Acasa Universitate Doctorate Admitere 2013

Concurs admitere - sesiunea septembrie 2013

   

 

 

CALENDARUL ADMITERII

 

Perioada înscrierilor:                                                  9   - 20 septembrie 2013

 

Examinarea pentru competenta lingvistică:               20 septembrie 2013

 

Limba franceză - 20.09.2013, orele 10.00, sala 232, Clădirea Veche

Limba engleză - 20.09.2013, orele 12.00,  Amfiteatru Etaj I, Clădirea Veche

 

Perioada desfăşurării concursului de admitere:         21 - 29 septembrie 2013

 

 

Program înscrieri:           Luni      -        Vineri            10.00  -  14.00

 

 

Locuri scoase la concurs la forma cu frecvenţă:      

                                                   bugetate       20  locuri

                                                   cu taxă         15  locuri

 

Cuantum taxă anuală pentru locurile ''cu taxă'': 8000 lei

 

Taxă înscriere concurs admitere: 300 lei / candidat

Taxă examinare competentă lingvistică: 100 lei / candidat

Taxele se achită la casieria instituţiei ( parter, căminul studenţesc).

 

 

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:

  

I.         Cerere înscriere doctorat (formular tipizat)

II.       Fişă tip de înscriere (formular tipizat)

III.     Copii legalizate ale următoarelor documente:

1.         Diplomă de licenţă (sau echivalentă cu aceasta)

2.         Foaie matricolă

3.         Diplomă de bacalaureat, foaie matricolă

4.         Certificat naştere

5.         Certificat căsătorie (în cazul schimbării numelui)

IV.    Copii ale diplomelor de cursuri postuniversitare (opţional), premii, distincţii, etc

V.           Curriculum vitae

VI.       Lista lucrărilor publicate, comunicate, congreselor şi simpozioanelor la care s-a participat.

VII.        Certificat competenţă lingvistică (eliberat de catedra de specialitate din cadrul U.M.F. Craiova)

VIII.       Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de înscriere

IX.     Chitanţa doveditoare a plăţii taxei de examinare pentru obţinerea certificatului de competenţă lingvistică

X.           Copie buletin/carte identitate

XI.         2 dosare PVC cu filă transparentă

 

 

 CANDIDAŢI DECLARAŢI ADMIŞI

 

DOMENIUL MEDICINĂ

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Conducător doctorat

1

ARMEANCA I. TANŢI (OLARU)

Prof. univ. dr Fane Ghelase

2

BADI I. CLAUDIA PAULA

Prof. univ. dr Nicolae Râcă

3

BADI I. SABIN SORIN

Prof. univ. dr Nicolae Râcă

4

BARBU  V. LAURENŢIU AUGUSTUS

Prof. univ. dr Ion Georgescu

5

BĂLUŢĂ C. MARILENA

Prof. univ. dr Florinel Bădulescu

6

BĂZĂVAN G. MIHAELA

Prof. univ. dr Cristiana Simionescu

7

BERECHET M. CRISTINA MIHAELA (FĂRCAŞ - BERECHET)

Prof. univ. dr Ştefania Crăiţoiu

8

BEŢIU F. GEORGE

Prof. univ. dr Elena Ioniţă

9

BEZNĂ S.P. MARIA CRISTINA

Prof. univ. dr Doina Cârstea

10

BLENDEA C.V. ANTONIA

Prof. univ. dr Anica Dricu

11

BOLDU O. ELIAN OCTAVIAN

Prof. univ. dr Ion Georgescu

12

BORCAN A. RĂZVAN GABRIEL

Prof. univ. dr Andrei Bondari

13

BOŞTINĂ C. RALUCA ROXANA

Prof. univ. dr Adrian Săftoiu

14

BRÎNDUŞA C. CORINA

Prof. univ. dr Anica Dricu

15

CIORBAGIU S. MIHAI CĂLIN

Prof. univ. dr Maria Iancău

16

CONSTANTINESCU P. ADRIANA FLORENTINA

Prof. univ. dr Paulina Lucia Ciurea

17

CORÎCI  A. CORNELIA ANDREEA

Prof. univ. dr Maria Iancău

18

CRISTEA V. COSMIN GABRIEL

Prof. univ. dr Tudorel Ciurea

19

DAMIAN A. RONI OCTAVIAN

Prof. univ. dr Adrian Săftoiu

20

DELIU N.I. RUXANDRA CAMELIA

Prof. univ. dr Tudorel Ciurea

21

DIACONU A. CEZAR TIBERIU                                                                                                        

Prof. univ. dr Ştefania Crăiţoiu

22

DRAGOMIRESCU V. ANA CRISTINA

Prof. univ. dr Liliana Novac

23

DRĂGUŞIN V. LIVIU

Prof. univ. dr Iancu Emil Pleşea

24

DROCAŞ V. IOAN ANDREI

Prof. univ. dr Ştefania Crăiţoiu

25

DUCA F. LUCICA

Prof. univ. dr Florea Purcaru

26

DUMITRĂNOIU D. IONELIA CARMEN (POPA)

Prof. univ. dr Cristiana Simionescu

27

FLOREA C. MARIUS

Prof. univ. dr Paulina Lucia Ciurea

28

FLORESCU C. ADRIAN

Prof. univ. dr Ion Georgescu

29

FLORESCU M.G. DAN NICOLAE

Prof. univ. dr Tudorel Ciurea

30

GEORGESCU G.D. ADA MARIA

Prof. univ. dr Anica Dricu

31

GHEORMAN V. VICTOR

Prof. univ. dr Ion Rogoveanu

32

GULIE I. ECATERINA

Prof. univ. dr Fane Ghelase

33

GURAN D.T. CARMEN MIRELA (SÎRBU)

Prof. univ. dr Nicolae Râcă

34

HOOSHYAR EMAMI M. SEYEDEH GHAZALEH

Prof. univ. dr Anica Dricu

35

IOVĂNESCU L. VLAD FLORIN

Prof. univ. dr Eugen Moţa

36

JIANU I. MIHAI CONSTANTIN

Prof. univ. dr Augustin Cupşa

37

JIEANU I. COSMINA LUCIA (DAMIAN)

Prof. univ. dr Anica Dricu

38

KAMAL A. ADINA MARIA

Conf. univ. dr Andrei Tica

39

LUNCEANU I. ELVIS IONUŢ

Prof. univ. dr Eugen Florin Georgescu

40

MARIOARA I. OANA MARIA

Prof. univ. dr Marian Bistriceanu

41

MIHAILOVICI I.I. ALEXANDRU RADU

Prof. univ. dr Elena Ioniţă

42

MILITARU C. SEBASTIAN

Prof. univ. dr Adrian Săftoiu

43

MITROI F. CRISTINA MARIANA (CALANGIU)

Prof. univ. dr Cristiana Simionescu

44

MÎRŞAN R. LILIANA (CERCELARU)

Prof. univ. dr Cristiana Simionescu

45

OSMAN I. ANDREI

Prof. univ. dr Elena Ioniţă

46

PAUL D. DORU MUGUR

Prof. univ. dr Florinel Bădulescu

47

PĂTRUNĂ C. CRISTINA EUGENIA (VASILESCU)

Prof. univ. dr Simona Gusti

48

PLEŞEA I.E. RĂZVAN MIHAIL

Prof. univ. dr Cristiana Simionescu

49

POPA P. NICOLAE DANIEL

Prof. univ. dr Andrei Bondari

50

PURNICHI T. TRAIAN

Prof. univ. dr Dragoş Marinescu

51

RADU N. LUCREŢIU

Prof. univ. dr Eugen Florin Georgescu

52

RÎCĂ I. DAIANA ELENA (ANGHELOIU)

Prof. univ. dr Nicolae Râcă

53

SAVA G. IULIA ALECSANDRA

Prof. univ. dr Andrei Bondari

54

SĂLAN E. ALEX  IOAN

Prof. univ. dr Cristiana Simionescu

55

SEMENESCU P. LILIANA ELEONORA (SICOE)

Prof. univ. dr Valentin Cîrlig

56

SINK E.A. BOGDAN ADRIAN

Prof. univ. dr Ştefania Crăiţoiu

57

STANCA N. NATALIA LAVINIA (SCĂICEANU)

Prof. univ. dr Fane Ghelase

58

ŞTEFĂNESCU M. DANIELA

Prof. univ. dr Adrian Săftoiu

59

TUŢĂ V. CRISTIAN

Prof. univ. dr Anica Dricu

60

USCATU C. CONSTANTIN DANIEL

Prof. univ. dr Francisc Mixich

61

VASILESCU A.M. DORA IZABELA (STĂNIA)

Prof. univ. dr Dragoş Marinescu

62

VĂTU S.  IONEL BOGDAN

Prof. univ. dr Anica Dricu

63

ZAGARDAN V. MAGDALENA CRISTINA (VOICA)

Prof. univ. dr Valentin Cîrlig

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Conducător doctorat

1

DIN-ANGHEL N. FELIX RAREŞ IOAN

Prof. univ. dr Mihai Surpăţeanu

2

 TÎRCOL E.S. ALEXANDRA (CIUCĂ)

Prof. univ. dr Mihai Surpăţeanu

 

DOMENIUL FARMACIE

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Conducător doctorat

1

BIŢĂ G. ANDREI

Prof. univ. dr Johny Neamţu

2

CREŢU M. MARIA FLAVIA

Prof. univ. dr Johny Neamţu

3

DECA M.C. ANDREEA GABRIELA

Prof. univ. dr Johny Neamţu

 

 

 

PROGRAMARE CONCURS ADMITERE DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013

 

DOMENIUL MEDICINĂ

 

Prof. univ. dr Florinel Bădulescu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2013        Orele: 11.00

Locul:   Clinica de Oncologie, Spitalul Clinic Judeţean  de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Marian Bistriceanu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2013        Orele: 9.00

Locul:   Clinica de Endocrinologie (etaj IX), Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Andrei Bondari

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2013        Orele: 9.00

Locul:   Disciplina Radiologie, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Mihai Brăila

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2013        Orele: 10.00

Locul:   Clinica II Obstetrică - Ginecologie, Spitalul Clinic Judeţean  de Urgenţă Craiova

 

 Prof. univ. dr Doina Cîrstea

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2013        Orele: 10.00

Locul:   Sala curs, Medicală I, Spitalul Clinic Municipal ''Filantropia'' Craiova

 

Prof. univ. dr Nicolae Cernea

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2013        Orele: 11.00

Locul:   Clinica I Obstetrică - Ginecologie, Spitalul Clinic ''Filantropia'' Craiova

 

Prof. univ. dr Paulina Lucia Ciurea

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2013        Orele: 9.00

Locul:   Clinica I Medicală, Spitalul Clinic Judeţean  de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Tudorel Ciurea

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2013        Orele: 9.00

Locul:   Clinica I Medicală, Spitalul Clinic Judeţean  de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Ştefania Crăiţoiu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2013        Orele: 11.00

Locul:   Sediul disciplinei Histologie(etaj I), Clădirea Veche

 

Prof. univ. dr Valentin Cîrlig

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data:               25.09.2013                  Orele:  12.00

Locul:    Sediul disciplinei Farmacologie (etaj II), Clădirea Veche, Str. Petru Rareş nr. 2

 

Prof. univ. dr Augustin Cupşa

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data:               24.09.2013                  Orele:  9.00

Locul:    Clinica Boli infectioase

 

Prof. univ. dr Gheorghe Drăgoi

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2013        Orele: 10.00

Locul:   Disciplina Anatomie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Anica Dricu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data:   21.09.2013                  Orele:  14.30

Locul:    Disciplina Biochimie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 4)

 

Prof. univ. dr Georgescu Eugen Florin

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2013        Orele: 10.00

Locul:   Clinica Medicală I, Spitalul Clinic Municipal ''Filantropia'' Craiova

 

Prof. univ. dr Georgescu Ion

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2013        Orele: 16.00

Locul:   Clinica I Chirurgie, Spitalul Clinic Judeţean  de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Fane Ghelase

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2013        Orele: 9.00

Locul:   Clinica de Endocrinologie (etaj IX), Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Simona Gusti

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2013        Orele: 11.00

Locul:   Sediul disciplinei Fiziologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 4)

 

Prof. univ. dr Maria Iancău

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2013        Orele: 12.00

Locul:   Sediul disciplinei Fiziologie, Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 4)

 

Prof. univ. dr Elena Ioniţă

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2013        Orele: 11.00

Locul:   Clinica O.R.L., Spitalul Clinic Judeţean  de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Eugen Moţa

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2013        Orele: 9.00

Locul:   Clinica de Nefrologie, Spitalul Clinic Judeţean  de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Dan Mogoş

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2013        Orele: 16.00

Locul:   Clinica I Chirurgie, Spitalul Clinic Judeţean  de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Dragoş Marinescu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 21.09.2013        Orele: 11.30

Locul:   Clinica Psihiatrie I Craiova, Aleea Potelu, 24

 

Prof. univ. dr Francisc Mixich

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2013        Orele: 9.00

Locul:   Sediul disciplinei Biologie celulară (etaj I), Clădirea Veche

 

Prof. univ. dr Răducu Nemeş

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2013        Orele: 16.00

Locul:   Clinica I Chirurgie, Spitalul Clinic Judeţean  de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Liliana Novac

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2013        Orele: 11.00

Locul:   Clinica I Obstetrică - Ginecologie, Spitalul Clinic ''Filantropia'' Craiova

 

Prof. univ. dr Iancu Emil Pleşea

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2013        Orele: 13.00

Locul:   Sediul disciplinei Morfopatologie, Clădirea Nouă

 

Prof. univ. dr Florea Purcaru

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 25.09.2013        Orele: 12.00

Locul:   Clinica A.T.I. (etaj III), Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Nicolae Râcă

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2013        Orele: 10.00

Locul:   Clinica Obstetrică - Ginecologie, Spitalul Clinic Judeţean  de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Ion Rogoveanu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2013        Orele: 9.00

Locul:   Clinica I Medicală, Spitalul Clinic Judeţean  de Urgenţă Craiova

 

Prof. univ. dr Adrian Săftoiu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 29.09.2013        Orele: 12.30

Locul:   Centrul de cercetare în Gastroenterologie, parter, Medicina nouă

 

Prof. univ. dr Cristiana Simionescu

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 27.09.2013        Orele: 9.00

Locul:   Sediul disciplinei Morfopatologie

 

Conf. univ. dr Andrei Tica

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2013        Orele: 13.00

Locul:   Disciplina Farmacologie (etaj II), Clădirea Veche (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

Prof. univ. dr Ion Ţolea

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 26.09.2013        Orele: 10.00

Locul:   Clinica de dermatologie, Spitalul Clinic Judeţean  de Urgenţă Craiova

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

Prof. univ. dr Surpăţeanu Mihai

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 23.09.2013        Orele: 10.00

Locul:   Clinica de Chirurgie O.M.F., Spitalul Clinic Judeţean  de Urgenţă Craiova

 

DOMENIUL FARMACIE

 

Prof. univ. dr Neamţu Johny

 

Data, ora şi locul desfăşurării concursului de admitere la studii doctorale:

Data: 24.09.2013        Orele: 13.00

Locul:   Laborator fizică (sala 201), Extensie (Str. Petru Rareş nr. 2)

 

 

 

REPARTIZAREA LOCURILOR

PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013

 

 

 

 

Prof. univ. dr  Bădulescu Florinel

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Tratamentul personalizat al cancerului  - 1 loc taxă

b. Cancerele şi sarcina  - 1 loc taxă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr  Bistriceanu Marian

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Studiul markerilor imuno-genetici în patologia endocrină autoimună

                                                                                                            1 loc taxă

b. Manifestări neurologice în afecţiunile endocrine                           1 loc taxă

 

c. Infertilitatea endocrină a cuplului: etiologie şi atitudini terapeutice diferenţiate

                                                                                                            1 loc taxă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Bondari Andrei

 

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Studiu comparativ al aportului examinării prin C.T. - I.R.M. al afecţiunilor pancreatice - confruntări imagistico-chirurgicale                                                            1 loc taxă

b. Locul investigaţiei prin I.R.M. în afecţiunile sistemului nervos central       1 loc taxă

 

c. Investigaţia prin CT-IRM în patologia osteo-articulară. Studiu comparativ1 loc taxă

 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr  Brăila Mihai

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        0                     cu taxă:           2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Menometroragiile în etapa adultă a femeii

 

b. Patologia pelvigenitală tumorală                                

 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Cârstea Doina

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        1                     cu taxă:           2

 

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Tulburările de ritm la tineri                                                   

b. Profilul cardiologic al pacientului endocrin                              

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu (candidatul va prezenta curriculum vitae şi un plan succint al modului în care doreşte să realizeze tema)

 

 

Prof. univ. dr Cernea Nicolae

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Evaluarea ecografică a procesului naşterii                  - 1 loc cu  taxă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Ciurea Paulina Lucia

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        2                     cu taxă:           0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a.  Evaluarea microcirculaţiei prin capilaroscopie unghială la pacienţii cu poliartrită reumatoidă - în corelaţie cu markerii de activitate a bolii.

 

b. Valoarea diagnostică şi prognostică a markerilor imunologici şi imagistici în artropatia psoriazică.

                                                                                     

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:

Proba 1: Examen scris cu următoarea tematică:

Poliartrita reumatoidă; Spondilita anchilozanta; Lupusul eritematos diseminat. Sindromul antifosfolipidic (SAFL); Patologii autoimune: aspecte epidemiologice, diagnostice si principii de tratament; Osteoporoza; Radiculalgia si sindromul de comprensiune nervoasa; Prescrierea si monitorizarea antiinflamatoarelor corticosteroidiene si necorticosteroidiene.

(Bibliografie: Book Des ECN, ediţia în limba română, redactor Laurent Karila, Editura Medicală Universitară ''Iuliu Haţieganu'' U.M.F. Cluj Napoca - 2011)

Proba 2: interviu

 

 

 

Prof. univ. dr  Ciurea Tudorel

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Tehnici actuale pentru diagnosticul şi aprecierea prognosticului carcinomului hepatocelular primitiv                                                                          - 1 loc  buget

 

b. Corelaţii imunohistochimice şi genetice în cancerul gastric                - 1 loc  buget

 

c. Modificări cardiace în boala hepatică alcoolică                                     - 1 loc  buget

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:

 

Proba 1: Examen oral cu următoarea tematică:

- Hemoragia digestivă; Hepatitele virale; Ulcerul gastric şi duodenal; Icterul; Ciroza hepatică şi complicaţiile cirozei; Boala Crohn şi rectocolita hemoragică; Patologia tumorală a tubului digestiv. (Bibliografie: Book Des ECN, ediţia în limba română, redactor Laurent Karila, Editura Medicală Universitară ''Iuliu Haţieganu'' U.M.F. Cluj Napoca - 2011)

Proba 2: interviu

 

 

Prof. univ. dr Crăiţoiu Ştefania

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        1                     cu taxă:           3

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Modificări morfologice şi imunohistochimice ale odontonului în corelaţie cu patologia loco-regională

 

b. Leziunile premaligne ale prostatei şi adenocarcinomul de prostată. Corelaţii histologice şi imunohistochimice  

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:

- interviu: prezentarea de către candidat a unui CV; motivarea accesării temei de doctorat; prezentarea principalelor posibilităţi de abordare a temei, conform unui plan minimal de început.

 

Prof. univ. dr Cîrlig Valentin

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Tratamentul oncologic al cancerului sferei capului şi gâtului    - 1 loc taxă

 

b. Acţiunea anti-adrenergicelor în HTA                                       - 1 loc taxă

 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Cupşa Augustin

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        1                      cu taxă:           1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Infecţia HIV/SIDA                                                      

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Drăgoi Gheorghe

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Structuri majore ale sistemului neuronal central                    - 1 loc taxă

 

b. Sistemul neuronal subcortical. Implicaţii în psihopatologie      - 1 loc taxă

 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Dricu Anica

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        2                      cu taxă:           5

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

 a.  Modern approaches of diagnosis and therapy of malignant tumours: from cellular mechanisms to potential clinical applications.

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Georgescu Eugen Florin

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        0                      cu taxă:           2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Rolul dietei asupra patologiei digestive dintr-un anumit areal geografic: factorii de risc, epidemiologia principalelor afecţiuni

                                                                                                             

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

 Prof. univ. dr Georgescu Ion

 

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        1                      cu taxă:           1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Factori de prognostic în tratamentul herniilor incizionale (eventraţiilor)

 

b. Algoritmul diagnostic şi terapeutic în hemoragiile digestive superioare

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Ghelase Fane

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Managementul şi nursingul bolilor tubului digestiv                 - 2 locuri taxă

 

b. Studiul complex al infecţiilor intraperitoneale                          - 1 loc taxă

 

c. Cercetări asupra patologiei maligne a esofagului                     - 1 loc taxă

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Gusti Simona

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Fiziologia şi fiziopatologia aparatului cardiovascular                 - 1 loc taxă

 

b. Neuroştiinţe                                                                          - 1 loc taxă

 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

Prof. univ. dr Iancău Maria

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        0                      cu taxă:           2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Investigaţii neurofiziologice în patologia oftalmologică            

 

b. Funcţiile microgliale în procesul de îmbătrânire                                  

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Ioniţă Elena

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        0                      cu taxă:           3

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Dispneea şi disfonia - elemente ale patologiei laringiene cu răsunet asupra statusului biologic cardio-pulmonar                                                            

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Moţa Eugen

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Afectarea renală în boala cronică de ficat                                - 1 loc  buget 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Mogoş Dan

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        0                      cu taxă:           2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Cancerul mamar

 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

 

Prof. univ. dr Marinescu Dragoş

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Valoarea predictivă a indicatorilor biologici în evoluţia depresiei    - 1 loc taxă

 

b.  Aspecte clinico-evolutive şi neurobiologice ale schizofreniei cu debut precoce

                                                                                                            - 1 loc taxă

 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Mixich Francisc

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        1                      cu taxă:           0

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Autofagia în cancerul colo-rectal

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:

- interviu, dosar activitate ştiinţifică

 

 

Prof. univ. dr Nemeş Răducu

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        0                      cu taxă:           2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Tumorile intestinului subţire                                                                       

 

b.  Cancerul mamar                                                                             

                                                                                                           

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Novac Liliana

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a.  Obezitatea şi implicarea în evoluţia sarcinii                                    - 1 loc taxă

 

b.  Patologia uro-genitală la vârsta reprductivă şi în menopauză        - 1 loc taxă

 

c.  Factori predictivi în preeclampsie                                                     - 1 loc taxă

 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Pleşea Iancu Emil

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        0                      cu taxă:           2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Studiul interrelaţiilor stromă tumorală - parenchim tumoral în dezvoltarea şi evoluţia proliferărilor maligne cu punct de plecare ţesuturile epiteliale

 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere:

 

- interviu: prezentarea de către candidat a unui  CV;  prezentarea şi susţinerea de către candidat a motivaţiei alegerii domeniului şi temei pentru lucrarea de doctorat.

 

 

Prof. univ. dr Purcaru Florea

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Markeri de evaluare a stresului postoperator                            - 1 loc taxă

 

b. Factori definitorii, particularităţi evolutive, manifestări clinice şi prognosticul şocului septic                                                                                          - 1 loc taxă

 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Râcă Nicolae

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        0                      cu taxă:           2

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)

 

a. Naşterea prematură cu feţi hipotrofici                                     

 

b. Diagnosticul şi tratamentul sindromului ovarului polichistic    

 

c. Tulburările micţionale în modificările de statică uro-genitală la femeie

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Rogoveanu Ion

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Afectarea neuropsihiatrică în afecţiunile hepatice de etiologie virală  - 1 loc buget

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr  Săftoiu Adrian

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        2                      cu taxă:           1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Evaluarea imagistică a pacienţilor cu boli inflamatorii intestinale          

                                                                                               

b. Algoritmul de evaluare şi tratamentul minim invaziv al stenozelor maligne de căi biliare    

 

c. Metode imagistice pentru evaluarea hipertensiunii portale                                                                                                       

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

 

Prof. univ. dr Simionescu Cristiana

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        1                      cu taxă:           5

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Factori prognostici în carcinoame

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

 

Conf. univ. dr Tica Andrei

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        1                      cu taxă:           1

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific):

 

a. Medicaţia în patologia cardiovasculară                                                

 

b. Medicaţia în patologia repsiratorie şi digestivă  

 

c. Tehnici utilizate în investigaţiile farmacologice

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

Prof. univ. dr Ţolea Ion

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        0                      cu taxă:           3

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Psoriazisul                                                    

 

b. Colagenoze  

 

c. Cancerul şi precancerul cutanat

 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

 

 

DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

 

 

Prof. univ. dr Mihai Surpăţeanu

 

Locuri repartizate:                   bugetate:        0                      cu taxă:           2

 

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

 a. Tumorile de buză                                                     

 

b. Tumorile latero-cervicale

 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu

 

 

DOMENIUL FARMACIE

 

Prof. univ. dr Johny NEAMŢU

 

Temă doctorat (proiect ştiinţific)/ Locuri repartizate:

 

a. Studii privind cedarea unor medicamente la interfaţa implant - os

                                                                                                        - 2 locuri buget

                                                                                                           

b. Cercetări fizico-chimice şi farmacologice asupra unor specii de Sideritis (Lamiaceae)

                                                                                                         - 1 loc taxă

 

 

Conţinutul şi modul de desfăşurare a concursului de admitere: interviu