Comisiile consiliului

 COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITĂȚII LA
NIVELUL FACULTĂȚII DE MOASE SI ASISTENȚĂ MEDICALĂ:

Presedinte:
Conf.univ.Dr. Valeriu Gheorman - responsabil
Membri în colectiv:
Sef lucr. Dr. Florentina Tanase - reprezentant cadre didactice
Sef lucr. dr. Cristiana Geormaneanu - reprezentant cadre didactice
Student Enache Larisa-Mihaela - reprezentant studenŃi

 

COMISIA PENTRU ÎNVĂłĂMÂNT, DEZVOLTARE CURRICULARĂ
SI EVALUARE ACADEMICĂ INTERNĂ A FMAM

Presedinte:
Prof. univ. Dr. Dorin Mercut
Membri în colectiv
Prof. univ. Dr. Letitia Adela Maria Streba

Sef lucr.Dr. Elena-Mădălina Dumitrescu
Asist. univ. Dr. Monalisa Filip- secretar
Stud. Goagă Emanuela

 

COMISIA STIINTIFICA
Presedinte:

Conf. univ. Dr. Liviu Iovanescu
Membri în colectiv
Prof. univ. Dr Anca Patrascu
Prof. univ. Dr. Letitia Adela Maria Streba
Conf. univ. Dr. Dan Cioroianu
Sef lucr. Dr. Simona Bondari