Contract RPSI

 

 

Contractul cadru de studii de masterat se completeaza de toti cursantii indiferent de forma de invatamant (cu taxa sau fara taxa), in doua xemplare. Acesta se poate procura de la secretariatul RPSI.

 

Termenul limita pentru semnarea si completarea de catre cursanti este 03.11.2017.