LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Psihologia dezvoltarii

Descriere

 

Psihologia dezvoltării se studiază în anul III şi se ocupă cu studierea etapelor de dezvoltare, de la naştere până la adolescenţă (0-20 ani). Scopul acestei discipline este acela de a forma abilităţile necesare asistenţilor medicali în lucrul cu pacienţii cu aceste vârste şi de a explica evoluţia psihicului uman.

 

Disciplinele cu a căror programă se corelează sunt Psihologia generală, Psihologia medicală, Sociologia medicală, Etica medicală. Ele urmăresc formarea abilităţilor de comunicare eficientă cu pacientul şi stabilire a relaţiei terapeutice.

 

Obiectivele disciplinei sunt următoarele:

- asimilarea principalelor legităţi privind dezvoltarea substructurilor psihicului uman pe perioada ciclului mare al copilăriei (0-20 ani);

- integrarea rolului educaţiei în procesul complex al dezvoltării;

- operarea cu aceste informaţii în cadrul activităţilor de la seminar ce pot lua forma comentariilor, analizelor de caz sau lucrărilor aplicative;

- formarea unui limbaj psihologic, care să reflecte asimilarea conţinuturilor programei şi să asigure pregătirea specifică pentru profesia de asistent medical.