Disertatie RPSI

Disertaţie iulie 2018

In perioada 01.05-31.05.2018 cursanţii anului I RPSI au obligaţia să

 

completeze cererea pentru înscrierea în vederea susţinerii Lucrării de

 

Disertaţie şi să o aduca la Prorectorat (vezi model atasat).

 

Cerere inscriere disertatie RPSI iulie 2018.pdf

 

Cererea se va completa cu litere de tipar şi va avea avizul coordonatorului

 

pentru ea.

 

In perioada 01.06 - 30.06.2018 cursanţii anului I RPSI care doresc să susţină Lucrarea de Disertaţie în sesiunea iulie 2018 au obligaţia să aducă la 

 Secretariatul RPSI:

 

- Lucrarea de Disertaţie  -  1 exemplar - suport hârtie (min. 40 pagini)  

 

- Lucrarea de Disertaţie  -  1 exemplar - suport electronic in format pdf (CD)                                  

 

- Lucrarea de Disertaţie - rezumat asupra lucrării -  1 exemplar - suport electronic (CD)

 

- Referat asupra Lucrării de Disertaţie semnat de Coordonatorul de lucrare - 1 exemplar - suport hartie

 

 

LUCRAREA DE DISERTAŢIE VA FI SUSŢINUTĂ ÎN DATA DE 10 IULIE 2018 ORA 10:00

  Corp A' (Extindere) - Craiova, Str. Petru Rares, Nr. 2, sala 311, et. 3  

 

 

Absolvenţii din anii anteriori care nu au susţinut Lucrarea de Disertaţie se pot înscrie pentru aceasta sesiune.