LEGATURI
NOUTATI

Caiet de Laborator

14.02.2009
Manualul de lucrari practice - laboratorul de fizica - Facultatea de Farmaci..

Fizica

Descriere

 

Această disciplină, cu denumiri usor modificate, se regăseste în planul de învătământ al tuturor facultătilor de farmacie din tară si UE.
Ca majoritatea disciplinelor considerate fundamentale în studiile de farmacie si medicină, fizica îsi pune amprenta pe o largă diversitate a fenomenelor din sfera medicală. 
Problematica abordată în cadrul acestei discipline a fost de prezentare a notiunile din domeniu în strânsă corelare cu explicarea fenomenelor fizice din corpul uman, a proprietăţilor fizice ale substantelor medicamentoase si de interactie a acestora cu mediul biologic.
Se realizează astfel deschiderea spre alte discipline care se predau în anii următori de studii (chimie fizică, metode fizico-chimice de analiză dar si farmacologia, biofarmacia sau farmacocinetica). 
Are la dispozitie o sală de laborator modern echipat, în cadrul căruia studentii se familiarizează cu o parte din aparatura si metodele fizice utilie unui farmacist în identificarea si caracterizarea unor compusi chimici. Astfel, aparatura din dotarea laboratorul de fizică în acest moment, permite realizarea unor lucrări practice de reologia fluidelor, refractometrie, polarimetrie, spectrofotometrie, termodinamică, electricitate si optică.
Disciplina este predată studentilor anului I pe durata întregului an universitar (2 ore de curs, 3 ore de lucrări practice).