Despre Modulul psihopedagogic

 

 

Având în vedere prevederile OUG nr. 49/2014, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova organizează cursurile de formare iniţială a cadrelor didactice din cadrul MODULULUI PSIHOPEDAGOGIC.

 

Înscrierile se fac în perioada 17 - 28 septembrie 2018, între orele 10:00-14:00, la secretariatul DPPD, cam. 711 (demisol) din Medicina Veche - Extensie, str. Petru Rareş, nr. 2, Craiova.

Înscrierile sunt disponibile numai pentru absolvenţii unei universităţi de medicină şi farmacie.

Telefon: 0351 443 526 sau 0351 443 500 (centrală), interior 1711.

E-mail:

 

Dosarul de înscriere la concurs cuprinde:

- copie xerox simplă a certificatului de naştere;

- copie xerox simplă a cărţii de identitate;

- copie xerox simplă după diploma de licenţă;

- cerere de înscriere (se completează la secretariatul DPPD);

- chitanţă taxă înscriere 100 lei (se plăteşte la casieria UMFCV din bld. 1 Mai, nr. 68 - caminele UMFCV);

- o scrisoare de intenţie (recomandări pentru scrierea unei scrisori de intenţie);

- un plan de carieră didactică (aproximativ 2 pagini).

 

Taxele de studiu pentru cursurile Modulului psihopedagogic in anul universitar 2017/2018: 1000 lei/semestru

 

Modulul psihopedagogic postuniversitar are o durată de 2 semestre.

 

Planul de învăţământ al Modulului se găseşte aici.

 

Locuri disponibile: (absolvenţi)- 50 de locuri.

Selecţia candidaţilor se va face în urma analizei dosarului de concurs.

Cursurile se vor tine in fiecare joi, intre orele 16:00-18:00, amf. 311, Extensie - Demisol.

 

Lista candidaţilor admişi la cursurile Modulului psihopedagogic:

 

 

 

 

 

 

Vă reamintim că Modulul psihopedagogic foloseşte numai cadrelor didactice sau celor care intenţionează să urmeze o carieră în învăţământul superior.

CAPITOLUL II
Statutul personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior

SECŢIUNEA a 2-a
Ocuparea funcţiilor didactice şi a posturilor didactice