – 1 oră

1 oră

6.       Patologia clinică şi terapeutica afecţiunilor reumatologice           

a.       lupusul eritematos sistemic, sclerodermia, poliartrita reumatoidă, sindromul Sjögren (noţiuni generale privind etiopatogenia colagenozelor, criterii clinico-paraclinice de diagnostic, complicaţii, abordare terapeutice) – 2 ore

b.       spondiloartropatii sero-negative, vasculite, boala artrozică (definire, etiopatogenie, diagnostic, scheme terapeutice şi medicamente)- 2 ore

4 ore

7.          Patologia clinică şi terapeutica afecţiunilor hematologice

a.          anemia feriprivă, anemii megaloblastice, diateze hemoragice (repere etiologice, tablou clinico-biologic, principii terapeutice) – 1 oră

b.          leucoze acute şi cronice; insuficienţa medulară (manifestări clinice,evaluare paraclinică, opţiuni terapeutice) – 1 oră

2 ore

VI.2 LUCRARI PRACTICE (subiecte/teme)

Nr. ore

A.      Clinica şi terapeutica afecţiunilor bronhopulmonare –

-      Profilul diagnostic al pacientului respirator în tratament cu:

-          antibiotice şi chimioterapice – clase, spectru de acţiune, indicaţii,contraindicaţii, doze, reacţii adverse, interacţiuni medicamentoase;   - 2 ore

-          bronhodilatatoare şi antiinflamatoare în maladii bronhoobstructive – mecanisme de acţiune, particularităţi ale terapiei inhalatorii, indicaţii, contraindicaţii, posologie, scheme terapeutice – terapia în „trepte”;   - 2 ore

4 ore

B.          Clinica şi terapeutica afecţiunilor cardiovasculare

-      Profilul diagnostic al pacientului cardio-vascular în tratament cu:

-          tonicardiace – mecanisme de acţiune, forme de prezentare, scheme de digitalizare, indicaţii şi contraindicaţii, toxicitate digitalică;   - 2 ore

-          diuretice – tiazidice, de ansă, antialdosteronice, pseudoantialdosteronice – mecanisme de acţiune, indicaţii şi contraindicaţii, posologie, asocieri, interacţiuni, reacţii adverse; - 2 ore

-          antiaritmice – mecanisme de acţiune, clasificare, reprezentanţi, indicaţii şi contraindicaţii, posologie, efecte adverse;   - 2 ore

-          terapia antihipertensivă – clase de hipotensoare, intervenţii patogenice, reprezentanţi, indicaţii, contraindicaţii, asocieri sinergice, algoritm de tratament;  - 2 ore

-          hipolipemiante – efecte,  indicaţii şi contraindicaţii, posologie; - 1 oră

-          anticoagulante – categorii de anticoagulante, mecanisme de acţiune, indicaţii, monitorizarea terapiei, supradozare, droguri antidot;  - 1 oră     

10 ore

C.      Clinica şi terapeutica afecţiunilor digestive

-      Profilul diagnostic al pacientului cu suferinţă digestivă în tratament cu:

-                                -   antisecretorii, citoprotectoare, antiacide (mecanisme de intervenţie patogenică, preparate, indicaţii,  posologie, scheme terapeutice – de eradicare a infecţiei cu Helicobacter pylori, cu viză curativă, efecte adverse); – 2 ore

-          terapia antivirală în afecţiunile hepatice, imunosupresoare, hepatoprotectoare;        2 ore

4 ore

D.      Clinica şi terapeutica afecţiunilor nefrologice

-      Profilul diagnostic al pacientului renal în tratament cu:

-          terapie de reechilibrare hidroelectrolitică, acido-bazică, metabolică – 1 oră

-                                -    corticoterapia în nefrologie( efecte terapeutice, posologie, corticorezistenţă şi corticodependenţă, efecte adverse) – 1 oră

-          terapia imunosupresoare (rapel) – 1 oră

-          antispastice, analgezice – indicaţii, scheme terapeutice – 1 oră

4 ore

E.Clinica şi terapeutica diabetului zaharat şi a bolilor de nutriţie

  -  Profilul diagnostic al pacientului diabetic sau dezechilibrat metabolic în tratament cu:

-     antidiabetice orale, insuline – mecanisme de intervenţie hipoglicemiantă, preparate, indicaţii, contraindicaţii; - 1 oră

-    Reechilibrante nutriţionale şi metabolice-

2 ore

F.      Clinica şi terapeutica afecţiunilor reumatologice

-     Profilul diagnostic al pacientului reumatic în tratament cu:

-          antiinflamatoare nonsteroidiene – selectivitate şi specificitate COX, efecte terapeutice,  indicaţii şi posologie în reumatologie, toxicitate; - 2 ore

-          corticoterapia în reumatologie, imunosupresoare, terapia remisivă, terapia biologică – abordări de actualitate; -  2 ore

4 ore

G.    Clinica şi terapeutica afecţiunilor hematologice

-      Profilul diagnostic al pacientului hematologic în tratament cu:

-        -     terapia cu fier, acid folic, vitamina B12 – indicaţii selective în sindroame anemice, preparate, posologie, reacţii adverse – 1 oră

-        -  chimioterapia afecţiunilor limfoproliferative şi mieloproliferative – noţiuni generale privind -chimioterapicele în onco-hematologie – 1 oră. 

2 ore

VII. BIBLIOGRAFIE

Gopa G & colab.- Manualul de terapeutică medicală Washington, Ed. Med., 2006

Beers M. H., Berkow R.- Manual  Merck de diagnostic şi tratament- Ed. BIC ALL Medical, 2002

Georgescu D.- Boli interne- Ed. National, 2004

Cristea A.N.- Tratat de Farmacologie- Ed. Medicală, 2006

Stroescu V.- Bazele farmacologice ale practicii medicale- Ed. Medicală, 2001

Stephen J. McPhee, Maxine A. Papadakis-Current Medical Diagnosis & Treatment, International Edition, Mc Graw Hill, 2007

Bope E., Kellerman R., Rakel R., Conn's Current Therapy, Elsevier Saunders, 2011

MedEx, MedicArt, 2011

Note de curs 2012-2013

VIII. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme/proiecte etc.

Curs

Prelegere, sinteză, învăţare interactivă în scopul realizării feedback-ului, explicarea unor probleme evidenţiate de studenţi

Prezentări power-point, proiectare filme

Lucrări practice

Observarea, explicaţia, dezbaterea, demonstraţia manifestărilor patologice şi explorărilor diagnostice, complicaţiilor, schemele terapeutice, rezultatele, monitorizarea şi prognosticul unor boli la diverşi pacienţi

Prezentarea şi interpretarea unor cazuri clinice

Studiu individual

Studiu bibliografiei, exerciţii, elaborare de referate, consultaţii

IX. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

3

Clinica I Medicală-Spitalul  de Urgenţă Craiova

Penultima săptămână din semestru

Cadrele didactice de la disciplină

În funcţie de temele la care s-a absentat

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

 

Clinica I Medicală-Spitalul  de Urgenţă Craiova

Luni – 1100-1200

 

Conf.univ. dr. Beznă Marinela

În funcţie de necesităţile studenţilor

Program pentru studenţii slab pregătiţi

 

Clinica I Medicală –Spitalul de Urgenţă Craiova

Marţi – 1100-1200

Joi     – 1100-1200

Conf.univ. dr. Beznă Marinela

Cadrele didactice de la disciplină

În funcţie de necesităţile studenţilor

X. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

(scris, scris şi oral, oral, test, aplicaţie practică, altele)

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

Oral

Scris

Test +oral

10%

Lucrări practice

Oral

Scris

Scris

20%

Examen

 

 

Oral

70%

XI. PROGRAME DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Ultima miercuri din fiecare lună, orele 1100-1200

Clinica I Medicală – Spitalul de Urgenţă

Conf.univ. dr. Beznă Marinela

 

                     

 Data avizării în departament:

 

 

Şef de departament,

Conf. dr. Cristin Constantin Vere

Coordonator program de studii,

Prof. dr. Johny Neamţu

Titular disciplină,

Conf. dr. Marinela Beznă