LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Hematologie. Imunologie

Programa

 

HEMATOLOGIE–IMUNOLOGIE

 

I. INFORMAŢII  GENERALE

Universitatea

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

Facultatea

MEDICINA

Domeniul de licenţă

SĂNĂTATE

Programul de studii

Farmacie

Denumirea disciplinei

Hematologie–Imunologie

Codul disciplinei

 

 

II. STRUCTURA DISCIPLINEI

Nivelul de studii1)

Semestrul

Tip2) (conţinut)

Tip3) (obligativitate)

Activităţi normate  [ore/săpt.]

Total ore

[ore/sem]

Credite4)

C

S

L

P

TOTAL

L

II

DF

DI

28

 

28

 

 

56

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TITULAR DISCIPLINĂ

Numele şi prenumele

Badea Mihail

Instituţia

Facultatea de Farmacie

Catedra/Departamentul

Farmacie II

Titlul ştiinţific

Doctor în medicină

Gradul didactic

Profesor

Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de bază

 

IV. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

Obiective generale; sa ofere studentului notiuni de baza referitoare la

Mecanismele imune fiziologice,  Imunitate nespecifica (celule implicate, fagocitoza, inflamatia, sistemul complement) imunitatea specifica (subpopulatii limfoide, mecanismele recunoasterii imune, activarea celulara) hematopoeza si rolul fiziologic al celulelor sanguine, conceptul de celula stem si ontogeneza limfoida, mecanismele diversitatii imune, sistemul MHC si rolul sau in imunitate, mecanismele initierii si derularii raspunsului imun umoral si celular, raspuns imun primar si secundar, cooperarea celulara in cadrul raspunsului imun, grupe sanguine.  

Mecanisme imune implicate in patologia umana: reactiile de hipersenibilitate imediate si tardive, toleranta imuna si autoimunitatea. boli prin complexe imune, stari de imunodeficienta inascute/dobandite cu componenta majoritara  umorala/celulara/mixte, modularea imuna, imunologia de transplant cu prezentrea unor grupe de medicamente si a mecanismelor de actiune, a efectelor adverse corelate cu subiectele discutate si parametrii hematologici.

Tehnici de evaluare a celulelor, moleculelor si mecanismelor imune: Tehnici de imunodiagnostic, de evaluare cantitativa si calitativa a unor substante in umori sau/si solutii; imunofenotiparea.

Obiective specifice; la finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă): sa defineasca la nivelul notiunilor de baza

1.Imunitate nespecifica (celule implicate, fagocitoza, inflamatia, sistemul complement) imunitatea specifica (subpopulatii limfoide, mecanismele recunoasterii imune, activarea celulara) hematopoeza si rolul fiziologic al celulelor sanguine, conceptul de celula stem si ontogeneza limfoida mecanismele diversitatii imune, sistemul MHC si rolul sau in imunitate, mecanismele initierii si derularii raspunsului imun umoral si celular, raspuns imun primar si secundar, cooperarea celulara in cadrul raspunsului imun, grupe sanguine.

2. reactiile de hipersenibilitate imediate si tardive, toleranta imuna si autoimunitatea. boli prin complexe imune, stari de imunodeficienta inascute/dobandite cu componenta majoritara  umorala/celulara/mixte, modularea imuna, imunologia de transplant cu prezentrea unor grupe de medicamente si a mecanismelor de actiune, a efectelor adverse corelate cu subiectele discutate si parametrii hematologici.

3. sa cunoasca principiul unor tehnici de imunodiagnostic (electoforeza, imunelectroforeza, R. de fixare a complementului, ELIZA, T. Coombs ) si a imunofenotiparii

4. Sa recunoasca celulele sanguine si functiile acestora.

 

V. COMPETENŢELE SPECIFICE (vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face parte disciplina)

La finalizarea cursului studentul va fi capabil:

1. Să  integreze notiunile de imuno hematologie cu celelate notiuni ale disciplinelor fundamentale:

 Fiziologia normala (fiziologia sangelui si a celulelor sanguine) Microbiologia (clasificarea microrgnismelor patogene si caracteristicile acestora, imunitatea activa, pasiva, vaccinarea). Fiziopatologia aspecte patologice in numarul si/sau functia celulelor sanguine, imune.

2. Să  integreze notiunile de imuno hematologie cu celelate notiuni ale disciplinelor specifice:

Farmacologia (medicatia imunomodulatoare, imunosupresoare aplicata in bolile autoimune sau in reactiile de rejet posttransplant; utilizarea anticorpilor monoclonali simpli sau cuplati in terapia bolilor autoimune si maligne) Imuno diagnostic  (electoforeza, imunelectroforeza, R. de fixare a complementului, ELIZA, T. Coombs ) si a imunofenotiparii Toxicologie  (determinarea prin metode imune calitative/cantitative a existentei unor toxice/medicamente in umori), Medicina legala (paternitate, prelucrarea probelor biologice de la locul infracţiunii)

 
VI. CONŢINUTUL DISCIPLINEI

VI.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

Definirea imunităţii: rezistenţă imună naturală, celule imune, receptori, mecanisme implicate; Inflamaţia, fagocitoza. Imunologia in medicină/farmacologie

3

Imunitatea specifica caracteristici, celule, receptori,  memoria/specificitatea imună, restricţia clonală. Imunitatea celulara si umorala

3

Hematopoeza umană - celula stem hematopoetică. Ontogeneza limfoidă B şi T, mecanismele genetice ale diversităţii imune (rearanjamentul genetic al receptorului pt antigen, formarea receptorului pt antigen )

3

Antigene – antigen/imunogen, structură; atigene timodependente / timoindependente, haptenă, carrier,  relaţia structura / raspuns imun.

2

Complexul major de histocompatibilitate: caracteristici, structură, rol in imunitate, importanţă fiziologică şi fiziopatologică

2

Imunoglobuline – Structură chimică si funcţionala a Ig,  clase de Ig, proprietăţi, implicaţii clinice şi patologice; particularităţi stucturale si imune ale diverselor clase de Ig, allotipuri, izotipuri, idiotipuri

2

Sistemul complement – sistem biologic imun, descriere, căi de activare clasică alternă, rol în imunitate, impactul patologic al disfucţiilor sistemului complement

2

Organe limfoide primare şi secundare: descriere, caracteristici morfo-funcţionale, rolul lor în ontogeneza imună şi răspunsul imun, celule imune, receptori celulari implicaţi in activarea si diferentierea limfoida

2

Procesarea şi prezentarea antigenului; sistemul celulelor prezentatoare de antigen rolul lor în imunitate. Iniţierea răspunsului imun specific.

1

Răspunsul imun umoral primar si secundar; cooperarea celulară, rolul receptorului pt antigen a citokinelor si a moleculelor de adeziune celulară; foliculul limfatic secundar/centru germinativ: mecanismul de switch si cel al mutaţiilor somatice

2

Răspunsul imun celular - subpopulaţii limfoide T, NK, LAK; rolul lor in imunitate, rolul citokinelor in imunitatea celulara; citotoxicitatea, supresia celulara imuna

1

Toleranţa imună, mecanisme implicate in inducerea si pierderea tolerantei, boli autoimune aspecte fiziologice, patologice si farmacologice

1

Reacţiile de  hipersensibilitate: tip I, II, III şi IV mecanisme implicate; rolul lor în patologie Imunodeficiente congenitale si dobandite (HIV/SIDA)

2

Transplantul de organ Relatia donator-primitor. Mecanisme de rejet acut, subacut si cronic.  Reactia grefa contra gazda. Modalităţi si mecanisme de menţinere a grefei.

1

Modalităţi de influenţare a răspunsului imun (imunostimulare, imunomodulare, imunosupresie), antiseruri, anticorpi monoclonali, depleţie T, gamaglobuline, medicaţie supresoare

1

VI.2  LUCRARI PRACTICE (subiecte/teme)

Nr. ore

Imunitatea nespecifica , rezistenţa naturală, barierele imune naturale, celule implicate, fagocitoza, inflamaţia;

3

Imunitatea specifica, dobândită, celule imune, receptori pt antigen, antigene/imunogene, imunizare activă/ pasiva, vaccinarea

3

Tehnicile de recoltare, transport si manipulare a probelor biologice (puncţia venoasa,)

2

Examenul sângelui periferic, recunoaşterea granulocitului, limfocitului, monocitului, constante biologice uzuale

2

Prezentarea investigaţiilor de rutină, tehnici de evaluare imună; reacţii de precipitate, de fixare a complementului, testul Coombs, RIA, ELISA, electroforeză, imunelectroforeză, reacţii de citotoxicitate, determinarea HLA

2

Tehnici de imunofluorescenţă (citometrie în flux, examen pe secţiune la parafină sau gheaţă)  importanta studiului markerilor celulari imuni normali si patologici

2

Implicarea celulelor prezentatoare de ag in initierea raspunsului imun. Interactiuni celulare in raspunsul imun. Proliferarea clonala Raspunsul imun umoral si celular. Raspunsul imun primar si secundar.

2

Imunodeficienţa umorală şi celulară: LLC, mielom multiplu, boala Hodgkin, SIDA mecanisme fiziopatologice implicate

2

Autoimunitatea – mecanismele implicate in toleranta imuna, boli de colagen, anemii hemolitice, tiroidite autoimune, mecanisme fiziopatologice corelaţii farmacologice

2

Reacţii de hipersensibilitate, şocul anafilactic, astm bronşic,  boli prin complexe imune, testarea la PPD, mecanisme fiziopatologice si implicaţii farmacologice

2

Grupele sanguine  descriere sistemelor  ABO si Rh, incompatibilitatea materno-fetala in sist Rh, reacţii post-tranfuzionale imune si non imune

2

Transplantul de organ şi transplantul medular:tipizarea în sistemul HLA reacţia de rejet  şi reacţia grefă contra gazdă, mecanisme imune implicate, corelatii farmacologice

2

Terapii imunomodulatoare şi imunodepresoare. Indicaţii, protocoale, complicaţii

2

 
VII. BIBLIOGRAFIE

Imunologie clinică; Badea Mihail, Badea Daniela, Ed Sitech, 2001

Caiet de lucrari practice de microbiologie medicala; Constantin Voiculescu,Reprografia Universitatii din Craiova 1993

Hematologie-Imunologie Laborator. Indrumator de lucrari practice. EMU Craiova 2007

Imuno-Hematologie clinica Badea Mihail, Badea Daniela EMU Craiova 2009

 
VIII. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme/proiecte etc..

Curs

Prelegere, sinteză, învăţare interactivă în scopul realizării feedback-ului, explicarea unor probleme evidenţiate de studenţi

Prezentări power-point

Lucrări practice

aplicaţii practice, problematizarea, conversaţie euristică,

Studiu individual

 

 
IX. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

3

 

Amfiteatru 210

Penultima saptamana

Cadrele didactice de la disciplină

În funcţie de temele la care s-a absentat

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

 

Amfiteatru 210

Marti 14-15

Prof.univ.dr. Badea Mihail

Ass. dr. Simona Neamtu

În funcţie de necesităţile studenţilor

Program pentru studenţii slab pregătiţi

 

Amfiteatru 210

Marti 15-16

Prof.univ.dr. Badea Mihail

Ass. dr. Simona Neamtu

În funcţie de necesităţile studenţilor

 

X. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

(scris, scris şi oral, oral, test, aplicaţie practică, altele)

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

oral

Scris

scris

5%

Lucrări practice

Oral

Scris

scris

10%

Examen

 

 

scris

75%

Verificare

 

 

scris

10%

 

XI. PROGRAME DE ORIENTARE :I CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

Ultima miercuri din fiecare lună, orele 1800-1900

Amfiteatru etaj 1 Fac. veche

Prof. univ. dr. Mihail Badea

Asist. dr. Simona Neamţu

                   

 

 

Data avizării în departament:

 

 

Şef de departament,

Prof. dr. Anca Roşu

Coordonator program de studii,

Conf. dr. Cristian Ghionea

Titulari disciplină,

Prof. dr. Mihail Badea

Asist. dr. Simona Neamţu