Avizier electronic

EXTRAS DIN REGULAMENTUL DIDACTIC ŞI DE

ACTIVITATE PROFESIONALĂ A

STUDENŢILOR

 

 

 

Art.  11.  Trecerea  dintr-un  an  de  studii  în  următorul  este  condiţionată  de

promovarea  a  cel  puţin  80%  din  creditele  prevăzute  pentru  anul de  studiu  respectiv    și obligatoriu creditele restante din anul de studii anterior (dacă acestea există).

 

 

 

 

Anul 1 - Avizier Anul I - MOASE,Asistenta medicala, BFKT

 

Anul 2 - Avizier Anul II - MOASE, Asistenta Medicala, BFKT

 

Anul 3 - Avizier Anul III - MOASE, Asistenta medicala, BFKT