LEGATURI
NOUTATI

PROGRAMUL EVALUARII CADRELOR DIDACTICE CATEDRA 2 FMAM

4.05.2010
PROGRAMUL EVALUARII CADRELOR DIDACTICE CATEDRA 2 FMAM POATE FI CONSULTAT DIN IMAGINEA ATASAT..

PROGRAMUL EVALUARII CADRELOR DIDACTICE CATEDRA 1 FMAM

4.05.2010
PROGRAMUL EVALUARII CADRELOR DIDACTICE CATEDRA 1 FMAM POATE FI CONSULTAT DIN IMAGINEA ATASAT..

Semiologie Chirurgicală- disciplina Moase

Descriere

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE

FACULTATEA DE MOASE SI ASISTENTA MEDICALA

SPECIALITATEA ASISTENTA MEDICALA

 

 

 

 

FISA DISCIPLINEI

 

Denumirea disciplinei

SEMIOLOGIE CHIRURGICALA

Anul de studiu

II

Semestrul*

I

Tipul de evaluare finală (E / V / C)

E

Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opțională, F-facultativă}

Ob

Numărul de credite

2

Total ore din planul de invatamant

15

Total ore studiu individual

10

Total ore pe semestru

25

Titularul disciplinei

Prof.Univ.Dr.DORIN  MERCUT

Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fișa

pentru fiecare semestru


Facultatea

MOASE SI ASISTENTA MEDICALA

Catedra

»I

Profilul

 

Specializare

MOASE


 

Numărul total de ore (pe semestru) din planul de invatamant

(Ex: 28 la C dacă disciplina are cursde 14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână)

Total

C**

S

L

P

 

15

 

 

30


C-curs, S-seminar, L-activități de laborator, P-proiect sau lucrări practice

 

Obiectivele disciplinei

I.                    Obiective generale: - Cunoasterea semnelor si simptomelor bolnavului chirurgical si evaluarea clinico-paraclinica a acestuia; ingrijirea pre- și postoperatorie a acestuia.

 

II. Obiective specifice:

·         Cunoașterea și înțelegerea noțiunilor care fac posibilă stabilirea unui
diagnostic corect, complet și la timp al afecțiunilor care necesită tratament
chirurgical, prin stăpânirea unui bagaj informațional bogat,bine organizat,
structurat pe noțiunile fundamental

·         Cunoașterea și înțelegerea principiilor tratamentului afecțiunilor chirurgicale

·         Stăpânirea și perfecționarea continuă a unei gândiri clinice logice, integrate
și flexibile care să opereze eficient cu datele disponibile

·         Explicarea și interpretarea fundamentelor anatomofiziopatologice și
evidențierea relației acestora cu manifestările clinice și paraclinice ale bolilor
chirurgicale

·         Aprofundarea analitică și sintetică, logică și fără încărcarea cu elemente de « balast», a simptomelor și semnelor clinice, precum și interpretarea
corectă a investigațiilor paraclinice

·         Explicarea principiilor terapeutice în chirurgie

·         Integrarea logică și organizată a datelor teoretice de bază cu cele
dobândite prin examinare clinică, analize și explorări paraclinice într-un tot
unitar operațional capabil să stabilească un diagnostic corect și cât mai
precoce posibil

·         Stăpânirea metodologiei și abilităților specifice în examinarea clinică a
pacienților chirurgicali (anamneza, examenul clinic obiectiv) , interpretarea investigațiilor paraclinice (analize de laborator, Rx, Echo,
endoscopie, CT, IRM, examen histopatologic, etc.)

·         Stăpânirea metodologiei și abilităților specifice pregătirii preoperatorii, inclusiv a îngrijirilor postoperatorii

·         Prezentarea cazurilor clinice semnificative sub aspect diagnostic și
therapeutic

·         Asistarea la operații și mici intervenții

·         Manifestarea unei atitudini pozitive și responsabile prin cultivarea unei
atmosfere academice, prin motivarea intelectuală și insuflarea pasiunii
pentru medicină, prin promovarea valorilor morale și democratice

·         Valorificarea optimă și creativă a potențialului propriu în cadrul integrat care cuprinde, activitatea profesională medicală

·         Sublinierea promovării permanente , cu un accent deosebit, a cercetării și
inovațiilor știintifice

·         Promovarea intereselor Universității, contribuția permanentă la bunul mers
și dezvoltarea acesteia, precum și la creșterea continuă a prestigiului
Universității

Discipline cu a căror programă se corelează - Discipline conexe :

Gastroenterologia, Imagistica, Medicina interna, Laborator (biochimie, hormonologie, markeri), Farmacologie, ATI, Chirurgie pediatrica, Medicina generală, Imunologia, Ortopedia, Neurochirurgia, Urologia.

 

 

La stabilirea notei finale se iau în considerare

Ponderea in notare, exprimata in % {Total=100%}

- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finala)

60%

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

20%

- testarea periodică prin lucrări de control

20%

- testarea continuă pe parcursul semestrului

 

- activitățile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc

 

- alte activități (precizați).................................................

 

Descrieți modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă și/sau test grilă și/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.} • examen teoretic - test grilă • examen practic - oral și testarea unor abilității practice

Cerințe minime pentru nota 5                           Cerințe pentru nota 10

(sau cum se acordă nota 5)

(sau cum se acordă nota 10)

Cunoașterea și înțelegerea noțiunilor de importanță majoră Cunoașterea informațiilor predate la cursuri și stagii în proporție de 60%

Cunoașterea și înțelegerea noțiunilor predate la cursuri și stagii în proporție de peste 95%.Manifestarea interesului prin prezența corespunzătoare la cursuri și stagii. O influență pozitivă importantă o au participarea la cercetarea știintifica și consultarea bibliografiei suplimentare

 

 

 

 

 

 

 

Estimați timpul total (ore pe semestru) al activităților de studiu individual

pretinse studentului (completați cu zero activitățile care nu sunt cerute)

1. Descifrarea și studiul notițelor de curs

5

 

8. Pregătire prezentări orale

 

2. Studiu dupa manual, suport de curs

10

9. Pregatire examinare finală

10

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

5

10. Consultații

 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă

 

11. Documentare pe teren

 

5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR si/sau LABORATOR

 

12. Documentare pe INTERNET

 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.

 

13. Alte activități ...

 

7. Pregatire lucrări de control

3

14. Alte activități ...

 

 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 33

 

 

 

DISCIPLINA CHIRURGIE - SEMIOLOGIE

 

PROGRAMA ANALITICĂ

CURS 15 ore

 

1. SEMIOLOGIA INFECŢIILOR CHIRURGICALE – 1 ORA

-          abcesul cald

-          furunculul

-          hidrosadenita

-          erizipelul

-          flegmonul

-          gangrena gazoasă

-          tetanosul

-          septicemia

2. SEMIOLOGIA TRAUMATISMELOR – 1 ORA

A.     SEMIOLOGIA TRAUMATISMELOR ÎNCHISE

-          echimoza

-          hematomul

-          seromul

-          edemul dur

-          contuzia prin strivire

-          contuzia prin suflu

B.     SEMIOLOGIA TRAUMATISMELOR DESCHISE

-          plăgi prin tăiere

-          plăgi prin înţepare

-          plăgi prin arme albe

-          plăgi contuze

-          plăgi de război

3. SEMIOLOGIA TRAUMATISMELOR PRIN ACŢIUNEA CĂLDURII ŞI FRIGULUI (ARSURILE ŞI DEGERĂTURILE) – 1 ORA

4.EXPLORAREA SISTEMULUI ARTERIAL – 1 ORA

         -  examenul clinic  al sistemului arterial periferic

         -  examene complementare

         - traumatismele arteriale

         -  obstrucţiile arteriale

        -  anevrismele aortei abdominale

        - anevrismele arterio-venoase

        -  boala Raynaud

5. EXPLORAREA SISTEMULUI VENOS – 1 ORA

        -  flebitele memebrelor inferioare

        -  emboliile pulmonare

        -  sechelele trombozei venoase

       - varicele esenţiale

        - trombozele venoase ale membrului superior

6. AFECŢIUNILE DIAFRAGMULUI – 1 ORA

         - herniile diafragmatice câştigate şi congenitale

         - herniile traumatice

         - eventraţiile diafragmatice

7. SEMIOLOGIA BOLILOR CHIRURGICALE ALE ABDOMENULUI                                                                                                                      – 2 ORE

A. SEMIOLOGIA BOLILOR CHIRURGICALE ALE PERETELUI ABDOMINAL

-          hernii dobândite

-          hernii congenitale

B. SEMIOLOGIA BOLILOR CHIRURGICALE ALE ORGANELOR ABDOMINALE INTRAPERITONEALE

-          semiologia bolilor stomacului şi duodenului

-          semiologia bolilor jejunului şi ileonului

-          semiologia bolilor intestinului gros

-          semiologia bolilor căilor biliare extrahepatice

 

8. ABDOMENUL ACUT CHIRURGICAL – 2 ORE

        A.INFECŢIILE ACUTE ALE ABDOMENULUI

              - apendicita acută

              - peritonita acută

             -  abcesul subfrenic

        B.OCLUZIILE INTESTINALE

               - sindromul ocluziv

                - localizarea ocluziei

                - mecanismul ocluziei

               - diagnosticul etiologic

              - infarctul intestinal

              -  dilataţia acută de stomac

9.PANCREASUL – 1 ORA

        -   pancreatita acută

        -  pancreatita cronică

       -  psedo-chiste de pancreas

       -  cancerul de pancreas

10.GLANDA MAMARĂ – 1 ORA

         -   infecţii ale sânului

         -   tumorile sânului

        -  ginecomastia

11. HIDROCELUL ŞI VARICOCELUL – 1 ORA

        -  definiţie

         - clasificare

         -simptomatologie

         - examene paraclinice

12. POLITRAUMATISMELE – 1 ORA

13. HEMORAGIA ŞI HEMOSTAZA – 1 ORA

 

 

LUCRĂRI PRACTICE

30 ore

 

1.       PREZENTAREA SECŢIEI DE CHIRURGIE; ASEPSIA ŞI ANTISEPSIA

·         Prezentarea componentelor sectiei chirurgicale

·         Asepsia

·         Antisepsia

2.       FOAIA DE OBSERVAŢIE ŞI EXAMINAREA UNUI BOLNAV CHIRURGICAL

·         Elementele foii de observatie clinica

·         Anamneza unui bolnav chirurgical

·         Examenul clinic al unui bolnav chirurgical

·         Examenul local al unui bolnav chirurgical

3.       INSTRUMENTARUL CHIRURGICAL

·         Prezentarea instrumentarului chirurgical usual

·         Utilizarea instrumentarului chirurgical

·         Manipularea instrumentarului chirurgical steril

·         Pregatirea pentru sterilizare a instrumentarului chirurgical

4.       INJECŢIILE

·         Injectia intradermica

·         Injectia subcutanata

·         Injectia intramusculara

·         Injectia intravenoasa

5.       PREGĂTIREA ŞI EXPLORAREA PREOPERATORIE A BOLNAVULUI CHIRURGICAL

·         Pregatirea psihica

·         Pregatirea biologica

·         Explorarea bolnavului chirurgical

·         Toaleta locala si generala

6.       PERFUZIILE CU SOLUŢII CRISTALOIDE ŞI MACROMOLECULARE

·         Montarea unei perfuzii intravenoase

·         Solutiile cristaloide

·         Solutiile coloide

·         Incidente si accidente posibile

7.       PERFUZIA ŞI TRANSFUZIA DE SÂNGE; GRUPUL SANGVIN

·         Determinarea grupului sangvin

·         Incidentele si accidentele transfuziei sangvine

·         Efectuarea transfuziei sangvine

8.       PLĂGILE: PANSAMENTE, ÎNFĂŞAREA

·         Toaleta plagilor

·         Efectuarea diferitelor tipuri de pansamente

·         infasarea

9.       INCIZIILE ŞI SUTURILE CHIRURGICALE

·         Cunoasterea materialelor necesare

·         Indicatiile inciziilor si suturilor chirurgicale

·         Exemplificari practice

10.   PUNCŢIILE (PLEURALĂ, PERICARDICĂ, ABDOMINALĂ)

·         Punctia pleurala: indicatii, incidente-accidente

·         Punctia pericardica: indicatii, incidente-accidente

·         Punctia abdominala: indicatii, incidente-accidente

11.   DRENAJUL

·         Materialele necesare

·         Tipuri de drenaje

·         Exemplificari practice

12.   SPĂLĂTURILE (GASTRICĂ, VAGINALĂ ETC.)

·         Spalatura gastrica: indicatii, incidente-accidente

·         Spalatura vaginala: indicatii, incidente-accidente

13.   SONDAJUL VEZICII URINARE

·         Materiale necesare

·         Indicatii, incidente-accidente

·         Exemplificari practice

14.   ASPIRAŢIA GASTRO-DUODENALĂ; OXIGENOTERAPIA

·         Aspiratia gastro-duodenala: indicatii, incidente-accidente

·         oxigenoterapia: indicatii, incidente-accidente

15.   CLISMELE

·         Materiale necesare

·         Indicatii, incidente-accidente

16.   HEMORAGIA – MIJLOACE DE HEMOSTAZĂ

·         Indicatii, incidente-accidente

·         Exemplificari practice

17.   PRIMUL AJUTOR ÎN ACCIDENTE

·         Tehnica acordarii primului ajutor

·         Exeplificari pe mulaje

18.   NURSINGUL POSTOPERATOR

·         Urmarirea bolnavului operat

·         Determinarea si inregistrarea in foile de observatie a elementelor de urmarire

19.   PREZENTĂRI DE CAZURI ŞI EXAMINAREA CLINICĂ A BOLNAVILOR CHIRURGICALI

   BIBLIOGRAFIE PENTRU STUDENłI

Bibliografie obligatorie

1)                    SEMIOLOGIE CHIRURGICALĂ - CURS, EDITURA  SITECH , 2007, Autor: DORIN MERCUT

2)                    NURSING CHIRURGICAL: - LUCRĂRI PRACTICE, EDITURA  MEDICALA UNIVERSITARA CRAIOVA , 2007, Autori: DORIN MERCUT

3)                    BIOETICĂ MEDICALĂ: - CURS,   EDITURA  MEDICALA UNIVERSITARA CRAIOVA , 2005 , Autori: GHELASE MUGUREL, DORIN MERCUT

4)       CHIRURGIE GENERALA: - CURS, EDITURA  MEDICALA UNIVERSITARA CRAIOVA , 2004, Autori: GHELASE FANE, DORIN MERCUT, ROTARU ADRIAN

5)        LUCRARI PRACTICE DE NURSING  -VOL I,  EDITURA  MEDICALA UNIVERSITARA CRAIOVA,  2004, ISBN:973-7757-31-9, Autori: MADALINA MANEA, DORIN MERCUT

 

____________________________________________________________________________


Data completării                                                                   Semnătura titularului

18/11/2008                                                                            Prof.univ.Dr.Dorin Mercut

 


UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

FACULTY OF MIDWIFES AND MEDICAL ASSISTANCE

SPECIALITY OF MEDICAL ASSISTANCE

 

 

 

 

 

DISCIPLINE CARD

 

Discipline Name

SURGICAL SEMEYOLOGY

Year of study

II

Half year*

I

Type of final assessment (E / V / C)

E

Discipline order {Ob-obligatory, Op-optional, F-at will}

Ob

Credit numbers

2

Total hours in the education programme

15

Individual total study hours

10

Total hours per half year

25

Discipline master

Professor .Dr. Dorin Mercuţ

If the discipline has more half years for studying, such a card is made for each of them


Faculty

MIDWIFES AND MEDICAL ASSISTANCE

Department

I

Prophile

 

Specialization

MIDWIFES


 

Total number of hours (per half year) in the syllabus

(Ex: 28 at C if the discipline has a course of 14 weeks x 2_h_course weekly)

Total

C**

S

L

P

 

15

 

 

30


C-course, S-seminary, L-laboratories, P-project or practical works

 

 

II.                  General competences Determining signs and symptoms in surgical patient and clinical, biological and imagistic evaluation; preoperative and postoperative nursing

 

Discipline specific competences:

·         Learning and understanding the notions enabling to make a correct, complete and ready in time diagnosis of the diseases which needed a surgical treatment, by assimilating rich informational well-organized data based on fundamental notions;

·         Learning and understanding the principles of the surgical affection treatments;

·         Continuously improving a logic and clinic integrated and flexible thinking to effectively operate using available data Explaining and interpreting the anatomic and phisyopathologic foundations and revealing their relationships to the clinic and paraclinic manifestations of surgical diseases;

·         Deep analytic and synthetic learning, unloading it of “ballast” elements, symptoms and clinical signs and correct interpretation of paraclinic examination as well;

·         Explaining the therapeutic principles in surgery;

·         Logic and organized integration of the basis theoretical data to those obtained by clinical exams, analysis and paraclinic explores as a unitary operational whole, able to establish an earlier and correct diagnosis.

·         Best learning of methodology and specific ability to clinically examination of surgical patients (anamnesis, objective clinical exam), to interpret the paraclinic investigations (laboratory analysis, Rx, Echo, endoscopy, CT, IRM, histopathologic exam etc.);

·         Best learning of methodology and specific abilities to pre-operatory preparation including post operatory cares;

·         Presenting significant clinical cases under diagnosis and therapeutic aspects;

·         Assisting in operations and small interventionsExpressing a positive and responsible attitude by creating an academic environment, by intellectual motivation and inspiring with devotion to medicine, by promoting moral and democratic values.

·         Optimal and creative capitalization of the own potentialities into the integrated background including the medical professional activity.

·         Emphasizing permanent advancing with a special increase on the field of research and scientific innovations.  

·         Promoting the University interests, permanent contribution to its best activity and development and continuously growing of its prestige

Correlations with other disciplines:

Gastroenterology, Imagistical Medicine, Internal Medicine, Laboratory medicine (biochemistry, hormonology, markers), Pharmacology, Intensive Care, Pediatric Surgery, General Medicine, Imunology, Orthopedics, Neurosurgery, Urology.

 

 

 

The following should be taken into account to establish the final mark:

Marking percentage  %

{Total=100%}

- answers to exam/oral exam (final evaluation)

60%

- final answers to the laboratory practice work

20%

- periodical tests by written papers

20%

- continuous tests all along the half year

 

- theme type activities/papers/essays/translations/projects

 

- other activities.................................................................

 

Describe the final way to final assessment, EN {eg: written paper (descriptive and/or questioning test and/or problems, etc), oral exam by examination tickets, individual or group oral examination, projects, etc.} • theoretic exam – questioning exam • practical oral exam and certain practical abilities testing.

Minimum request for marking 5                           Request for 10

 

(or conditions for marking 5)

(conditions for marking 10)

Learning and understanding the notions of major importance;

Learning the information taught within courses and stages at percentage of 60 %

Learning and understanding the notions taught within courses and stages at a percentage of more than 95%

Expressing interest by being present at courses and stages;

Taking part into the scientific research and consulting supplementary bibliography is of a positive influence

 

 

 

 

 

 

 

Estimate the total time (hours/half year) of the individual studying activities asked for students (complete with zero for those activities which are not asked for )

1. Reading and studying the courses written down

5

 

8. Preparing for oral presentations

 

2. Studying the handbooks, course support

10

9. Preparing for final examination

10

3. Studying the minimum indicated bibliography

5

10. Consultations

 

4. Supplementary documentation in the library

 

11. Documentation outside

 

5. Specific preparing activity SEMINARY and/or LABORATORY

 

12. Documentation by using  INTERNET

 

6. Achieving themes, papers essays translations,  etc.

 

13. Other activities ...

 

7. Preparing for written control papers

3

14. Other activities...

 

 

TOTAL individual study hours (in a half year) = 33

 

 


DISCIPLINE OF SURGERY-SEMEYOLOGY

ANALYTICAL SYLLABUS (COURSE 15 HOURS)

 

1. SURGICAL DISEASES SEMEYOLOGY-1 HOUR

-          warm abcess

-          furuncle

-          hydrosadenitis

-          erysipelas

-          phlegmon

-          gaseous gangrene

-          tetanus

-          septicemia

2. TRAUMAE SEMEYOLOGY – 1 HOUR

C.     CLOSED TRAUMAE SEMEYOLOGY

-          ecchymosis

-          haematome

-          liquidian collection

-          hard oedema

-          contusion by crushing

-          contusion by blowing

D.     OPEN TRAUME SEMEYOLOGY

-          wounds by cutting

-          wounds by stabbing

-          wounds by stinging

-          bruised wounds

-          war  wounds

 3. HOT AND COLD TRAUMAE SEMEYOLOGY (BURNED AND FROZEN WOUNDS) – 1 HOUR

4. INVESTIGATING THE ARTERIAL SYSTEM – 1 HOUR

         -  clinical exam of the peripheral arterial system

         -  complementary exams

         -  arterial traumae

         -  arterial obstructions

         -  abdominal aorta aneurisms

         -  arterial-venous aneurisms

         -  Reynaud’s disease

5. INVESTIGATING THE VENOUS SYSTEM – 1 HOUR

        -  lower limb flebitis

        -  lung embolyas

        -  venous thrombosis

        -  essential varicose veins

        -  venous thrombosis of the lower limb

6. DIAPHRAGMA  DISEASES – 1 HOUR

         - congenital and gained diaphragmatic hernias

         - traumatic hernias

         - diaphragmatic eventrations

7. ABDOMINAL SURGERY DISEASES SEMEYOLOGY – 2 HOURS

A. SEMEYOLOGY OF SURGICAL DISEASES OF THE ABDOMINAL WALL

-          gained hernias

-          congenital hernias

B. SEMEYOLOGY OF SURGICAL DISEASES OF THE INTRAPERITONEAL ABDOMINAL ORGANS

-          semeyology of stomach and duodenum diseases

-          semeyology of jejun and ileon diseases

-          semeyology of large intestine diseases

-          semeyology of extrahepatic gallbladder diseases

8. SEVERE SURGICAL ABDOMEN – 2 HOURS

        A.SEVERE DISEASES OF ABDOMEN

              - severe appendicitis

              - severe peritonitis

             -  subnephric absces

       

B.INTESTINAL OCCLUSIONS

                - occlusive syndrom

                - occlusion location

                - occlusion mechanism

                - etyologic dignosis

                - intestinal infarct

                -  stomach severe dilation

9.PANCREAS – 1 HOUR

        -  severe pancreatitis

        -  chronic pancreatitis

        -  pancreatic-pseudo-chysts

        -  pancreatic cancer

10.MAMMARY GLAND – 1 HOUR

         -   breast diseases 

         -   breast tumors

         -   gynecomasty

11. HYDROCELE AND VARICOCELE – 1 HOURA

         -  definition

         - classification

         - symptomatology

         - paraclinic exams

12. POLYTRAUMAE  – 1 HOUR

13. HAEMORRHAGE AND HAEMOSTASIS – 1 HOUR

 

PRACTICAL WORKS

30 hours

 

20.   PRESENTATION OF SURGERY DEPARTMENT; ASEPSIA AND ANTISEPSIA

·         Presentation of components of surgical clinic

·         Asepsia

·         Antisepsia

21.   OBSERVATION CARD AND EXAMINATION OF A SURGICAL PATIENT

·         Elements of observation card

·         Anamnesis of surgical patient

·         Clinical exam in surgical patient

·         Local clinical exam of surgical patient

22.   SURGICAL INSTRUMENTS/TOOLS

·         Presentation of surgical instruments

·         Utilization of surgical instruments

·         Manipulation of sterile surgical tools

·         Preparing for sterilization of surgical tools

23.   INJECTIONS

·         Intradermic injection

·         Intramuscular injections

·         Intravenous injections

24.   PREPARATION AND PREOPERATORY INVESTIGATION OF A SURGICAL PATIENT

·         Psychical preparation

·         Biological preparation

·         Exploration of surgical patient

·         Local and general preparation

25.   PERFUSIONS WITH CRYSTALOID AND MACROMOLLECULAR SOLUTIONS

·         Preparing a perfusion

·         Crystalloid solutions

·         Colloidal solutions

·         Incidents and accidents

26.   BLOOD PERFUSION AND TRANSFUSION; BLOOD GROUP

·         Determination of blood group

·         Incidents and accidents of blood transfusion

·         Blood transfusion

27.   WOUNDS; DRESSING; ONE’S WOUNDS DRESSING

·         Preparing surgical wounds

·         Different kind of dressings

28.   SURGICAL INCISIONS AND SUTURES

·         Materials for incisions and sutures

·         Indications of incisions and sutures

·         Practical exemples

29.   PUNCTIONS (PLEURAL, PERICARDIACAL, ABDOMINAL)

·         Pleural punctures: indications, incidents

·         Pericardial punctures: indications, incidents

·         Abdominal punctures: indications, incidents

30.   DRAINAGE

·         Materials

·         Type of drainages

·         Practical exemples

31.   WASHING (GASTRIC, VAGINAL, ETC)

·         Gastric washing: indications, incidents

·         Vaginal washing: indications, incidents

32.   BLADDER PROBING/SOUNDING

·         Materials

·         Indications, incidents

·         Practical exemples

33.   GASTRO-DUODENAL ASPIRATION; OXYGENOTHERAPY

·         Gastroduodenal tubbing: indications, incidents

·         Oxygenotherapy: indications, incidents

34.   ENEMAS

·         Materials and method

·         Indications, incidents

35.   HAEMORRHAGE – HEMOSTASIS

·         Indications, incidents

·         Practical exemples

36.   FIRST AID IN ACCIDENTS

·         First aid technique

·         Exemples on moulages

37.   POSTOPERATORY NURSING

·         Patient in postoperative phase

·         Determination and registration of clinical vital signs in the observation card

38.   PRESENTATIONS OF CASES AND CLINICAL EXAMS OF SURGICAL PATIENTS.

BIBLIOGRAPHY FOR  STUDENTS

Obligatory bibliography

6)                    SURGICAL SEMEIOLOGY - COURSE, SITECH PUBLISHING HOUSE , 2007, Author: DORIN MERCUT

7)                    SURGICAL NURSING: - PRACTICAL WORKS, UNIVERSITY MEDICAL PUBLISHING HOUSE OF  CRAIOVA , 2007, Author: DORIN MERCUT

8)                    MEDICAL LIBRARY: - COURSE,   UNIVERSITY MEDICAL PUBLISHING HOUSE OF CRAIOVA , 2005 , Authors: GHELASE MUGUREL, DORIN MERCUT

9)       GENERAL SURGERY: - COURSE, UNIVERSITY MEDICAL PUBLISHING HOUSE of CRAIOVA , 2004, Authors: GHELASE FANE, DORIN MERCUT, ROTARU ADRIAN

10)    NURSING PRACTICAL WORKS  -VOL I,  UNIVERSITY MEDICAL PUBLISHING HOUSE of CRAIOVA,  2004, ISBN:973-7757-31-9, Authors: MADALINA MANEA, DORIN MERCUT

__________________________________________________________________


Date

18/11/2008


Semnătura titularului Prof.univ.Dr.Dorin Mercut