Acasa Universitate Reviste Craiova Medicala Arhiva 2008 Vol 10, Nr 3, 2008 Aspecte histopatologice şi rezultatele colecistectomiei laparoscopice in colecistita cronica al
LEGATURI

Aspecte histopatologice şi rezultatele colecistectomiei laparoscopice in colecistita cronica alitiazica

V. ŞURLIN(1), A. ROŞU(2), E. GEORGESCU(1), D. MARGARITESCU(1), CRISTIANA SIMIONESCU(3), I. GEORGESCU(1)

(1) – Clinica I Chirurgie, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova; (2) – Clinica de Chirurgie, Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina ; (3) – Laboratorul de Anatomie-Patologică, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova


REZUMAT

Scop: evidenţierea leziunilor histopatologice şi a rezultatelor colecistectomiei laparoscopice în colecistita cronică alitiazică.


Material şi metodă: analiza a 63 de cazuri de colecistită cronică alitiazică internate şi operate în perioada 2003-2007. Au fost 50 femei şi 13 bărbaţi cu vârsta medie de 52 de ani. Explorarea clinică, biologică şi imagistică a eliminat altă patologie în principal în sfera gastro-duodenală. Intervenţia chirurgicală a constat în colecistectomie laparoscopică. Toate piesele de colecistectomie au fost trimise examenului histopatologic. Pacienţii au fost chestionaţi ulterior telefonic asupra dispariţiei simptomelor şi gradului de satisfacţie privind rezultatele operaţiei.


Rezultate: nu s-au înregistrat accidente intraoperatorii. Complicaţiile postoperatorii au fost minore. În 59 de cazuri (93,65%) s-au înregistrat modificări histopatologice: colecistită cronică - 26 cazuri, colecistita cronică şi microlitiază - 10 cazuri, colecistită cronică şi colesteroloză - 10 cazuri, colesteroloză - 7 cazuri, colecistită acută focală pe fond de colecistită cronică - 6 cazuri. În 4 cazuri (6,35%) examenul a fost normal. 61 de pacienţi (96,8%) au exprimat dispariţia simptomelor şi un grad de satisfacţie bun şi foarte bun.


Concluzie. În colecistita cronică alitiazică indicaţia operatorie se bazează pe suferinţa pacientului şi pe exlcuderea altor patologii din sfera digestivă. Examenul histopatologic este cel care stabileşte diagnosticul de certitudine. Abordul laparoscopic oferă satisfacţii şi condiţii de deplină siguranţă pentru pacient.


CUVINTE CHEIE colecistita cronică alitiazică, colecistectomie laparoscopicăHistologic aspects and outcome of laparoscopic cholecystectomy in chronic acalculous cholecystitis


ABSTRACT

Aim: to investigate the histologic lesions and outcome of laparoscopic cholecistectomy in chronic acalculous cholecystitis.


Material and method: analysis of 63 cases of chronic acalculous cholecystitis operated on between 2003-2007. There were 50 women and 13 men with median age of 52 years. Clinic, laboratory and imagistic investigations eliminated other digestive diseases mainly in the gastro-duodenal area. Surgical intervention consisted in laparoscopic cholecistectomy. All removed gallbladders were sent to histologic examination. The patients were questioned by telephone upon the persistence of symptoms and the degree of satisfaction of surgery.


Results: there were no Intraoperative accidents. Postoperative complications were minor. There was no postoperative mortality. In 59 cases (93,65%) histologic lesions were noted: chronic cholecystitis – 26 cases, chronic cholecystitis and cholesterolosis – 10 cases, cholesterolosis – 7 cases, focal acute cholecystitis on chronic cholecystitis – 6 cases. In 4 cases (6,35%) the histologic examination found no lesion. 61 patients (96,8%) expressed the disappearance of the symptoms and a good and very good degree of satisfaction.


Conclusions: In chronic acalculous cholecystitis the indication for surgery is based upon patient's symptoms and exclusion of other digestive diseases. The histologic examination establishes the diagnosis of certitude. The laparoscopic approach offers conditions of full security and satisfaction for the patients.


KEY WORDS chronic acalculous cholecystitis, laparoscopic cholecystectomy