Disciplina Neurologie şi Nursing īn neurologie

 

 
Denumirea disciplinei
Neurologie
Anul de studiu
I
Semestrul
1 + 2
Tipul de evaluare finală (E/V/C)
E
Regimul disciplinei
Ob (obligatorie)
Numărul de credite
 
Total ore din planul de învăţământ
30
Total ore de studiu individual
120
Total ore
 
Titularul disciplinei
Conf. univ. dr. Dan Cioroianu
 

Facultatea
MOAŞE şi ASISTENŢĂ MEDICALĂ
Catedra
2
Profilul
MEDICAL
Specializarea
ASISTENŢI MEDICALI

 
 
 
 
 

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de învăţământ
Total
C*
S
L
P
 
30
 
30
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
*C – curs, S – seminar, L – activităţi de laborator, P – proiect
 
Disciplinã         30     credite
Ore / sãptãmânã: curs 2, stagii 2, 15 săptămâni. Noţiunile se adresează studenţilor anului III, Facultatea de Moaşe, Asistenţă Medicală şi Balneofiziokinetoterapie.
Obiective generale:
- dobândirea cunoştiinţelor neurologice de bază ( semiologie, diagnostic clinic, tratament)
Obiective specifice:
-          noţiuni de semiologie neurologică
 - fiziopatologia principalelor entităţi patologice neurologice
      - elemente de diagnostic topografic şi clinic
-          terapia principalelor boli neurologice
Discipline cu care se coreleazã:
anatomie,biologie celulară, fiziopatologie,   O.R.L., oftalmologie, neurochirurgie, psihiatrie.
Modul de evaluare: Examen scris (curs) - 60%, practic - 20%, teste pe parcursul semestrului -
 
Conţinutul cursului:

 1. Noţiuni de semiologie generală.                                                                     
2 ore
 1. Epilepsia: clinică, tratament, atitudinea în statusul epileptic.
 1. Miastenia: tablou clinic, managementul pacientului miastenic, criza miastenică, criza colinergică.
2 ore
 1. Patologia neuronului motor periferic: poliradiculonevrita acută, lombosciatica hiperalgică.
2 ore
 1. Sindromul de hipertensiune intracraniană: etiologie, tablou clinic, atitudine terapeutică. Tumorile.
2 ore
 1. Sd. extrapiramidale. Boala Parkinson.
2 ore
 1. Accidentul vascular cerebral ischemic: etiologie, tablou clinic, atitudine terapeutică. Accidentul vascular cerebral hemoragic: etiologie, tablou clinic, atitudine terapeutică.
3 ore
 1. Comele de etiologie neurologică: tablou clinic general, etiologie, atitudine terapeutică.
2 ore

 
Conţinutul stagiilor:
Prezentări de cazuri din tematica cursului, cazuri cu:
 

 1. accident vascular cerebral ischemic                                                                    
2 ore
 1. accident vascular cerebral hemoragic.
2 ore
 1. poliradiculonevrita, lombosciatica hiperalgică.
2 ore
 1. epilepsie.
2 ore
 1. sindromul de hipertensiune intracraniană.
2 ore
 1. miastenie.
2 ore
 1. come vasculare.
2 ore

 
Bibliografie minimalã obligatorie:
1.        Adams, R., Victor, M., – Principles of Neurology – Mc Graw-Hill, New York, 1997.
2.        Cezar Ionel .– Compendiu de Neurologie – Editura 100+1 GRAMAR Bucureşti1997.
3.        Cincă, I., Stamatoiu, I. – Elemente de semiologie şi patologie neurologică – Editura CERMA, Bucureşti, 1996.
4.        Câmpeanu, E., Argintaru D., Mareş V.,Lakatoş A., Şerban M. . – Neurologie clinică – Editura Dacia, Cluj-Napoca 1979.
5.        Ganong, W. F. – Review of Medical Physiology, 18th Edition, -Appletone & Lange Ed. Stanford, 1997.
6.        Greger, R., Windhorst, U., – Comprehensive Human Physiology– from cellular mechanisms to integration – Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1996.
7.        Groot de, J. – Correlative neuroanatomy – 21st Edition - Prentice Hall International Inc. London, 1991.
8.        Misulis, K. E. Essentials of Clinical Neurophysiology, - Butterworth-Heinemann Ed. Boston, 1997.
9.        NEUROLOGIE cursul Disciplinei de Neurologie UMF Craiova.
10.    Popoviciu L. – Neurologie – Editura Didactică şi Pedagogică 1993.
11.    Siegenthaler, W. (Ed.) – “Klinische Pathophysiologie”, în: Georg Thieme Verlag, Stuugart, 2001
12.    Greger, R., Windhorst, U. – Comprehensive Human Physiology – from cellular mechanisms to integration vol. I, -Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1996.
13.    Virginia Ion (sub redacţia) – Neurologie clinică – Editura ALL 1999.
14.    14. Young A., Young H. – Neuroanatomie generală şi clinică – Ed. Med. Callisto 2000.
 
COURSE CODE- Neurology
Lecturer:    Conf. Univ. Dr.Dan Cioroianu PhD, MD.
Course status:        30         credits
General objectives: - obteining fundamental neurologic knowledge
Specific objectives:
          - notions of neurologic semiology
          - physiopathology of the major categories of neurologic diseases                
          - elements of topographic and clinical diagnosis
          - therapies of the major categories of neurologic diseas
 Related courses: anatomy, cell biology, physiopathology, O.R.L., ophtalmology, neuro-surgery, psychiatry.
Assessment: Written examination - 60%, Practical assessment - 20%, Tests during the semester- 20%.
Course content (15 hours)
 

1.        Notions of neurological semiology.                                                           
2 hours
2.        Epilepsy: clinical features, treatment, treatment in epileptic status.
2 hours
3.        Myasthenia: clinical features, management of myasthenic patient, myasthenic crises, cholinergic crises. (2 hours)
2 hours
4.        Pathology of lower motor neuron: acute polyradiculoneurites, hyperalgic sciatalgy.
2 hours
5.        ICP syndrome: etiology , clinical features, therapy.
2 hours
6.        Extrapiramidal syndrom. Parkinson disease.
2 hours
7.       Ischemic stroke: etiology , clinical features, therapy.Hemorrhagic stroke: etiology , clinical features, therapy.
2 hours
8.        Neurological comas: clinical features, etiology, and therapy.
2 hours

 
Practical works / stages (15 hours):
 Cases presentation with:

 1.  ischemic stroke.                                                                                     
2 hours
 1. intracranial hemorrhage.
2 hours
 1. acute polyradiculoneurites, hyperalgic sciatalgy.
2 hours
 1. epilepsy. (2 hours)
2 hours
 1. ICP syndrome.
2 hours
 1. Myasthenia.
2 hours
 1. Vascular comas
2 hours

 
 
Recommended bibliography:
 
 1. Adams, R., Victor, M., – Principles of Neurology – Mc Graw-Hill, New York, 1997.
 2. Cezar Ionel .– Compendiu de Neurologie – Editura 100+1 GRAMAR Bucureşti1997.
 3. Cincă, I., Stamatoiu, I. – Elemente de semiologie şi patologie neurologică – Editura CERMA, Bucureşti, 1996.
 4. Câmpeanu, E., Argintaru D., Mareş V.,Lakatoş A., Şerban M. . – Neurologie clinică – Editura Dacia, Cluj-Napoca 1979.
 5. Ganong, W. F. – Review of Medical Physiology, 18th Edition, -Appletone & Lange Ed. Stanford, 1997.
 6. Greger, R., Windhorst, U., – Comprehensive Human Physiology– from cellular mechanisms to integration – Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1996.
 7. Groot de, J. – Correlative neuroanatomy – 21st Edition - Prentice Hall International Inc. London, 1991.
 8. Misulis, K. E. Essentials of Clinical Neurophysiology, - Butterworth-Heinemann Ed. Boston, 1997.
 9. NEUROLOGIE cursul Disciplinei de Neurologie UMF Craiova.
 10. Pendefunda G. – Neurologie – Editura Didactică şi Pedagogică
 11. Popoviciu L. – Neurologie – Editura Didactică şi Pedagogică 1993.
 12. Siegenthaler, W. (Ed.) – “Klinische Pathophysiologie”, în: Georg Thieme Verlag, Stuugart, 2001
 13. Greger, R., Windhorst, U. – Comprehensive Human Physiology – from cellular mechanisms to integration vol. I, -Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1996.
 14. Virginia Ion (sub redacţia) – Neurologie clinică – Editura ALL 1999.
 15. Young A., Young H. – Neuroanatomie generală şi clinică – Ed. Med. Callisto 2000.