LEGATURI
NOUTATI

Stagii postuniversitare de specializare: Rezidenţiat

3.03.2014
Cadrele didactice de la disciplina Farmacologie sunt implicate Ón pregătirea rezidenţilor Ón specialităţile Farmacie Clinică..

Studii postuniversitare: Masterat

3.03.2014
Cadrele didactice de la disciplina Farmacologie sunt implicate Ón Óndrumarea activităţii teoretice şi practice din cadrul programului ..

Farmacologie

Descriere

 Disciplina Farmacologie a fost înfiinţată în 1999, semestrul II, odată cu trecerea în anul III a primei promoţii de studenţi a Facultăţii de Farmacie, de către doamna prof. univ. dr. Florica Popescu. În prezent colectivul disciplinei este format din: prof. dr. consultant Florica Popescu, şef lucr. dr. Anca Berbecaru – responsabil disciplină, şef lucr. dr. Maria Bogdan şi asist. univ. dr. Cristiana Dumitrescu. Din 2013 s-a alăturat colectivului dna şef lucr. dr. Floriana Ionică, titular la disciplina Consilierea pacientului şi asistenţa farmaceutică.

Disciplina de Farmacologie are sediul în clădirea din strada Petru Rareş nr. 2, la etajul al II-lea, telefon 0251/524441 - int. 223/245.

Planul de învăţământ al disciplinei de Farmacologie este structurat pe doi ani de studii: anul III, semestrul II, cu două ore de curs şi două ore de lucrări practice săptămânal şi anul IV, semestrele I şi II, cu trei ore de curs pe semestrul I şi două ore de curs pe semestrul II şi trei ore de lucrări practice săptămânal.

Cursurile se desfăşoră în amfiteatrul V. Gomoiu, punând la dispoziţia studenţilor prezentări Power Point cu o imagistică edificatoare pentru înţelegerea mecanismelor de acţiune a medicamentelor. Activitatea practică cu studenţii se desfăşoară într-un laborator propriu dotat cu aparatură şi substanţe medicamentoase care permit efectuarea lucrărilor practice pe modele farmacologice in vitro şi in vivo, pe animal.

Anual, studenţii elaborează sub îndrumarea colectivului disciplinei lucrări de licenţă de un real interes pentru practica terapeutică.

În cadrul disciplinei Farmacologie activează cercul de cercetare ştiinţifică studenţească, în cadrul căruia au fost realizate, de către studenţi, lucrări ştiinţifice prezentate la Sesiunile Ştiinţifice Studenţeşti din Craiova şi din alte centre universitare din ţară.

Cadrele didactice sunt antrenate la cursuri şi lucrări practice din cadrul programului didactic al masterului „Farmacologie şi Toxicologie“.

Colectivul disciplinei Farmacologie este de asemenea implicat în pregătirea rezidenţilor în specialităţile Farmacie Clinică şi Laborator Farmaceutic.