LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Farmacovigilenţă

Descriere

  Obiectivele disciplinei:

  • Deprinderea studentului cu noţiunea de farmacovigilenţă;
  • Cunoaşterea legislaţiei la nivel naţional şi european în domeniul farmacovigilenţei;
  • Aplicarea cunoştinţelor dobândite în completarea fişei de farmacovigilenţă;
  • Însuşirea modalităţilor de colaborare cu inspectorii ANM pe probleme de farmacovigilenţă.