ACCES NATIONAL ELECTRONIC LA LITERATURA STIINTIFICA DE CERCETARE

 

 

 

Asociaţia Universităţilor, Institutelor de Cercetare- Dezvoltare şi Bibliotecilor Centrale Universitare din România"ANELIS-plus"

 

Proiectul PN II CAPACITĂTI 2013-2015
 
Asigurarea accesului electronic naţional la literatura Stiintifică pentru sustinerea şi promovarea sistemului de cercetare si educatie din România ANELIS PLUS
                   Scopul proiectului este de a oferi acces electronic la informații științifice și resurse de documentare pentru comunitatea științifică și academică românească și de a dezvolta metode specifice în vederea susținerii activității de cercetare și promovare a rezultatelor cercetării.

 
                Biblioteca UMF Craiova vă informează că Univesitatea de Medicina si Farmacie Craiova este membră a Asociaţiei ANELIS PLUS,  constituită din:
  • 50 Universităţi
  • 33 Institute de Cercetare – Dezvoltare
  • Cele 4 Biblioteci Centrale Universitare şi Biblioteca Academiei Române Bucureşti
                Prin lansarea acestui proiect sunt disponibile următoarele baze de date, abonate de U.M.F. Craiova,  pentru anul 2014:
 
         
 
           www.sciencedirect.com
 
 
         
 
 
 

 

    

 
Accesul este permis prin autentificarea reţelei de calculatoare (pe baza de IP) aparţinând  UMF Craiova, fără limită de utilizatori
 Pentru informatii suplimentare va rugam sa accesati: