LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Bacteriologie, virusologie, parazitologie

Descriere

Planul de īnvăţămānt prevede cursul şi lucrările practice de Bacteriologie-Virusologie-Parazitologie īn anul II, fiind repartizate 3 ore curs şi 3 ore lucrări practice/săptămānă īn semestrul I.

 

Disciplinele cu a căror programă analitică se corelează sunt: biologia, genetica, imunologie, boli infecţioase, dermato-venerologie.

Conţinutul de bază al disciplinei permite studenţilor farmacişti să deprindă cunoştinţele necesare referitoare la:

- noţiunile generale privind morfologia şi biologia agenţilor infecţioşi (bacterieni, virali, parazitari şi fungici);

- elementele de genetică bacteriană şi virală; modificările genomice induse de agenţi fizici, chimici şi biologici;

- aspectele referitoare la relaţia microorganism-macroorganism: factori de patogenitate, patogenie, aspecte clinice, răspunsul antiinfectios nespecific şi specific;

- noţiunile de profilaxie nespecifică şi specifică (activă şi pasivă).

Forma de evaluare a studenţilor: examen practic oral, test grilă şi examen oral.

Obiectivele specifice ale disciplinei vizează dobāndirea de către studenţi a cunoştiinţelor necesare privind:

- morfologia şi metabolismul microorganismelor;

- acţiunea patogenă şi condiţionat patogenă;

- mijloacele de apărare specifică şi nespecifică;

- acţiunea chimioterapicelor asupra agenţilor infecţioşi;

- imunoprofilaxia activă şi pasivă a bolilor infecţioase.

Aceste obiective pot fi atinse prin parcurgerea materialului informaţional pus la dispoziţia studenţilor: manuale de curs şi lucrări practice.

Activităţile didactice cu studenţii se desfăşoară īn sala de curs 206 şi īn laboratorul de Bacteriologie-Virusologie-Parazitologie, aflate la etajul II, respectiv I, Clădirea Nouă a UMF din Craiova.

Colectivul disciplinei īndrumă studenţii īn realizarea lucrărilor prezentate la manifestări ştiinţifice studenţeşti şi a lucrărilor de licenţă.