Anunțuri pentru masteranzi

 

Taxa de studiu pentru anul universitar 2017/2018 este de 4000 RON și se poate achita în două tranșe, în primele 10 zile ale fiecărui semestru, direct la casieria UMFCV, chitanța aducându-se la Secretariat sau în contul:

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
COD FISCAL 10815397
TREZORERIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONT IBAN RO36TREZ29120F330500XXXX
Beneficiar U.M.F. Craiova
Cu precizarea obligatorie a CUI: 10815397
CU SPECIFICATIA:
Taxa studii Master MSS pentru Dl/D-na ......., sem. .........
 

Planificari examene Sem. II 2017-2018.pdf