Directia Patrimoniu

Modele electronice necesare realizarii programului anul al achizitiilor publice

a. Model referat necesitate; Model referat pentru programul de achizitii 2020

b. Instructiuni completare referat necesitate

c. Model memoriu tehnic-justificativ

d. Exemplu completare referat de necesitate

 

Directia patrimoniu este organizata astfel:

1. Biroul achizitii publice

2. Biroul tehnic

3. Biroul aprovizionare

1. Biroul achiziţii publice este condus de un sef de birou subordonat directorului de patrimoniu si are urmatoarele atributii:

a) Indeplinirea programului anual de achizitii;

b) Monitorizarea achizitiilor si dotarilor pe beneficiari: facultati, catedre, servicii,alte compartimente si pe surse de finantare;

c) Intocmirea notelor de fundamentare continand propuneri privind componenta comisiei de verificare a documentatiei, de evaluare a ofertelor pentru licitatie si a comisiei pentru evaluarea ofertelor pentru achizitii prin cerere de oferte de pret la nivelul institutiei;

d) Intocmirea documentelor necesare bunei desfasurari a procedurilor de achizitii publice (caietul de sarcini, anuntul de participare, anuntul de atribuire, nota de estimare a contractului de achizitie);

e) Intocmirea normelor de consum pe categorii de materiale consumabile (rechizite,igienico-sanitare, curatenie etc.) in functie de numarul de studenti, suprafata, numar de persoane (cadre didactice, personal administrativ) etc. si urmarirea respectarii lor. 

2. Biroul tehnic este condus de un sef de birou subordonat directorului de patrimoniu si are urmatoarele atributii:

a) Intocmirea documentelor si urmarirea incadrarii in normele legale pentru lucrarile de investitii, reparatii capitale, consolidari, reparatii curente cu terti si in regie proprie;

b) Coordonarea si indrumarea personalului muncitor din cadrul UMF.;

c) Colaborarea cu furnizorii de utilitati in vederea incheierii de contracte si urmarirea derularii acestora;

d) Asigurarea activitatilor de service;

e) Efectuarea lucrarilor de reparatii si intretinere in regie proprie.