LEGATURI
NOUTATI

PROGRAMUL EVALUARII CADRELOR DIDACTICE CATEDRA 2 FMAM

4.05.2010
PROGRAMUL EVALUARII CADRELOR DIDACTICE CATEDRA 2 FMAM POATE FI ACCESAT DIN IMAGINEA ATASAT..

PROGRAMUL EVALUARII CADRELOR DIDACTICE CATEDRA 1 FMAM

4.05.2010
PROGRAMUL EVALUARII CADRELOR DIDACTICE CATEDRA 1 FMAM POATE FI ACCESAT DIN IMAGINEA ATASAT..

Chirurgie- disciplina Asistenta medicala generala

Descriere

FIŞA DISCIPLINEI

 

Denumirea disciplinei                          CHIRURGIE GENERALĂ

Anul de studiu                                      III

Semestrul                                             II

Regimul disciplinei                               Ob

Tipul de evaluare finală (E / V / C)       E

Total ore din planul de învăţământ     30

Număr credite                                      4

Total ore pe semestru                         40

Total ore studiu individual                  10

Titularul disciplinei                              Prof.Dr. Dorin Mercuţ

Catedra                                                I

Specializare                                         ASISTENŢĂ MEDICALĂ

 

Numărul total de ore (pe semestru)din planul de învăţământ

Total

C**

S

L

P

 

30

 

 

30

C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

 

   Obiective generale: cunoașterea semnelor și simptomelor ce caracterizează din punct de vedere clinic afecțiunile chirurgicale.

       Cunoaşterea şi înţelegerea principiilor tratamentului afecţiunilor chirurgicale

       Stăpânirea şi perfecţionarea continuă a unei gândiri clinice logice, integrate
şi flexibile care să opereze eficient cu datele disponibile

       Explicarea şi interpretarea fundamentelor anatomo-fiziopatologice şievidenţierea relaţiei acestora cu manifestările clinice şi paraclinice ale bolilorchirurgicale,

       Aprofundarea analitică şi sintetică, logică şi fără încărcarea cu elemente de« balast», a simptomelor şi semnelor clinice, precum şi interpretareacorectă a investigaţiilor paraclinice,

       Explicarea principiilor terapeutice în chirurgie,

       Integrarea logică şi organizată a datelor teoretice de bază cu celedobândite prin examinare clinică, analize şi explorări paraclinice într-un tot
unitar operaţiTimes New Roman'">â
t maiprecoce posibil,

      Stăpânirea metodologiei şi abilităţilor specifice în examinarea clinică apacienţilor chirurgicali (anamneza, examenul clinic obiectiv) , interpretarea investigaţiilor paraclinice (analize de laborator, Rx, Echo,endoscopie, CT, IRM, examen histopatologic, etc.),

      Stăpânirea metodologiei şi abilităţilor specifice pregătirii preoperatorii, inclusiv a îngrijirilor postoperatorii,

      Prezentarea cazurilor clinice semnificative sub aspect diagnostic şiterapeutic,

      Asistarea la operaţii şi mici intervenţii.

 

      Manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile prin cultivarea unei
atmosfere academice, prin motivarea intelectuală şi insuflarea pasiuniipentru medicină, prin promovarea valorilor morale şi democratice,

      Valorificarea optimă şi creativă a potenţialului propriu în cadrul integrat care
cuprinde activitatea profesională medicală,

      Sublinierea promovării permanente , cu un accent deosebit, a cercetării şiinovaţiilor ştiinţifice

      Promovarea intereselor Universităţii, contribuţia permanentă la bunul mers
ş
i dezvoltarea acesteia, precum şi la creşterea continuă a prestigiuluiUniversităţii.

 

Discipline cu a căror programă se corelează  - Discipline c>Anatomia, Fiziologia şi Fiziopatologia, Anatomia patologică, ATI, Imagistică, Laborator (microbiologie, hematologie, biochimie, markeri), Obstetrică-Ginecologie, Chirurgie pediatrică, Ortopedie-Traumatologie, Urgenţe chirurgicale.

 

 

La stabilirea notei finale se iau în considerare

Ponderea in notare, exprimata in %

- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală)

60%

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator

20%

- testarea periodică prin lucrări de control

20%

- testarea continuă pe parcursul semestrului

 

 

 

 

 

Modalitatea practică de evaluare finală, examen:  examinare orală cu bilete, examen practic - oral şi testarea unor abilităţii practice.

Cerinţe minime pentru nota 5                                            Cerinţe pentru nota 10..................

       Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor de importanţă majoră.

       Cunoaşterea informaţiilor predate la cursuri şi stagii în proporţie de 60%.

       Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor predate la cursuri şi stagii în proporţie de peste 95%.

       Manifestarea interesului prin prezenţa corespunzătoare la cursuri şi stagii. O influenţă pozitivă importantă o au participarea la cercetarea ştiintifica şi consultarea bibliografiei suplimentare

 

 

 

 

 

 

 

Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual

pretinse studentului ( zero = activităţile care nu sunt cerute)

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs

5

 

8. Pregătire prezentări orale

 

2. Studiu după manual, suport de curs

10

9. Pregatire examinare finală

15

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

5

10. Consultaţii

 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă

 

11. Documentare pe teren

 

5. Activitate specifică de pregătire SEMINAR şi/sau LABORATOR

 

12. Documentare pe INTERNET

 

6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc.

 

13. Alte activităţi ...

 

7. Pregatire lucrări de control

5

14. Alte activităţi ...

 

 

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 40

 

Nr.

Crt.

CONŢINUTUL TEMATIC AL CURSURILOR

Nr. ore

1.

Patologia chirurgicală a tiroidei

-          Guşa

-          Hipertiroidiile

-          Cancerul tiroidian

-          Tiroiditele

2

2.

Patologia chirurgicală a glandei mamare

-          tumori benigne

-          tumori maligne

2

3.

Patologia chirurgicală a esofagului

-          diverticulii

-          stenozele postcaustice

-          cardiospasmul

-          cancerul esofagian

2

4.

Patologia chirurgicală a stomacului şi duodenului

-          ulcerul gastric

-          ulcerul duodenal

-          cancerul gastric

2

5.

Apendicita

Diverticulul Mekel

1

6.

Patologia chirurgicală a colonului şi rectului

-          diverticuloza colică

-          bolile inflamatorii ale colonului şi rectului

-          tumorile colonului

-          tumorile rectului

2

7.

Patologia chirurgicală a regiunii ano-perianale

-          boala hemoroidală

-          supuraţii ano-perianale

2

8.

Patologia chirurgicală a ficatului

-          chistul hidatic

-          abcesele

-          cancerul hepatic

-          sindromul de hipertensiune portală

2

9.

Patologia chirurgicală a căilor biliare externe

-          patologia colecistului: litiaza şi cancerul

-          patologia căii biliare principale: litiaza şi cancerul

2

10.

Patologia chirurgicală a pancreasului şi splinei

-          pancreatita acută

-          pseudochistele pancreatice

-          cancerul pancreatic

-          traumatismele splinei

-          tumorile splenice

3

11.

Abdomenul acut chirurgical – generalităţi

2

12.

Hemoragiile digestive. Hemoperitoneul

-          hemoragia digestivă superioară

-          hemoragia digestivă inferioară

-          hemoragia intraperitwidth=91>

2

13.

Peritonitele

-          peritonite generalizate

-          peritonite localizate

2

14.

Ocluziile intestinale

-          ocluzii mecanice

-          ocluzii funcţiwidth=91>

2

15.

Complicaţiile chirurgicale

2

 

Nr. Crt.

CONŢINUTUL TEMATIC AL STAGIILOR

Nr. Ore

1-2.

Examenul clinic general şi pe aparate:

- Foaia de observaţie clinică (prezentarea datelor de identificare, motivele internării, antecedentele heredo-colaterale şi patologice personale

- Consemnarea examenului fizic general pe aparate şi sisteme (inspecţia, palparea, percuţia, auscultaţia, metode instrumentale).

Examenul clinic local (topografia durerii şi a leziunilor, caracteristici)

Investigaţiile paraclinice :

- Probe biologice uzuale

- Examene ţintite

Diagnosticul pozitiv

Diagnosticul diferenţial

10

3-4.

Principii de tratament chirurgical:

-          indicaţia operatorie

-          pregătirea preoperatorie

-          intervenţia chirurgicală

-          obiectivele intervenţiei chirurgicale

-          îngrijirile postoperatorii

10

5.

Schema generală de prezentare de caz

3

6.

Topografia clinică, examinarea şi patologia gâtului, inclusiv tiroida :

- examenul obiectiv al regiunii cervicale anterioare (adenomegalii, patologia laringelui, traheei, arterele carotide, venele jugulare, tiroida)

- guşa

3

7.

Topografia clinică, examinarea şi patologia toracelui :

- examenul obiectiv al aparatului respirator(căile respiratorii superioare, toracele, inspecţia, palparea, percuţia, auscultaţia)

- durerea toracică

- dispneea

- tusea

- sputa

- hemoptizia

-investigaţii complementare (examenul radiologic, examenul lichidului pleural, puncţia pleurală, probe funcţionale respiratorii, alte metode  de explorare paraclinică)

10

8.

Topografia clinică, examinarea şi patologia glandei mamare :

- anamneza

- simptome

- examenul obiectiv al sânilor

- elemente de topografie mamară (inspecţia, palparea)

- explorări complementare

3

9-12.

Topografia clinică, examinarea şi patologia chirurgicală a abdomenului şi pelvisului – perete şi viscere (stomac, duoden, intestin subţire şi gros, ficat şi căi biliare externe, pancreas şi splină) :

- topografia clinică a abdomenului

- inspecţia abdomenului (forma şi volumul, poziţia şi aspectul ombilicului, aspectul suprafeţei abdominale)

- palparea abdomenului (tehnica generală a palpării abdomenului, palparea superficială, durerea provocată, palparea profundă)

- percuţia abdomenului

- auscultaţia abdomenului

- investigaţii complementare (paracenteza abdominală, tehnica puncţiei peritoneale, exaenul lichidului ascitic, peritoneoscopia)

- examenul obiectiv al stomacului

- investigaţii complementare în bolile stomacului

- examenul obiectiv al duodenului

- investigaţii complementare în bolile duodenului

- examenul obiectiv al intestinului şi colonului

- investigaţii complementare în bolile intestinului şi colonului

- examenul obiectiv al ficatului

- explorarea morfologică a ficatului (examenul radiologic, scintigrafia hepatică, ultrasonografia, laparoscopia, puncţia şi puncţia-biopsie hepatică)

- explorarea funcţională a ficatului (sindromul de hepatocitoliză, sindromul hepatopriv, sindromul bilio-excretor, sindromul inflamator, sindromul imunologic)

- examenul obiectiv al veziculei şi căilor biliare

- investigaţii complementare (sondajul duodenal, examenul radiologic, scintigrafia biliară, ultrasonografia)

- examenul obiectiv al pancreasului

- investigaţii complementare în bolile pancreasului (explorarea funcţională, explorarea morfologică)

36

13.

Topografia clinică, examinarea şi patologia regiunii ano-perianale :

- examenul obiectiv al regiunii ano-perianale

- supuraţiile anorectale (supuraţii acute, supuraţii cronice, hemoroizii, fisura anală)

- examene complementare

3

14.

Topografia clinică, examinarea şi patologia arterelor, venelor şi limfaticelor :

- sistemul arterial (examenul obiectiv al arterelor, metode instrumentale: tensiunea arterială, oscilometria şi oscilografia, ultrasonografia Doppler, termometria cutanată şi termografia în infraroşu, arteriografia)

- sistemul venos (examenul obiectiv al venelor, explorări complementare)

- sistemul limfatic (examenul obiectiv, explorări complementare)

9

15.

Principiile diagnosticului precoce şi ale tratamentului chirurgical în cancer:

- metode de screening în cancer

- stadializarea clinică a cancerelor

- obiectivele oncologice ale intervenţiilor chirurgicale în cancer

- tratamentul neoadjuvant şi adjuvant în cancer

- markeri de diagnostic în cancer

3

1-15.

Prezentarea cazurilor din Clinica de Chirurgie la toate stagiile :

- cazuri clinice prezentate oral

- postere şi diapozitive

- prezentări la patul bolnavului

- prezentări video şi live ale intervenţiilor chirurgicale

3

 

     BIBLIOGRAFIE PENTRU STUDENŢI

Bibliografie obligatorie

1)  SEMIOLOGIE CHIRURGICALĂ - CURS,  EDITURA  SITECH, 2007, Autor: DORIN MERCUŢ

2)  NURSING CHIRURGICAL: - LUCRĂRI PRACTICE, EDITURA  MEDICALĂ UNIVERSITARĂ CRAIOVA , 2007, Autori: DORIN MERCUŢ

3)   BIOETICĂ MEDICALĂ: - CURS,   EDITURA  MEDICALĂ UNIVERSITARĂ CRAIOVA , 2005 , Autori: GHELASE MUGUREL, DORIN MERCUŢ

4)  CHIRURGIE GENERALĂ: - CURS, EDITURA  MEDICALĂ UNIVERSITARĂ CRAIOVA , 2004, Autori: GHELASE FANE, DORIN MERCUŢ, ROTARU ADRIAN

5)   LUCRĂRI PRACTICE DE NURSING  - VOL I,  EDITURA  MEDICALĂ UNIVERSITARĂ CRAIOVA,  2004, ISBN:973-7757-31-9, Autori: MĂDĂLINA MANEA, DORIN MERCUŢ