LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Anatomie, Fiziologie, Fiziopatologie

Descriere

      Aceasta disciplinã a fost predatã pentru prima oarã, în anul universitar 1996-1997, studentilor din anul II de la specializarea farmacie din cadrul Universitãtii de Medicinã din Craiova.

      În toată aceasta perioadã, atât cursul cât si laboratorul au fost si sunt sustinute de cãtre lect. univ. dr. Olaru Cristian.

      Disciplina se regăseste în planul de învãtãmânt al tuturor facultãtilor de farmacie din tarã iar tematica a fost modificată pentru a fi în acord cu programele analitice ale facultãtilor de farmacie din Comunitatea Europeanã.

      S-a cãutat ca cea mai mare parte a notiunilor predate studentilor farmacisti sã fie corelate în special cu disciplinele de specialitate din cadrul acestei specializãri: biologia celulară, histologie, hematologie, imunologie, genetică, chirurgie, medicină internă.

      Disciplina, efectuată pentru început timp de un semestru, cu un număr total de 30 de ore de curs si 30 de ore de lucrări practice, pentru studentii anului II, si-a început activitatea, initial, în cadrul clădirii vechi a Facultătii de Medicină, unde dispunea de un laborator. Acum sediul acesteia este la clădirea nouă a Facultătii de Farmacie din bulevardul I. Antonescu.

      În acest moment, disciplina dispune de un număr de 60 de ore de curs, care se efectuează timp de două semestre si 45 de ore de lucrări practice, 30 de ore pe primul semestru si 15 ore pe al doilea semestru si studensilor li se predau notiuni de bază despre anatomia umană, fiziologie si fiziopatologie atât teoretic cât si practic (identificarea si studierea elementelor structurale macroscopice ale corpului uman si a preparatelor anatomice) care trebuiesc însusite.