Biblioteca DPPD


Aceasta este o listă cu o parte din titlurile existente în Biblioteca UMFCV, utile tuturor cadrelor didactice.

Pentru mai multe detalii şi mai multe titluri, accesaţi catalogul on-line .


 1. ALBULESCU, ION: DOCTRINE PEDAGOGICE, Bucureşti, EDP
 2. ANDRONIC, IOAN: PSIHOLOGIA GENERALĂ ŞI PSIHOLOGIA MEDICALĂ, Editura SITECH, Craiova, 2004
 3. BĂICEANU, LEONARD: DICŢIONAR ILUSTRAT DE PSIHOLOGIE ENGLEZ-ROMÂN, Editura Tehnică, Bucureşti, 2004
 4. BOGATHY, ZOLTAN, SURTEA, CORALIA: MANUAL DE TEHNICI ŞI ABILITĂŢI ACADEMICE, Timişoara, Editura Universităţii de Vest
 5. BONTAŞ, IOAN :  PEDAGOGIE - tratat  - Bucureşti, Editura BIC ALL, 2001
 6. BUZDUGAN, TIBERIU: AVERTISMENTELE ADOLESCENŢEI, Bucureşti, EDP, 2009
 7. BUZDUGAN, TIBERIU: PSIHOLOGIE PE ÎNŢELESUL TUTUROR, Bucureşti, EDP
 8. CERGHIT, IOAN: SISTEME DE INSTRUIRE ALTERNATIVE ŞI COMPLEMENTARE, Editura Aramis, Bucureşti, 2002
 9. CHIRIŢĂ, ANCA, BONDARI, DAN, CĂTĂNOIU, GEORGETA: ŞTIINŢELE COMPORTAMENTULUI  - Curs pentru studenţii anului I Medicină - Craiova, Editura SITECH, 2006
 10. COJOCARIU, VENERA MIHAELA: TEORIA ŞI METODOLOGIA INSTUIRII, Bucureşti, EDP
 11. COJOCARU, DANIELA: REPERE SOCIO-PEDAGOGICE ALE SCHIMBĂRII ÎN SISTEMUL EDUCAŢIONAL, Iaşi, Editura Lumen
 12. COJOCARU, ŞTEFAN: CONSILIEREA GRAVIDEI ŞI A TINERELOR MAME, Iaşi, Editura Lumen
 13. COSMOVICI, ANDREI; IACOB, LUMINIŢA : PSIHOLOGIE ŞCOLARĂ - Iaşi, Editura POLIROM, 1999 (xerox)
 14. CRĂCIUN, RUXANDRA-MARIA: ASISTAREA (ACOMPANIEREA) BOLNAVULUI TERMINAL ÎN CONTEXT FAMILIAL, Iaşi, Editura Lumen
 15. CRISTEA, GABRIELA: MANAGEMENTUL LECŢIEI, Bucureşti, EDP
 16. CRISTEA, GABRIELA: PEDAGOGIE GENERALĂ, Bucureşti, EDP
 17. CRISTEA, SORIN: CURRICULUM PEDAGOGIC, Bucureşti, EDP
 18. CRISTEA, SORIN: DICŢIONAR DE PEDAGOGIE - Chişinău, Editura Litera Educaţional, 2002
 19. CRISTEA, SORIN: FUNDAMENTELE ŞTIINŢELOR EDUCAŢIEI. Teoria generală a educaţiei - Chişinău, Editura Litera educaţional, 2003
 20. CUCOŞ, CONSTANTIN: PEDAGOGIE - Iaşi, Editura POLIROM, 2005.
 21. DAFINOIU, ION: PERSONALITATEA - Metode calitative de abordare: Observaţia şi interviul, Editura POLIROM, Iaşi, 2002
 22. DROBOT, LOREDANA: PEDAGOGIE SOCIALĂ, Bucureşti, EDP
 23. DUMITRESCU, MARINELA, DUMITRESCU, SORINA: EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE MENTALĂ ŞI EMOŢIONALĂ, Craiova, Editura ARVES
 24. DUMITRESCU, MARINELA: PSIHOPEDAGOGIA EXCELENŢEI, Craiova, Editura ARVES
 25. FLOREA, NICOLETA–ADRIANA, SURLEA, COSMINA–FLORENTINA: CONSILIERE ŞI ORIENTARE, Craiova, Editura ARVES
 26. FLOREA, NICOLETA–ADRIANA, SURLEA, COSMINA–FLORENTINA: CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ÎN ŞCOALA MODERNĂ, Craiova, Editura ARVES
 27. FLOREA, NICOLETA–ADRIANA, SURLEA, COSMINA–FLORENTINA: PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV ÎN ŞCOALA MODERNĂ, Craiova, Editura ARVES
 28. FLOREA, NICOLETA–ADRIANA, SURLEA, COSMINA–FLORENTINA: ŞCOALA ŞI CONSILIEREA PĂRINŢILOR, Craiova, Editura ARVES
 29. GOLU, PANTELIMON: PSIHOLOGIE – REPERE ALE ÎNVĂŢĂRII RAŢIONALE, Bucureşti, EDP
 30. HELGESON, S. VICKI..: PSYCHOLOGY OF GENDER, Marea Britanie, EDITURA Pearson Longman
 31. IOAN, EMILIA: CEI ŞAPTE ANI DE ACASĂ, Bucureşti, EDP, 2007
 32. IONESCU, MIRON, RADU, ION: DIDACTICA MODERNĂ, Editura Dacia, Cluj-Napoca
 33. JINGA, IOAN, ISTRATE, ELENA (coord.): MANUAL DE PEDAGOGIE - Bucureşti, Editura BIC ALL, 2006
 34. JOITA, ELENA: FORMAREA PEDAGOGICĂ A PROFESORULUI, Bucureşti, EDP
 35. JOIŢA, ELENA: PEDAGOGIE ŞI ELEMENTE DE PSIHOLOGIE ŞCOLARĂ, Craiova, Editura ARVES
 36. JOIŢA, ELENA: PROFESORUL – MANAGER. MANAGEMENT ŞI LEADERSHIP ÎN CLASĂ, Craiova, Editura ARVES
 37. LAZĂR, VIOREL, CĂRĂŞEL, AUREL: PSIHOPEDAGOGIA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE, Craiova, Editura ARVES
 38. LISIEVICI, PETRU: EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT. Teorie, practică, instrumente - Bucureşti, Editura ARAMIS, 2002
 39. LUPU, COSTICĂ: PARADIGMA PSIHOPEDAGOGICĂ A DIDACTICII DISCIPLINEI ŞCOLARE, Bucureşti, EDP
 40. MARA, DANIEL: STRATEGII DIDACTICE ÎN EDUCAŢIA INCLUZIVĂ, Bucureşti, EDP
 41. MARINESCU, MARIANA: TENDINŢE ŞI ORIENTĂRI ÎN DIDACTICA MODERNĂ, Bucureşti, EDP
 42. MOISIN, ANTON: ARTA EDUCĂRII COPIILOR ŞI ADOLESCENŢILOR ÎN FAMILIE ŞI ÎN ŞCOALĂîndrumător pentru părinţi, educatoare, învăţători, diriginţi şi profesori, Bucureşti, EDP
 43. MORAND DE JOUFFREY, PAULINE: PSIHOLOGIA COPILULUI - Bucureşti, Editura TEORA, 1999 (xerox)
 44. MORARU, MONICA: PEDAGOGIA EXPERIMENTALĂ ÎN ROMÂNIA, Bucureşti, EDP
 45. NICOLA, IOAN: TRATAT DE PEDAGOGIE ŞCOLARĂ - Bucureşti, Editura Didactică şi  pedagogică, 1996 (xerox)
 46. OLIVA, F. PETER: DEVELOPING THE CURRICULUM, Marea Britanie, EDITURA Pearson Longman
 47. OPREA, L. CRENGUŢA: STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE, Bucureşti, EDP
 48. ORŢAN, FLORICA: DE LA PEDAGOGIE LA ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI, Bucureşti, EDP
 49. PACHEF, RAMONA-CRISTINA: EVALUAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR, Bucureşti, EDP
 50. PĂUN E., POTOLEA D.(coord.): PEDAGOGIE - Fundamentări teoretice şi demersuri aplicative - Iaşi, Editura POLIROM, 2002
 51. RADU, I.T: EVALUAREA ÎN PROCESUL DIDACTIC, Bucureşti, EDP
 52. SAVA, SIMONA: TEORIE ŞI PRACTICĂ ÎN EDUCAŢIA LA DISTANŢĂ, Bucureşti, EDP
 53. SĂLĂVĂSTRU, DORINA: PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI - Iaşi, Editura POLIROM, 2004.
 54. SURDU, EMIL, BERSAN, OTILIA SANDA: FENOMENUL EDUCAŢIONAL, Timişoara, Editura Universităţii de Vest
 55. ŞCHIOPU, URSULA; VERZA EMIL: PSIHOLOGIA VÂRSTELOR. CICLURILE VIEŢII - Bucureşti, Editura DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ, 1995 (xerox)
 56. ŞTEFAN, MIRCEA: TEORIA SITUAŢIILOR EDUCATIVE, Editura Aramis, Bucureşti, 2003
 57. TOCA, IOAN: MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL, Bucureşti, EDP