LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Chimie generala si anorganica

Descriere

 

    Disciplina Chimie Generală şi Anorganică acoperă un domeniu larg de concepte chimice fundamentale printre care structura atomului, legături chimice, stări de agregare ale materiei, elemente de termodinamică şi cinetică chimică, tipuri de reacţii chimice, care se studiază în semestrul I al anului de învăţământ, de către studenţii anului I ai Facultăţii de Farmacie.  

    Partea a doua a cursului (semestrul II) are ca obiect de studiu Chimia descriptivă a elementelor chimice. Se face o prezentare selectivă a elementelor metalice şi nemetalice, care cuprinde informaţii referitoare la starea naturală, structura, metodele de preparare, proprietăţile fizice, chimice şi biochimice ale elementelor.
    În cadrul unei preocupări permanente de modernizare şi perfecţionare a programei de predare a cunoştinţelor de chimie şi de realizare a unei integrări organice a învăţământului cu cercetarea şi practica medicală, se utilizează un mod de prezentare comparativ al metalelor şi nemetalelor, sub forma unor capitole de sinteză, pe clase de combinaţii, cu rol atât informativ cât şi formativ, de familiarizare cu problemele fundamentale ale chimiei.


    Noţiunile prezentate în cadrul acestui curs permit însuşirea, de către studenţi, a unui bagaj de cunoştinţe de chimie, de bază, necesare pentru înţelegerea rolului metalelor şi nemetalelor în funcţiile vitale ale organismelor vii, în care intervin, pentru explicarea acţiunii farmacologice a unor substanţe medicamentoase, pe baza proprietăţilor lor, precum şi pentru înţelegerea noţiunilor studiate în cadrul altor discipline. Realizarea acestor obiective este facilitată prin parcurgerea suporturilor de curs şi de laborator editate de către colectivul acestei discipline.


    De asemenea, la Chimie Anorganică, viitorul farmacist dobândeşte o serie de deprinderi practice utile în laboratorul de farmacie. În acest sens, noţiunile teoretice prezentate la orele de curs sunt aprofundate în cadrul unor lucrări practice de laborator, desfăşurate în şedinţe săptămânale de 3 ore şi în activităţi specifice cercurilor ştiinţifice studenţeşti.
 

    Disciplina Chimie Generală şi Anorganică datează din primul an de activitate al Facultăţii de Farmacie din Craiova, 1996-1997, având drept coordonator pe dl. Conf. Univ. Dr. Ion Bolocan-Viaşu, un formator şi organizator impecabil al activităţii didactice şi de cercetare.
    Colectivul actual al disciplinei Chimie Generală şi Anorganică este format din Conf. Univ. Dr. Mariana Popescu şi Asist. Univ. Dr. Maria-Viorica Bubulică. Activităţile didactice se desfăşoară în sala de curs 211 şi în laboratorul de Chimie Generală şi Anorganică (Sala 405), aflate în Clădirea Extindere a UMF din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 2.