Calendar Alegeri

 

 
CALENDARUL ALEGERILOR 2011-2012 
 
19 septembrie 2011 – 01 octombrie 2011 – Alegeri la nivelul departamentelor
                        Directorul departamentului
                        Consiliul Departamentului
                        Propuneri candidaţi pentru Consiliul Facultăţii
 
01 noiembrie 2011 – 04 noiembrie 2011 – Desemnarea BEU şi a BEF

                       - 1 Birou electoral pe universitate, inclusiv membri supleanţi

                       - 3 Birouri electorale pe facultăţi, inclusiv membri supleanţi

 

05 noiembrie 2011 – 17 noiembrie 2011 – Depunerea candidaturilor şi afişare pe site a candidaţilor pentru Consiliile facultăţilor
 
24 noiembrie 2011 – Derularea alegerilor pentru Consiliile Facultăţilor
 
25 noiembrie 2011 – 08 decembrie 2011 – Depunerea candidaturilor şi afişare pe site a candidaţilor pentru Senatul Universităţii
 
15 decembrie 2011 – Derularea alegerilor pentru Senatul Universităţii
 
16 decembrie 2011 – 23 decembrie 2011 – Depunerea candidaturilor şi afişare pe site a candidaturilor pentru ocuparea funcţiei de Rector
a) CV;
b) plan managerial.
 
12 ianuarie 2012 - Derularea alegerilor pentru funcţia de Rector
 
11 februarie 2012 – 24 februarie 2012 – Depunerea candidaturilor pentru concursurile de Decan
a) CV;
b) plan managerial.
 
27 februarie 2012 – 02 martie 2012 – Validarea candidaturilor la funcţia de Decan de către Consiliile facultăţilor
 
07 martie 2012 - Derularea concursurilor pentru desemnarea Decanilor
 
10 martie 2012 – 15 martie 2012 – Desemnarea Prorectorior şi a Prodecanilor