Consiliul facultatii

 

1.      PROF. UNIV. DR. ANCA PĂTRAŞCU - DECAN                    

2.      ŞEF LUCR. DR. MĂDĂLINA DUMITRESCU - PRODECAN

3.      PROF. UNIV. DR. DORIN MERCUŢ - DIRECTOR DEPARTAMENT

4.      PROF. UNIV. DR. AURELIA ENESCU - DIRECTOR DEPARTAMENT                 

5.      CONF. UNIV. DR. GHEORMAN VALERIU

6.      CONF. UNIV. DR. SIMONA BONDARI           

7.      ŞEF LUCR DR. EMIL TIBERIU TRAŞCĂ

8.      ŞEF LUCR DR. CRISTIANA GEORMANEANU

9.      ŞEF LUCR DR. FILIP MONALISA                                                                      

10.  Stud. AM  ENACHE ROXANA

11.Stud. BFKT STAICU MARINA ALEXANDRA                                                           

12.  Stud. MOAŞE  GOAGĂ EMANUELA