LEGATURI
NOUTATI

Masterat

23.02.2009
Din anul 2009, colectivul disicplinei va participa la pregatirea studentilor la master in „Farmacologie si toxicologie” prin indrumarea activitatii t..

Rezidentiat

23.02.2009
Din anul 2004, colectivul disciplinei participa la indrumarea teoretica si practica a stagiilor de biochimie si laborator clinic pentru rezidentii in..

Biochimie generală si aplicată

Descriere

 

         Planul de învăţământ prevede cursul şi lucrările practice de Biochimie generală şi aplicată în anul al III-lea, fiind repartizate 3 ore curs şi 3 ore lucrări practice/ săptămână în semestrul I, respectiv semestrul al II-lea.

         Obiectivul general al disciplinei este acela de a permite celor studenţilor ce se pregătesc în  specializarea farmacie să deprindă cunoştinţele necesare pentru înţelegerea mecanismelor moleculare ale proceselor biochimice în cObiective specifice vizează:

         - acumularea noţiunilor necesare pentru cunoaşterea proceselor biochimice în condiţii normale şi înţelegerea          mecanismelor biochimice ce determină diferite afecţiuni metabolice;

         - dobândirea noţiunilor necesare la înţelegerea mecanismelor de acţiune a medicamentelor;

         - dobândirea cunoştinţelor referitoare la alegerea tipului de analize şi a metodelor de investigare de laborator corespunzătoare pentru evaluarea corectă a stării de sănătate;

         - înţelegerea importanţei realizării unor analize de laborator sensibile şi reproductibile şi a interpretării corecte a rezultatelor obţinute în contextul unei cooperări farmacist – medic – specialist de laborator.

         Aceste obiective pot fi atinse prin parcurgerea materialului informaţional pus la dispoziţia studenţilor ce face referire la: i) structura şi funcţiile moleculelor biologice (proteine, enzime, nucleotide, lipide simple şi complexe, glucide şi glicoconjugaţi, vitamine, etc.); ii) procesele metabolice ce se desfăşoară în organism în condiţii normale şi  patologice; iii) reacţiile biochimice ca ţintă a acţiunii medicamentelor, precum şi noţiuni generale despre metabolizarea acestora; iv) noţiuni generale de semnalizare celulară în c>Programa cursului şi lucrărilor practice de biochimie se corelează cu cele ale disciplinelor de biologie celulară şi genetică, fiziologie şi fiziopatologie, chimie organică, bacteriologie, virusologie, imunologie şi farmacologie.

         Activităţile didactice cu studenţii se desfăşoară în amfiteatrul „Victor Gomoiu” şi în laboratorul dotat cu aparatura necesară caracterizării principiilor biologic active prin tehnici moderne (spectrofotometrie, electroforeză, cromatografie, imunohistochimie) aflate la etajul al II-lea, corp A, str. P. Rareş nr.2.

         Colectivul disciplinei îndrumă studenţii în realizarea lucrărilor prezentate la manifestări ştiinţifice studenţeşti şi a lucrărilor de licenţă.