Acasa Universitate Admitere Repartizare locuri admitere

Repartizare locuri admitere iulie 2016

 Pentru anul universitar 2016-2017 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova organizează concurs de admitere la următoarele facultăţi şi programe de studii:

 

Facultate

Medicină

Medicină Dentară

Farmacie

Moaşe şi Asistenţă medicală

Program

studii

Medicină

Medicină

Dentară

Tehnică

dentară

Farmacie

Moaşe

Balneo

fiziokineto

terapie

şi

recuperare

Asistenţă

medicală

Locaţia

Craiova

Craiova

Craiova

Craiova

Craiova

Craiova

Craiova

Durată studii

6 ani

6 ani

3 ani

5 ani

4 ani

3 ani

4 ani

Credite

360

360

180

300

240

180

240

Locuri buget

209

34

9

29

14

19

29

Locuri taxă

80

40

35

70

10

10

95

Discipline

concurs

1.Biologie

2.Chimie

organică

sau

fizică

1.Biologie

2.Chimie

organică

sau

fizică

1.Biologie

1.Chimie

organică

2.Botanică

sau

Biologie

1.Biologie

1.Biologie

1.Biologie

Dată examen

25.07.2016

ora 1000

25.07.2016

ora 1000

27.07.2016

ora 1000

25.07.2016

ora 1000

27.07. 2016 ora 1000

Perioadă

înscriere

15.07.2016 - 22.07.2016 program  10,00 - 14,00

  

3 locuri subvenţionate de la buget alocate admiterii la studii în învăţământul universitar pot fi ocupate de cetăţeni ai Republicii Moldova care au absolvit licee din România.

Senatul U.M.F din Craiova a repartizat cele trei locuri astfel:

-  un loc pentru programul de studii Medicină

-  un loc pentru programul de studii Medicină Dentară

-  un loc la programul de studii Farmacie.

 

Candidaţii de etnie rromă au alocate prin ordin MECTS, un număr de 7 locuri la buget din numărul total de locuri repartizate pentru ciclul de studii universitare de licenţă UMFCV pentru anul universitar 2016-2017. Locurile repartizate candidaţilor rromi le asigură acestora admiterea pe criterii minimale (media 5,00) şi scutirea taxei de şcolarizare. Locurile au fost distribuite de Senatul UMF din Craiova astfel:

 

 

Facultatea de Medicină

– Programul de studii Medicină – 1 loc


Facultatea de Medicină Dentară
– Programul de studii Medicină Dentară – 1 loc
– Programul de studii Tehnică Dentară – 1 loc
 

 

Facultatea de Farmacie

-  Programul de studii Farmacie – 1 loc.

 

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă medicală – programul de studii

-  Programul de studii Asistenţa medicală - 1 loc,

-  Programul de studii Moaşe - 1 loc;

-  Programul de studii Balneofiziokinetoterapie şi recuperare – 1 loc,

 

Numărul de locuri va fi ocupat în funcţie de media  candidatului, departajarea acestora făcându-se prin medie, de la prima medie până la ultima medie a celor înscrişi.