Anul I

Taxa de inmatriculare

Taxa de inmatriculare pentru masterul Restaurari Protetice cu Sprijin Implantar in anul universitar 2017/2018 este de 100 Ron .
 
Se achita la Casieria U.M.F. Craiova(B-dul.1 Mai, Nr.68)
sau
  in contul RO36TREZ29120F330500XXXX Trezoreria Craiovase mentioneaza codul fiscal 10815397 cand se efectueaza viramentul, in primele 5 zile de la inceperea anului universitar 2016-2017.
 
IMPORTANT:

 

In cazul achitarii taxei in contul precizat anterior, se va specifica NUMELE si PRENUMELE cursantului  si formularea : Taxa master RPSI inmatriculare .

 

Codul fiscal al institutiei este 10815397.