Anunțuri pentru masteranzi

 1.   Taxa de înmatriculare este de 100 RON, se

achită la casieria UMFCV din Bvd. 1 Mai nr. 66,
Craiova.
 
2. Taxa de studiu pentru anul universitar 2018/2019 este de 4000 RON și se poate achita în două tranșe, în primele 10 zile ale fiecărui semestru, direct la casieria UMFCV sau în contul:
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂŞI FARMACIE DIN CRAIOVA
COD FISCAL 10815397
TREZORERIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONT IBAN RO36TREZ29120F330500XXXX
Beneficiar U.M.F. Craiova
Cu precizarea obligatorie a CUI: 10815397
CU SPECIFICATIA:
Taxa studii Master MSS pentru Dl/D-na ......., sem. .........
 
Chitanțele se depun la Secretariat!