Compartimentul Managementul Cercetării Ştiinţifice

 

Compartimentul Managementul cercetarii stiintifice este coordonat de Prorectorul cu managementul academic si cercetare stiintifica.

 

 

Atributiile principale sunt:

1. Desfasoara activitate de informare-diseminare-consultanta in vederea dezvoltarii ariei de participare si eficienta a universitatii in competitiile nationale si internationale de granturi.

2. Asigura suport tehnic administrativ si logistic pentru cadrele didactice care intentioneaza sa aplice intr-o competitie de granturi de cercetare.

3. Asigura secretul profesional atat cu privire la propunerile de proiecte cat si cu privire la contractele aflate in derulare.

4.I ntocmeste si actualizeaza in permanenta fisele de evidenta ale contractelor de cercetare.