Anunturi CIAC

 


 

 

Joi, 18 decembrie 2013, ora 14:00,  în Extensie - sala 203, va avea loc  întâlnirea Centrului pentru  Învăţământ Asistat de Calculator  cu tema "Metode TI&C folosite pentru predare şi evaluarea studenţilor în cadrul UMF din Craiova"

 

 

 

Întâlnirea are ca scop:

1. Prezentarea unei platforme MS Access pentru realizarea rapida de teste grila pentru uzul studentilor, cu scop de recapitulare a cunostintelor si evaluare.

 

2. Prezentarea unor instrumente TI&C folosite de cadre didactice ale UMF in cadrul activitatii curente cu studentii.

 


 


Vineri, 31 mai 2013, ora 12:00, în Extensie - sala 203, a avut loc întâlnirea Centrului pentru Învăţământ Asistat de Calculator cu tema "Prezentarea unei platforme software pentru predare şi evaluarea studenţilor în preclinic".


Întâlnirea a vizat:

1.Definirea conceptului de Învăţământ Asistat de Calculator  şi a instrumentelor didactice incluse în IAC


2. Modalităţi de folosire a tehnicilor şi mijloacelor IAC în practica didactică actuală din cadrul UMF din Craiova

 

3.Prezentarea unui exemplu concret de software folosit în predarea curentă, în cadrul UMF din Craiova, creat ca rezultat al grantului: "Implementarea unor metode moderne de predare/învatare/evaluare (software) în fiziopatologia practică", grant cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013 - ID 15265, director - Conf. Univ. Dr. Amelia Găman.


În plus, s-au dezbătut şi următoarele subiecte:

4. Identificarea unor modalităţi noi de prezentare a conţinuturilor informative, în cadrul cursurilor şi activităţilor practice


5. Folosirea resurselor on-line pentru a crea noi contexte prin care putem creşte interesul studenţilor pentru disciplină


6. Implicarea activă a studenţilor în activitatea practică, cu ajutorul calculatorului - sugestii şi principii