Transfer

 

 „Ministerul Sănătăţii anunţa pe cei interesaţi ca au fost analizate cererile pentru schimbarea centrelor de pregătire pentru rezidenţi sesiunea februarie-martie 2017.

 

Astfel redăm alăturat listele nominale cu rezidenţii care depus dosare, după cum urmează:

1.Anexa 1-lista rezidenţilor cărora le-a fost aprobată schimbarea centrului de pregătire;

2.Anexa 1-lista rezidenţilor cărora le-a fost aprobată detaşarea până la data de 31 dec.2017

2.Anexa 3 – lista rezidenţilor  care au depus dosare incomplete.  Solicitările acestora se vor soluţiona după completarea cu documentele lipsă.

Schimbarea centrelor de pregătire  este aprobată începând cu luna aprilie 2017 .”

 

Liste-finale-schimbare-centre-martie_2017.pdf

 

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada  februarie-martie 2017,  prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire  pentru rezidenți din  acest an.

Depunerea  cererilor se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 20 februarie 2017-3 martie 2017, inclusiv.

 

Cererile pentru schimbarea centrului de pregătire, in vederea obţinerii avizului Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova, se vor depune la Prorectoratul cu învăţământul postuniversitar, rezidenţiat si relaţii interne, semnate si parafate de coordonatorul de rezidenţiat, numai în perioada de transfer, conform metodologiei stabilită de Ministerul Sănătăţii. 

 

În vederea schimbării centrului de pregătire, rezidenții interesați vor prezenta pentru obtinerea avizului conducerii Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova urmatoarele documente:

 

  - avizul coordonatorului de rezidenţiat din centrul universitar în care urmează să se pregătească

  - avizul coordonatorului de rezidenţiat din centrul universitar de pregatire

 

 

Rezidenţii în medicină de familie vor prezenta avizul coordonatorilor de program, de plecare şi de primire. Rezidenţii pe post vor prezenta și avizul unității sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

 

Schimbare centre pregatire februarie-martie 2017.pdf

 

Cerere transfer UMF Craiova_ 2017.pdf

 

Cerere transfer a- 2-a specialitate UMF Craiova_2017.pdf