Absolventi RPSI

Absolvenţii Master-ului RPSI care au susţinut Lucrarea de Disertaţie in sesiunea iulie 2016, pot să ridice de la Compartimentul Acte de Studii, Diploma de Master şi Suplimentul de diplomă, in condiţiile vizării fişei de lichidare, de către toate Serviciile menţionate pe aceasta.

Pentru a putea intra in posesia Diplomei, absolventul are obligaţia să aducă 2 fotografii 3/4 color, identice.