Acasa Universitate Doctorate Admitere 2015

Concurs admitere - sesiunea septembrie 2015

 CONCURSUL PENTRU ADMITEREA LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

 

CALENDARUL ADMITERII

 

Perioada înscrierilor:                                                  7   - 18 septembrie 2015

 

Perioada desfăşurării concursului de admitere:            21 - 29 septembrie 2015

 

Examinarea pentru competenta lingvistică*:

               

Limba engleză -   18.09.2015     orele 12.00     sala 219         

Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Limba franceză: 18.09.2015      orele 10.00      sala 233, 

Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

*) Dacă un candidat a obţinut în ultimii doi ani calendaristici un certificat de competenţă lingvistică cu recunoaştere internaţională, examenul de competenţă lingvistică nu mai este necesar.

 

Program înscrieri:           Luni      -        Vineri            10.00  -  14.00

 

 Locuri scoase la concurs:  

 

          A. BUGETATE

   -  cu frecvenţă (locuri bugetate, cu bursă)                                 10  locuri

   -  cu frecvenţă redusă (locuri bugetate, fără bursă)                     10  locuri

 

          B. CU TAXĂ                                                               60  locuri

   -  cu frecvenţă                                                                       

   -  cu frecvenţă redusă                                                            

 

 

Cuantum taxă anuală pentru locurile cu frecvenţă, ''cu taxă'':

8000 lei

Cuantum taxă anuală pentru locurile cu frecvenţă redusă, ''cu taxă'':

8000 lei

 

Taxă înscriere concurs admitere: 300 lei / candidat

Taxă examinare competentă lingvistică: 100 lei / candidat

Taxele se achită la casieria instituţiei ( parter, căminul studenţesc).

 

 

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

  

I.    Cerere înscriere doctorat (formular tipizat)

II.  Fişă tip de înscriere  ( formular tipizat)

III. Copii legalizate ale următoarelor documente:

1.         Diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta)

2.         Foaie matricolă/supliment la diplomă

3.         Diplomă de bacalaureat, foaie matricolă/supliment la diplomă

4.         Certificat naştere

5.         Certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)

IV.  Copii ale diplomelor de cursuri postuniversitare (opţional), premii, distincţii, etc

V.   Curriculum vitae

VI. Lista lucrărilor publicate, comunicate,  prezentate în cadrul congreselor şi simpozioanelor.

VII. Certificat competenţă lingvistică (eliberat de catedra de specialitate din cadrul U.M.F. Craiova)

VIII. Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere

IX. Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de examinare pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică

X.  Copie buletin/carte identitate

 

XI.  2 dosare PVC cu filă transparentă

 

 

 


   
REZULTATELE CONCURSULUI DE  ADMITERE

LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

 

 

Nr. crt.

Conducător de doctorat

Finanţare

Numele candidatului înscris

Medie admitere

1

Prof. univ. dr Dan Anuşca

FR taxă

DRĂGUŞIN V. ALEXANDRU - IONUŢ

10.00

FR taxă

PROCOPIE D. IORDAN

9.66

2

Prof. univ. dr Baniţă Ileana - Monica

FR taxă

MORAR D. IOANA DANIELA (BINIŞOR)

10.00

3

Prof. univ. dr Andrei Bondari

FR taxă

BEŢIANU M. CEZAR IULIAN

10.00

FR taxă

PETCU C. GEORGE

10.00

FR taxă

KALIVIOTIS IOANNIS

10.00

FR taxă

IORDACHE S. ANCA - ALEXANDRA

10.00

FR taxă

ŢAPU M. ADRIAN ŞTEFAN

absent

FR taxă

GURGUI Ş. CECILIA - ELENA (STEMATE)

10.00

4

Prof. univ. dr Mihai Brăila

FR taxă

KRÂSTEV M. BORIS

10.00

FR taxă

ZAMFIR P. EMILIA

10.00

6

Prof. univ. dr Nicolae Cernea

ZI,buget bursa

DIMIERU V. ROXANA (DRĂGUŞIN)

10.00

ZI, taxă

FOTA C. MARIA CRISTINA (COMĂNESCU)

10.00

ZI, taxă

BARBU M. ELENA MĂDĂLINA

10.00

FR, taxă

DRĂGAN C. IOANA

10.00

7

Prof. univ. dr Paulina Lucia Ciurea

ZI,buget bursa

GOFIŢĂ M. CRISTINA - ELENA

10.00

8

Prof. univ. dr Tudorel Ciurea

ZI,buget bursa

NICA V.M. OLIVIU

10.00

9

Conf. univ. dr Marius Eugen Ciurea

FR,buget f. bursa

GRECU D.C. ALEXANDRU - FLORIAN

10.00

FR, taxă

COJOCARU E. RAMONA - ADRIANA (SCHENKER)

10.00

10

Prof. univ. dr Augustin Cupşa

FR taxă

STOICA I. CRISTINA (CĂLĂRAŞU)

10.00

12

Prof. univ. dr Anica Dricu

ZI,buget bursa

FOLCUŢI D. CĂTĂLIN - ALEXANDRU

10.00

13

Prof. univ. dr Ion Georgescu

FR taxă

PETRESCU P. GABRIEL - SEBASTIAN

10.00

FR taxă

PÎRVU D. CĂTĂLIN - ALEXANDRU

10.00

FR taxă

DINCĂ M.V. SEBASTIAN IULIAN

9.50

15

Conf. univ. dr Dan Ionuţ Gheonea

FR,buget f. bursa

MIHAILOVICI I.I. ALEXANDRU - RADU

10.00

16

Prof. univ. dr Maria Iancău

FR taxă

PUIU O. ELENA - ANCA (TÂRTEA)

10.00

FR taxă

TURMACU D. ELENA IRINA

10.00

17

Prof. univ. dr Elena Ioniţă

FR taxă

VLĂESCU F. ALEXANDRU NICOLAE

10.00

FR taxă

CAMENIŢĂ A. DAN

10.00

19

Prof. univ. dr Claudiu Mărgăritescu

FR,buget f. bursa

TOPOE A. CĂTĂLIN

10.00

20

Prof. univ. dr Francisc Mixich

FR taxă

BUCUR I. ELISA - ANAMARIA (LIEHN)

10.00

21

Prof. univ. dr Ion Mîndrilă

ZI,buget bursa

PREDOI Ş.T. MARIA - CRISTINA

10.00

FR, taxă

CHIRILĂ D. ADELA - LUIZA

10.00

22

Prof. univ. dr Laurenţiu Mogoantă

ZI,buget bursa

CRAFCIUC R. ANTOANELA - VALENTINA

10.00

ZI, taxă

PICLEANU P. ANA - MARIA

10.00

ZI, taxă

NICOLAESCU S. ANDREI CRISTIAN

10.00

ZI, taxă

ŞTEFĂNESCU M.I. MIHAI - LUCIAN

10.00

FR, taxă

ILIE I. DANIEL SORIN

10.00

FR, taxă

POPA G. GABRIEL - VALERIU

10.00

23

Prof. univ. dr Dan Gabriel Mogoş

FR taxă

PREDOI C. ANA - MARIA

10.00

24

Prof. univ. dr Maria Moţa

ZI,buget bursa

FIRĂNESCU M. ADELA - GABRIELA

10.00

FR, taxă

BASA I. MIRELA (PREDUŢ)

absent

26

Prof. univ. dr Liliana Novac

FR,buget f. bursa

CĂTĂNESCU M. MARIA - VIOLETA

10.00

FR, taxă

PREDOI G. MARIA CARMEN (TABACU)

10.00

FR, taxă

CANACHE G. IULIA MĂDĂLINA

10.00

FR, taxă

MITITELU N. COSMIN DANIEL

9.88

27

Prof. univ. dr Iancu Emil Pleşea

FR,buget f. bursa

POPESCU N. ELENA - LEOCADIA

10.00

FR, taxă

NICOLOSU G. DRAGOŞ

10.00

FR, taxă

POPESCU M. GEORGE

10.00

FR, taxă

IONESCU Ş. ŞTEFAN

10.00

28

Prof. univ. dr Aurel Popa

FR,buget f. bursa

SURUGIU D. ROXANA

10.00

29

Prof. univ. dr Florica Popescu

FR taxă

VOICU G. NICOLETA - MIRELA

10.00

30

Prof. univ. dr Florea Purcaru

FR taxă

DOGARU A. SEBASTIAN

10.00

31

Conf. univ. dr ing. Victor Lorin Purcărea

FR, taxă

BUBULAC I.L. LUCIA

10.00

FR, taxă

BEJAN G. ANDREEA (GÎTMAN)

10.00

FR, taxă

CATANĂ R. CORINA - CĂTĂLINA (PĂNUŞ)

10.00

FR, taxă

TĂTAR A. ANCA

10.00

FR, taxă

GHEORGHE I. CONSUELA MĂDĂLINA

10.00

FR, taxă

IORDACHE L.N. ELENA ROXANA (ALMĂŞAN)

10.00

FR, taxă

SPIRIDON E. ŞTEFAN

10.00

FR, taxă

TIPA G. A. RALUCA - OANA (TIPA - FEŞTILĂ)

10.00

FR, taxă

BOBÎRNAC M. GEORGE - MARIAN

10.00

33

Prof. univ. dr Ion Rogoveanu

ZI,buget bursa

MATEESCU M. DIANA ŞTEFANIA

10.00

FR,buget f. bursa

HERĂSCU D. ELENA - MARIA

10.00

34

Prof. univ. dr Adrian Săftoiu

ZI,buget bursa

CALIŢA C. MIHAELA

10.00

35

Prof. univ. dr Cristiana Simionescu

ZI,buget bursa

ŢĂNDĂREANU N. CĂTĂLIN - GABRIEL

10.00

36

Conf. univ. dr Şurlin Marin - Valeriu

FR, taxă

PETRESCU P. MIHNEA - OCTAVIAN

10.00

37

Prof. univ. dr Andrei Tica

FR,buget f. bursa

CIORA M. LIVIA MIHAELA (ALEXANDRU)

10.00

FR, taxă

GHEORGHIU I. IULIA - MARIA (GRIGORE)

10.00

FR, taxă

APOSTOLIDIS ARISTOTELIS

absent

38

Prof. univ. dr Ion Ţolea

FR taxă

COSTACHE I. MONICA - GEORGIANA (NICOLA)

10.00

39

Prof. univ. dr Tudor Udriştoiu

FR taxă

COSTACHE O. ANDREI

10.00

40

Prof. univ. dr Cristin Constantin Vere

FR,buget f. bursa

OBLEAGĂ D. VASILE - COSMIN

10.00

41

Prof. univ. dr Mercuţ Veronica

FR taxă

CRIŞU M. MIHAELA (VĂTU)

10.00

FR taxă

SPĂTARU N. ANA MIHAELA

10.00

43

Prof. univ. dr Şurlin Petra

FR taxă

GHEORGHE N. DORIN NICOLAE

10.00

44

Prof. univ. dr Johny Neamţu

FR,buget f. bursa

POPESCU A.C. RENATA MARIA (VĂRUŢ)

10.00

45

Prof. univ. dr Pisoschi Cătălina - Gabriela

FR taxă

CIUCU N. MARIA - RUXANDRA

10.00

 

 

   

 

PROGRAMARE CONCURS ADMITERE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

 

DOMENIUL MEDICINĂ

 

Prof. univ. dr Dan Anuşca

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2015        Orele: 11.00

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Ortopedie

 

Prof. univ. dr Ileana Monica Baniţă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2015        Orele: 11.00

Locul: Sediul disciplinei Biochimie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Andrei Bondari

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2015        Orele: 9.00

Locul: Sala 603, Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Mihai Brăila

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2015        Orele: 11,00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica II Obstetrică - Ginecologie

  

Prof. univ. dr Valentin Cîrlig

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2015        Orele: 11.00

Locul: Sediul disciplinei Farmacologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Nicolae Cernea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2015        Orele: 12

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Obstetrică - Ginecologie, et. VIII

 

Prof. univ. dr Paulina Lucia Ciurea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2015        Orele: 09.00

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Medicală - Reumatologie

 

Prof. univ. dr Tudorel Ciurea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2015        Orele: 9.00

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Medicală

 

Conf. univ. dr Marius Eugen Ciurea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2015        Orele: 8.30

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica II Chirurgie, et. VI

 

Prof. univ. dr Augustin Cupşa

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2015        Orele: 10.30

Locul:   Clinica de Boli Infecţioase, Spitalul ''V. Babeş'' Craiova

 

Prof. univ. dr Gheorghe Drăgoi

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2015        Orele: 10.00

Locul: Sediul disciplinei Anatomie

 

Prof. univ. dr Anica Dricu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2015        Orele: 11.00

Locul: Sediul disciplinei Biochimie

 

Prof. univ. dr Ion Georgescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2015        Orele: 9,00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Chirurgie

 

Prof. univ. dr Fane Ghelase

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2015        Orele: 9,00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Chirurgie

 

Conf. univ. dr Dan Ionuţ Gheonea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2015        Orele: 9.00

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Medicală

 

Prof. univ. dr Maria Iancău

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2015        Orele: 11.30

Locul: Locul: Sediul disciplinei Fiziologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Elena Ioniţă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2015        Orele: 9,00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica O.R.L.

 

Prof. univ. dr Dragoş Marinescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2015        Orele: 10.00

Locul:   Clinica I Psihiatrie

 

Prof. univ. dr Claudiu Mărgăritescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2015        Orele: 12.00

Locul:   Sediul disciplinei Morfopatologie, Corp B (Medicina nouă), et. 3, cam. 302

 

Prof. univ. dr Francisc Mixich

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2015        Orele: 8.30

Locul: Sediul disciplinei Biologie celulară, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Ion Mîndrilă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2015        Orele: 13,00

Locul: Sediul disciplinei Anatomie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Laurenţiu Mogoantă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2015        Orele: 12.00

Locul: Locul: Sediul disciplinei Histologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Dan Mogoş

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2015        Orele: 9.00

Locul: Spitalul CFR Craiova, Clinica de Chirurgie

 

Prof. univ. dr Maria Moţa

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2015        Orele: 11.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Diabet

 

Prof. univ. dr Răducu Nemeş

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2015        Orele: 9,00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Chirurgie

 

Prof. univ. dr Liliana Novac

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2015        Orele: 12.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Obstetrică - Ginecologie, et. VIII

 

Prof. univ. dr Iancu Emil Pleşea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2015        Orele: 13.00

Locul: Locul:     Sediul disciplinei Morfopatologie, Clădirea nouă, et. III, cam. 309

 

Prof. univ. dr Aurel Popa

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2015        Orele: 17.00

Locul:   Sediul disciplinei Biochimie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Florica Popescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2015        Orele: 12.00

Locul:   Sediul disciplinei Farmacologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Florea Purcaru

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 22.09.2015        Orele: 8.00

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica A.T.I.

 

Conf. univ. dr ing. Victor Lorin Purcărea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2015        Orele: 9.00

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Medicală

 

Prof. univ. dr Nicolae Râcă

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2015        Orele: 12,00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I, Obstetrică - Ginecologie

 

Prof. univ. dr Ion Rogoveanu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2015        Orele: 9.00

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Medicală

 

Prof. univ. dr Adrian Săftoiu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2015        Orele: 12,00

Locul: Centrul de Cercetare - Clădirea Nouă

 

Prof. univ. dr Cristiana Simionescu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2015        Orele: 13.00

Locul:   Sediul disciplinei Morfopatologie

 

 Conf. univ. dr Marin Valeriu Şurlin

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2015        Orele: 12.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Chirurgie

 

Prof. univ. dr Andrei Tica

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2015        Orele: 13.00

Locul: Sediul disciplinei Farmacologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Ion Ţolea

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 28.09.2015        Orele: 11.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Dermatologie

 

Prof. univ. dr Tudor Udriştoiu

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2015        Orele: 10.00

Locul:   Clinica I Psihiatrie

 

 Conf. univ. dr Cristin Constantin Vere

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2015        Orele: 9.00

Locul:   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica I Medicală

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

Prof. univ. dr Veronica Mercuţ

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2015        Orele: 9.00

Locul: Clinica de Protetică dentară, Extindere, etaj III

 

Prof. univ. dr Surpăţeanu Mihai

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2015        Orele: 10.00

Locul: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Clinica de Chirurgie O.M.F.

 

Prof. univ. dr Petra Şurlin

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2015        Orele: 10,00

Locul: Sediul disciplinei Parodontologie, Clădirea Nouă, etaj IV

 

DOMENIUL FARMACIE

 

Prof. univ. dr Neamţu Johny

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2015        Orele: 10,00

Locul: Sediul disciplinei, Extindere (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Cătălina Gabriela Pisoschi

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2015        Orele: 14.00

Locul: Sediul disciplinei Biochimie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

 

REPARTIZAREA LOCURILOR

PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ 

 

Prof. univ. dr Anuşca Dan

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Patologia traumatică - Fracturile platoului tibial                      

b. Patologia traumatică - fracturile gleznei  

c. Patologia ortopedică degenerativă şold

                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Baniţă Ileana Monica

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Interacţiuni epitelio-mezenchimale în dezvoltarea embrionară şi în patologia cavităţii orale

b. Studiul organului adipos în condiţii fiziologice şi în patologia inflamatorie şi tumorală

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu 

 

Prof. univ. dr Bondari Andrei

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   4

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Imagistica în patologia osteo-articulară                     

b. Confruntări imagistice în patologia digestivă

c. Explorarea imagistică a pancreasului

d. Imagistica în tumorile aparatului urinar

e. Imagistica regiunii sellare

f. Diagnostic diferenţial în patologia tumorală                                                                                                        

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr  Brăila Mihai

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Reacţii şi complicaţii oculare în formele severe de preeclampsie                                              

b. HTA indusă de sarcină - aspecte ecografice şi studiul Doppler                                                                                      

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Cîrlig Valentin

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Farmacologia în patologia oncologică                                                             

b. Farmacologia în patologia cardio-vasculară                                                    

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Cernea Nicolae

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            1          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studiul anomaliilor fetale în cursul sarcinii                 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Ciurea Paulina Lucia

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            1          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Evaluarea factorilor predictivi ai riscului de malignitate in afecţiunile reumatice

b. Sindromul dureros regional complex-abordare diagnostică şi terapeutică.

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:

 

Proba 1: Examen oral cu următoarea tematică:

Poliartrita reumatoidă; Lupusul eritematos sistemic; Sclerodermia sistemică; Miopatii inflamatorii; Vasculite sistemice;  Sindromul Sjogren; Polimialgia reumatică; Sindroame dureroase cronice; Manifestări reumatice în alte boli

Bibliografie:

MEDICINA INTERNA. REUMATOLOGIE. Sub redactia Paulina Ciurea. Editura Medicală Universitară, 2013, Craiova, ISBN 978-973-106-207-5.

Textbook of Rheumatology, vol. I, II. Kelley's.

Rheumatology, vol. I, II. Marc C. Hochberg.

 

Proba 2: interviu

 

 

Prof. univ. dr  Ciurea Tudorel

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Tehnici actuale pentru diagnosticul cancerului colorectal

b. Tehnici actuale pentru diagnosticul şi aprecierea prognosticului cancerului gastric

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:

 

Proba 1: Examen oral cu următoarea tematică:

- Hemoragia digestivă; Hepatitele virale; Ulcerul gastric şi duodenal; Icterul; Ciroza hepatică şi complicaţiile cirozei; Boala Crohn şi rectocolita hemoragică; Patologia tumorală a tubului digestiv. (Bibliografie: Book Des ECN, ediţia în limba română, redactor Laurent Karila, Editura Medicală Universitară ''Iuliu Haţieganu'' U.M.F. Cluj Napoca - 2011)

Proba 2: interviu

 

 

Conf. univ. dr  Ciurea Marius Eugen

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Algoritm terapeutic în traumatismele complexe ale gambei şi piciorului utilizând vacuum terapia şi transplantul autolog de celule stem mezenchimale - 1 loc cu frecvenţă redusă, fără bursă

b.  Identificarea şi evaluarea modificărilor psihologice la pacientele cu cancer al glandei mamare

                                                                                    - 1 loc cu frecvenţă redusă, cu taxă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu 

 

 

Prof. univ. dr Cupşa Augustin

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Tuberculoza (pulmonară şi extrapulmonară) la pacienţii cu infecţie cu HIV din sudul României

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Drăgoi Gheorghe

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Markeri anatomici în sistemul neuronal central

b. Transformări fenotipice în epigeneza biosistemului de procreaţie la om

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Dricu Anica

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            1          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

 a.  Modern approaches of diagnosis and therapy of malignant tumours: from cellular mechanisms to potential clinical applications.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Georgescu Ion

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Infarctul entero-mezenteric: studiu experimental şi clinic                  

b. Pancreatita acută: factori etiopatogenici, prognostici şi terapeutici                                                                                                      

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Conf. univ. dr Gheonea Dan Ionuţ

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Afectarea cardiovasculară în ciroza hepatică

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:

 

Proba 1: Examen oral cu următoarea tematică:

- Hemoragia digestivă; Hepatitele virale; Ulcerul gastric şi duodenal; Icterul; Ciroza hepatică şi complicaţiile cirozei; Boala Crohn şi rectocolita hemoragică; Patologia tumorală a tubului digestiv. (Bibliografie: Book Des ECN, ediţia în limba română, redactor Laurent Karila, Editura Medicală Universitară ''Iuliu Haţieganu'' U.M.F. Cluj Napoca - 2011)

 

Proba 2: interviu

 

 

Prof. univ. dr Ghelase Fane

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Abdomenul acut chirurgical

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Iancău Maria

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Importanţa explorărilor neurofiziologice în patologia sistemului nervos                       

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Ioniţă Elena

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Patologia infecţioasă otomastoidiană

b. Cancerul de faringe

c. Stenozele esofagiene

                                                             

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Profuniv. dr Marinescu Dragoş

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Factori de risc clinico-evolutivi şi biologici ai comportamentului antisocial în tulburările psihice majore

b.  Disfuncţionalităţi ale unităţii neuro-vasculare în depresia majoră. Factorii de predicţie ai evoluţiei nefavorabile                                                                                      

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Profuniv. dr Mărgăritescu Claudiu

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Tumorile capului şi gâtului - studiul markerilor prognostici şi evolutivi

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Profuniv. dr Mixich Francisc

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Efectele pleiotrope ale genei apoE in bolile cardiovasculare

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

 

Profuniv. dr Mîndrilă Ion

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Aplicaţii ale nanocompozitelor feromagnetice în terapia antitumorală

                                                                        - 1 loc cu frecvenţă, cu bursă

                                                                        - 1 loc cu frecvenţă redusă, cu taxă

b. Adaptări morfo-funcţionale ale compartimentului vascular pulmonar în condiţii de modificare a regimului presional normal de funcţionare   - 1 loc cu frecvenţă redusă, cu taxă

                                                                         

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

 

Profuniv. dr Mogoantă Laurenţiu

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            2          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   3

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Evaluarea reacţiei celulelor stem în cancerul de colon  

b. Studiul clinic, histologic şi imunohistochimic al cancerului gastric

c. Evaluarea factorilor de risc în boala parodontală

d. Relaţia inflamatie-neoplazie în patologia amigdaliană. Studiu histologic şi imunohistochimic

e. Evaluarea modificărilor hepatosplenice in leucemiile mieloide

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

 

Profuniv. dr Mogoş Dan

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Colecistectomia laparoscopică: incidente, accidente, decizia convertirii în intervenţie clasică

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:  interviu

 

 

Prof. univ. dr Moţa Maria

  

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Tuberculoza pulmonară şi diabetul zaharat

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Nemeş Răducu

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Patologia osteo-articulară                                                    

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Novac Liliana

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Depistarea ecografică a anomaliilor sarcinii

b. Patologia asociată sarcinii

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Pleşea Iancu Emil

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studiul morfologic şi genetic al tuberculozei 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr  Popa Aurel

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Ţinte terapeutice pentru o îmbătrânire sănătoasă: Inflamaţia

b. Rolul neuroinflamaţiei în instalarea depresiei                         

                                                                                                 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Popescu Florica

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studii de farmacoepidemiologie

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Purcaru Florea

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. SEPSIS                                                                                            

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Conf. univ. dr PURCĂREA VICTOR LORIN

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   8

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Comunicarea interpersonală în îngijirile de sănătate

b. Rolul evidenţelor fizice in marketingul îngrijirilor de sanatate

c. Direcţii de opitimizare ale sistemelor informaţionale spitalicesti

d. Standarde şi tehnologii informatice pentru securizarea datelor medicale

e. Necesitatea integrării unităţilor medicale într-un sistem informational unic de date medicale la nivel teritorial

f. Managementul marketingului intern în serviciile de sănătate

g. Strategii de comunicare în marketingul sistemelor de îngrijire a sănătăţii

h. Impactul tehnologiei informaţionale în medicina de familie

i. Abordarea psiho-socială a managementului mediului de lucru intra-spitalicesc

j. Marketingul social: utilitate, strategii, perspective

k. Strategii de marketing în medicina de familie

l. Îmbunătăţirea comunicării interpersonale în îngrijirile de sănătate din spitalele de boli infecţioase

m. Conceptul viziunii strategice într-un sistem informaţional spitalicesc integrat

n. Impactul tehnologiei informaţionale în serviciile de îngrijiri de sănătate

o. Managementul riscului în practica analizelor medicale

p.Cadrul instituţional şi legislativ în sistemul de sănătate românesc

r. Managementul serviciilor de sănătate adresate pacientului diabetic. Studiu comparativ între diverse sisteme de sănătate europene.

s. Marketingul şi managementul serviciilor de sănătate adresat echilibrării demografice a populaţiei, o prioritate europeană. Studiu comparativ între diverse sisteme de sănătate europene

t.Marketingul serviciilor de sănătate. Rolul comunicării interpersonale în crearea valorii

u. Aplicabilitatea marketingului participativ în serviciile de sănătate. Rolul comunicării interpersonale

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Râcă Nicolae

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Contribuţii la importanţa diagnostică şi terapeutică a stabilirii corelaţiilor clinice şi paraclinice în tumorile de ovar                    

b. Contribuţii actuale privind chirurgia conservatoare a uterului în patologia uterină

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Rogoveanu Ion

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Rolul metodelor imagistice în diagnosticul diferenţial al pancreatitelor cronice pseudotumorale

                                                                                    - 1 loc cu frecvenţă, cu bursă

b. Corelaţii între metodele de evaluare a gradului de hipertensiune portală la pacienţii cu ciroză hepatică                                                              - 1 loc cu frecvenţă redusă, fără bursă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr  Săftoiu Adrian

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            1          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Evaluarea imagistica a tumorilor neuroendocrine pancreatice - 1 loc cu frecvenţă, cu bursă

b. Rolul biopsiilor optice in diagnosticul precoce al tumorilor pancreatice solide si chistice

c. Indicatori de calitate in endoscopia diagnostica si terapeutica  

d. Evaluarea imagistica a angiogenezei in adenocarcinomul gastric

                                                                                                 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Simionescu Cristiana

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          1          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Factori prognostici în carcinoame

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Conf. univ. dr Şurlin Marin Valeriu

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Influenţa protocoalelor de reabilitare rapidă asupra răspunsului inflamator sistemic în chirurgia cancerului colo-rectal                        

b. Influenţa abordului laparoscopic asupra răspunsului inflamator peritoneal şi sistemic în tratamentul chirurgical electiv al cancerului colo-rectal

 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Tica Andrei

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Patologia asociată sarcinii                                                      

 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Ţolea Ion

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Cancerul şi precancerul cutanat

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Udriştoiu Tudor

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Elemente de vulnerabilitate genetică în depresii                                                         

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

 

Prof. univ. dr Vere Cristin Constantin

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Hemoragiile digestive superioare (HDS) non-variceale: factori care influenţează evoluţia, cu referire specială la rolul Helicobacter pylori

b. Evaluarea imagistică şi serologică a formaţiunilor tumorale la pacienţii cu acromegalie

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

Prof. univ. dr Mercuţ Veronica

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Mecanisme etiopatogenice implicate în bruxism

b. Uzura dentară

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Mihai Surpăţeanu

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Reconstrucţia în sfera oro-maxilo-facială                                             

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Şurlin Petra

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Studiu asupra căilor patogenice comune în asocierea parodontită - modificări ale metabolismului lipidic - diabet  

b. Studiu asupra mecanismelor comune de patogenitate în asocierea parodontită - boli cardiovasculare - diabet   

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

DOMENIUL FARMACIE

 

Prof. univ. dr Johny NEAMŢU

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               1

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   0

 

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Nanoîncapsularea unor medicamente pentru cedarea locală la interfaţa implant - os

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Pisoschi Cătălina Gabriela

 

Locuri repartizate:                  

cu frecvenţă, cu bursă:          0          cu frecvenţă redusă, fără bursă:                               0

cu frecvenţă, cu taxă:            0          cu frecvenţă redusă,  cu taxă:                                   1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Sinteza, caracterizarea fizico-chimică şi evaluarea proprietăţilor biologice ale derivaţilor tiolici ai 1,4-naftochinonei  

b. Screeningul şi identificarea de noi resurse vegetale indigene cu potenţial antioxidant şi imunomodulator  

c. Secretomul adipos în patologii metabolice şi nonmetabolice

  

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu