Acasa Universitate Masterate Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar

Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar

Master DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE NURSING COMUNITAR 2012


 

Generalitati


Masteratul in nursing "Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar" reprezinta o forma de organizarea a ciclului II de studii universitare propuse de Facultatea de Moase si Asistenta medicala din Craiova.

 

Motivatie


Initiativa organizarii Masterului Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar s-a bazat pe mai multe aspecte :

- nevoia crescanda de nurse in toate domeniile ingrijirii sanatatii;

- nursingul pentru sanatatea comunitatii reprezinta o sinteza a practicii nursing-ului, practicii Sanatatii Publice, Promovarii Sanatatii si Ingrijirilor Primare de Sanatate;

- sprijinirea indivizilor, familiile si comunitatea in atingerea celei mai bune sanatati;

- furnizarea si promovarea stilurilor de viata prin educatie;

- constientizarea publica si activitati in comunitate.

 

Obiective specificeProgramul de master în DSNC promoveaza ideea achizitiei, pe tot parcursul vietii, de competente complementare formarii initiale. Obiectivul specific al masterului în Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar consta în formarea si dezvoltarea competentelor complementare pregatirii medicale initiale a cursantilor, în vederea îmbunatatirii eficientizarii serviciilor sanitare, în conditii de calitate ridicata a actului medical sau a activitatii de cercetare. Programul se adreseaza cursantilor cu pregatire initiala în domeniul asistentei medicale, absolventi ai specializarilor de Asistenta medicala.

 

Principalele obiective specifice acestei forme de invatamant sunt:


- dobandirea in cursul pregatirii de cunostinte teoretice suplimentare care sa faca posibila intelegerea stiintifica a procesului de nursing comunitar, procesul adresandu-se inndivizilor si grupurilor persoanelor sanatoase si bolnave, acest lucru permitand asumarea responsabilitatii individuale privind activitatea de nursing dupa absolvirea programului masteral;

- dobandirea in cursul pregatirii de abilitati de comunicare necesare aplicarii ingrijirilor in functie de specificul individului, familiei sau comunitatii careia ii apartine acesta;

- dobandirea in cursul pregatirii a unei palete extinse de tehnici de ingrijire generala si individualizate si identificarea aptitudinilor specifice fiecarui student pentru domeniul de nursing comunitar;

- dobandirea in cursul pregatirii de atitudini si comportamente fata de individul ingrijit, apartinatorii acestuia, dar si fata de colegii din echipa de ingrijiri.
 

Spatii de învatamânt


Baza materiala a U.M.F. Craiova corespunde standardelor de desfasurare a unui proces instructiv-educativ de calitate. Procesul de învatamânt se va derula în spatiile de învatamânt aflate în patrimoniul U.M.F. Craiova. Datorita caracterului modular pe care îl va avea planul de învatamânt, spatiile destinate instruirii teoretice si pregatirii practice vor putea fi folosite în exclusivitate de catre cursantii programului de master, evitându-se suprapunerea cu studentii de la specializarile universitare din cadrul U.M.F. Craiova.
 

Dotarea materiala


Fiecare sala de curs aflata în dotarea U.M.F. Craiova are facilitatile didactice necesare: tabla, proiector dia, retroproiector, epidiascop, videoproiector, ecran de proiectie, iar marile amfiteatre dispun de instalatie de sonorizare si aer conditionat. Laboratoarele dispun de spatiu si material didactic suficient, disciplinele informatice fiind dotate cu un numar adecvat de computere necesar pregatirii practice si conectate la INTERNET de mare viteza. Laboratoarele si bazele clinice folosite de U.M.F. Craiova si care vor fi puse la dispozitia cursantilor beneficiaza de dotarea tehnica corespunzatoare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993.
 

Servicii sociale


Cursantii masterului vor putea beneficia de serviciile caminelor si cantinei administrate de U.M.F. Craiova în limita locurilor disponibile. Cursantii masterului vor putea folosi baza sportiva administrata de U.M.F. Craiova, precum si serviciile culturale ale acestei institutii, având acces în Corala U.M.F. Craiova.
 

Activitati financiare


Bugetul programului de master în Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar face parte integranta din bugetul Facultatii de Moase si Asistenta medicala din cadrul U.M.F. Craiova, aceasta din urma fiind institutia care are personalitate juridica. În cadrul bugetului Universitatii, fondurile alocate Facultatii de Moase si Asistenta medicala si implicit programului de master în DSNC vor fi direct proportionale cu numarul de cursanti.
 

Personalul didactic


Este reprezentat de corpul de cadre de predare si instruire practica care îsi desfasoara activitatea în cadrul Facultatii de Moase si Asistenta medicala, precum si din cadre didactice asociate, din cadrul Universitatii din Craiova, precum si din alte institutii din tara si strainatate.
 

Durata programului si discipline studiate


Programul de master în Dezvoltarea serviciilor de nursing comunitar are o durata de 3 semestre, iar disciplinele studiate sunt urmatoarele:

 

Legislatie si organizarea serviciilor de ingrijiri comunitare la nivel national si international

Aplicatii ale cercetarii in nursingul comunitar

Managementul serviciilor comunitare

Domeniile statale ale ingrijirilor comunitare. Programe nationale de sanatate

Probleme de igiena mediului si implicatiile acestora asupra sanatatii populatiei

Asistenta sociala in nursing-ul comunitar. Etica si deontologie

Competente de comunicare pentru nurse

Particularitati privind etniile, credintele si ingrijirea spirituala

Identificare problematicii materno-fetale si pediatrice in comunitate. Abandonul maternal

Problematica specifica adolescentei pentru asistenta comunitara: consumul de droguri,

violenta, invulnerabilitatea

Ingrijirea varstnicului la domiciliu

Recuperare motorie, reintegrare profesionala si ingrijiri recuperatorii in nursingul comunitar

Drepturile omului si abuzul asupra persoanelor

Ingrijiri paliative aplicate in contextul serviciilor comunitare

Asezaminte comunitare pentru categoriile populationale defavorizate
 
 

Înscrierea candidatilor


Conditii generale:

 

  • sa fie cetatean român sau al unuia dintre statele membre U.E. sau S.E.E.;
  • sa fi absolvit o forma de învatamânt superior cu diploma de licenta in specialitatea masterului.

Taxa

 

Taxa de scolarizare este de 1500 RON / semestru.

 

Tematica si bibliografie
 

Tematica şi bibliografia pentru concurs din sesiunea septembrie 2012

1. Definirea îngrijirilor de sănătate comunitara

2. Modele conceptuale ale îngrijirii sănătăţii în comunitate

3. Teoria lui Abraham Maslow şi modelul Virginia Henderson de îngrijiri

4. Procesul nursing

5. Rolul si functiile asistentului medical generalist in comunitate

6. Conceptul despre om, familie, comunitate

7. Conceptul despre sănătate

8. Conceptul de îngrijiri primare

9. Aprecierea nevoilor comunitătii

10. Aprecierea stării de sănătate a familiei

11. Nevoi specifice de îngrijire si educatie de-a lungul vietii

12. Grupuri populationale vulnerabile care necesită îngrijiri comunitare

Bibliografie

1. Manea Mădălina, Bazele ştiinţifice ale nursingului. Editura ALMA, Craiova, 2008

2. Manea Mădălina, Trăistaru Ana Maria, Nursing in medicina de familie, Editura Medicala Universitara, Craiova, 2006

3. Manea Mădălina, Trăistaru Ana Maria, Curs  de Nursing comunitar, FMAM, UMF Craiova

4. Teste Grila Licenta Facultatea de Moase si Asistenta medicala, specializarea Asistenta medicala, 2009 (se gasesc pe site-ul institutiei www.umfcv.ro)

Menţiuni

1. Pentru admiterea la masterat se va sustine concurs, locurile bugetate fiind ocupate în ordinea mediilor obţinute
2. Forma de desfăşurare a concursului este test grilă.
3. Departajarea candidaţilor cu punctaj egal se va face în funcţie de media de absolvire a facultăt
ii