Cercuri pedagogice

 

Asistenţii universitari care nu au absolvit Modulul psihopedagogic sunt rugaţi să consulte pagina Modulului  pentru mai multe detalii despre pregătirea pedagogică şi reactualizarea informaţiilor din acest domeniu.

 
Programul cercurilor pedagogice pentru cadrele didactice de predare, anul universitar 2014-2015, Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală (se vor finaliza în anul universitar 2015-2016):
 

·   Schimbări actuale şi în perspectivă în relaţia educaţie medicală – sisteme de sănătate – comunitate în secolul XXI

·         Funcţiile şi atributele cadrului didactic la medicină

·         Elemente fundamentale de predare-învăţare la medicină; învăţarea de tip adult

·         Educaţia bazată pe obiectivele/rezultatele învăţării

·         Educaţia medicală bazată pe competenţe

·         Metode de predare la Medicină (curs magistral, lp, învăţatul pe coridor, învăţatul la patul bolnavului, e-learning)

·         Evaluarea studenţilor la Medicină

·         OSCE – Evaminare clinică structurată obiectivă (filosofie, organizare, evaluare; exemple practice)

·         Construcţia MCQ

·         Curriculum (I) – proiectare, dezvoltare, implementare

·         Curriculum (II) – proiectare, implementare, stadiile planificării, hărţi curriculare

·         Curriculum (III) – modele particulare de curriculum; bolile curriculumului

·         Utilizarea media în procesul de predare-învăţare la Medicină

·         Pedagogie mixată (blended pedagogy); Pedagogie inversată (flipped pedagogy)

Evaluare finală scrisă (MCQ)

 

 

 

Prof. Univ. Dr. Augustin Cupşa

 

Prorector cu managementul academic,

învăţământ postuniversitar şi asigurarea calităţii procesului de învăţământ

 

 

Contact: prorec @ umfcv.ro 
 
 
Programul cercurilor pedagogice pentru cadrele didactice de predare (lectori, conferentiari, profesori) ale Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală:
 
Semestrul I – An universitar 2015 – 2016
•30 Octombrie 2015: Seminar introductiv.
•6 Noiembrie 2015:         Prezentare curs magistral (Clinic / Preclinic).
•20 Noiembrie 2015:        Metode didactice inovative. Aplicaţii în învăţământul medical.
•4 Decembrie 2015:         Metode didactice asimilate în urma colaborărilor internaţionale.
•18 Decembrie 2015: Proiectarea didactică.
•15 Ianuarie 2016: Metode de evaluare.
 
Semestrul II – An universitar 2015 – 2016
•4 Martie 2016: Instruirea asistată de calculator (IAC).
•18 Martie 2016: Redactarea lucrărilor ştiinţifice.
•1 Aprilie 2016:         Îndrumarea lucrărilor de licenţă, disertaţie şi doctorat.
•15 Aprilie 2016:         Motivarea cadrelor didactice tinere privind diversificarea metodelor de predare.
•6 Mai 2016:                 Implicarea cadrelor didactice şi a studenţilor în procesul de cercetare.
•20 Mai 2016:                 Abilităţi de comunicare în relaţia cadru didactic-student.
•3 Iunie 2016:                 Orientarea profesională a studenţilor. Principii, reguli şi tehnici; etica.
 
 
 
Coordonator CEM,
Lect. Univ. Dr. Florina NECHITA